fbpx
NaslovnaSavjetiFullAlign - nevidljivi aparatić za vidljive rezultate

FullAlign – nevidljivi aparatić za vidljive rezultate

- Advertisement -

Svjedoci smo rapidnog razvoja i modernizacije svih grana stomatologije, a u cilju jednostavnijeg, estetski prihvatljivijeg i komfornijeg načina sprovođenja odgovarajuće terapije.

Uvođenjem novih trendova u terapiji nije pošteđena ni ortodoncija/ortopedija vilica. Prema SZO ortodoncija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi rastom, razvojem i održavanjem dentofacijalnog kompleksa.

Podrazumijeva preventivu, interceptivu, dijagnostiku i terapiju svih malokluzija i pratećih alteracija susjednih tkiva. Takođe se bavi planiranjem i dizajnom terapijskih pomagala.

Foto: fulldent.ba

Pored klasičnih, tradicionalnih ortodontskih pomagala zubotehnički laboratorij “Full Dent” Vam nudi inovativno, moderno rješenje indikovano kod pacijenata sa umjerenim i lakšim ortodontskim nepravilnostima.

Riječ je o ortofolijama FullAlign čije nošenje je u potpunosti estetski prihvatljvo za većinu pacijenata. Naime same ortofolije su potpuno providne i u tom smislu gotovo neprimjetne. Materijal od koga se FullAlign izrađuje spada u grupu medicinskih materijala prve kategorije.

Naime, riječ je o Smart Track materijalima koji su po svom sastavu aromatični višeslojni termoplastični poliuretani.

Obzirom da dolaze u direktni kontakt sa sluznicom pacijenta garantovano su toksikološki bezbjedni te ne sadrže bisfenol-A kao i estrogen aktivirajuće hemijske supstance, pa su samim tim sigurni i za gravidne/trudne žene, kao i one koje pokušavaju da zatrudne.

Naš laboratorij posjeduje ISO sertifikate koji garantuju toksikološku bezbjednost, bioinertnost i biokompatibilnost svih materijala koji dolaze u direktni ili indirektni kontakt sa sluznicom pacijenata.

Kroz ovaj tekst ćemo Vam pokušati objasniti klinički i laboratorijski tok terapije, kao i uputstva kojih se striktno moraju pridržavati i doktori/terapeuti i pacijenti. Ortofolije FullAlign su ortodontsko, mobilno terapeutsko pomagalo koje ima svoje indikacije, kontraindikacije i ograničenja.

Indikacije: anteriorna regija u gornjoj i donjoj vilici; zatvaranje razmaka do 4 mm; korekcija tjeskobe do 4-6 mm; korekcija rotacija prednjih zuba; korekcija prednjeg dubokog zagrižaja; korekcija ukrštenog zagrižaja sa negativnim torkom; upotreba folija kod mješovite denticije; upotreba folija u okviru drugih tretmana; folije kao pasivni/aktivni retineri (dvostruka retencija); tretman recidiva

Kontraindikacije: bruksizam; kranio-mandibularnim poremećajima; navikama kao što su grickanje noktiju, usana ili predmeta; preosjetljivošću na materijale od kojih su folije izrađene. Kod pacijenata koji odbijaju saradnju

Ograničenja: zatvaranje razmaka većeg od 4 mm; tjeskobe veće od 4-6 mm; korekcija rotacija zadnjih zuba; korekcija prednjeg otvorenog zagrižaja bez atečmena; Tet-a-tet odnos i ekstruzije bez atečmena; tretmani koji podrazumijevaju torkviranje ili pokrete. Meziodistalne inklinacije (en masse pokrete) bez atečmena; vađenje zuba; tretman II klase; tretman III klase

U samoj analizi svakog slučaja ponaosob naši tehničari koriste asistenciju softvera 3D Maestro uz konsultacije sa našim doktorima stomatologije iz sektora “kontrola kvaliteta”.

Za sprovođenje analize nam je potreban klasični dvofazni/dvokomponentni otisak zubnog niza na kojem se vrši terapija te alginatni otisak suprotne vilice. Na ovaj način dobićemo detaljan uvid u stanje i položaj denticije pacijenta.

Nakon prijema otiska slijedi njegova dezinfekcija, zatim izlivanje modela u “scan” gipsu. Kad se gips vezao slijedi provjera okluzije i još jednom provjera modela. Kad su modeli provjereni i kad je utvrđeno da su spremni, pristupa se skeniranju modela te se na taj način gispani model prenosi u virtuelnu formu koja se analizira u softveru.

Nakon završene analize slučaja rezultati analize se saopštavaju doktoru direktno, koji u razgovoru sa pacijentom odlučuje o daljnjim koracima terapije.

Izgled i struktura  “template” folije potrebne za izradu sidrišta-atečmena (Foto: fulldent.ba)

Rezultat analize može biti “negativan“ u slučajevima kada konkretnu situaciju nije moguće riješiti bez tradicionalne ortodontske terapije i “pozitivan” kada je određeni broj ortofolija dovoljan za uspješnu terapiju.

