fbpx
NaslovnaSavjetiRazlozi i liječenje odontogene boli

Razlozi i liječenje odontogene boli

Odontogena bol je bol u području lica i usne šupljine čiji je uzrok zub. Neki je