Broj ortofolija koji je potreban za terapiju se saopštava doktoru te mu se dostavlja putem elektronske pošte i kratka animacija koja slikovito i jasno dočarava tok terapije te može istovremeno poslužiti za motivaciju samog pacijenta kad je ovaj vid ortodontske terapije u pitanju.

U srednje-teškim slučajevima potrebno je ponekad i dodatno osigurati dovoljno jak pritisak na zube koji se pomjeraju u željeni položaj. Taj proces se obezbjeđuje dizajnom i postavljanjem kompozitnih sidrišta-atečmena. Izradu atečmena vrši doktor u ordinaciji na osnovu “template” folije koju dizajnira i izrađuje naša laboratorija istovremeno sa ortofolijama.

Sam proces je vrlo jednostavan. Ova folija je svojevrsni kalup koja je izrađena od vrlo tanke plastične folije, te je na mjestima budućih atečmena izrađen kompartman za tečni kompozit.

Doktor izvrši jetkanje zuba na kojima će se postavljati atečmeni, zatim u kompartmane na “template” foliji uspe tečni kompozit te foliju postavi u usta pacijenta, a zatim polimerizuje kompozit pod polimerizujućem svjetlom. Nakon toga se ukloni “template” folija te sada imamo izrađene atečmene spremne za dalju terapiju.

Takođe u nekim slučajevima i nakon ekstrakcije pojedinih zuba nedostaje malo prostora za pomjeranje zuba u željeni položaj, što je moguće riješiti uz tzv.stripovanje (eng.stripping). Postupak je jednostavan i podrazumjeva uklanjanje vrlo malo zubne supstance (samo gleđ) uz isključivu pomoć abrazivnih trakica.

Primjer – prije (Foto: fulldent.ba)

Podatak na kojim zubima će se vršiti stripovanje i koju debljinu gleđi je potrebno ukloniti se dobija, takođe, analizom dostavljenih otisaka. Nakon izvršene analize, uz saglasnost pacijenta i terapeuta/doktora uz ortofolije Vam dostavljamo i detaljna uputstva za stripovanje.

Uklanjanje gleđi se vrši, da još jednom napomenemo isključivo abrazivnim trakicama sa obe aproksimalne strane zuba, npr. analizom je utvrđeno da je potrebno stripovati 0,4 mm gleđi, a to znači skidanje 0,2 mm sa mezijalne i 0,2 mm sa distalne strane tog zuba.

Nakon što se pacijent i doktor odluče za ovaj vid ortodontske terapije naša laboratorija izrađuje i dostavlja ortofolije na adresu ordinacije. Od samog doktora zavisi da li će čitavu seriju ortofolija predati pacijentu ili će izabrati predavanje “jednu po jednu” foliju prateći dinamiku same terapije.

Primjer – poslije (Foto: fulldent.ba)

Uz seriju ortofolija doktoru i pacijentu se dostavlja uputstvo za korištenje. A to znači da pacijent mora da nosi svaku ortofoliju iz serije 2-3 nedelje. Ortofolija se nosi 20-22 sata dnevno i uklanja se samo prilikom konzumiranja hrane i pića i održavanja redovne higijene usne duplje.

Nakon što prođe ovaj period od 2-3 nedelje i doktor utvrdi da je željeno pomjeranje u ovoj fazi izvršeno pacijent dobija dozvolu da pređe na sljedeću ortofoliju. Ovakav postupak se ponavlja do posljednje ortofolije u seriji. Nakon konstatacije da je terapija uspjela, posl,ednja ortofolija služi kao retiner za izvršenu terapiju.

U nekim slučajevima se može desiti da terapija stagnira u nekoj od faza nošenja uprkos poštovanju svih uputstava pacijenta, u ovakvim slučajevima je potrebno ponovno uzeti dvofazni/dvokomponentni otisak i poslati u našu laboratoriju na analizu te nakon analize se terapija nastavlja od faze u kojoj nije dala rezultat.

Za maksimalan učinak ovog vida terapije je potrebno striktno pridržavanje uputstava dobijenih iz naše laboratorije i Vašeg doktora.

Pacijentima je strogo zabranjeno: ignorisanje uputstava Vašeg doktora; neredovno svakodnevno nošenje ortofolija (manje od 20 sati dnevno); konzumiranje hrane bez obzira na vrstu i konzistenciju hrane (čvrsta, kašasta itd.); zapostavljanje oralne higijene; izlaganje folije visokim temperaturama (kuvanje, ostavljanje kraj radijatora, štednjaka itd.); ignorisanje uputstva o dinamici terapije i nošenja ortofolija tj. prelazak na sljedeću fazu terapije na svoju ruku bez dozvole Vašeg doktora.

Izvor: Full Dent

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -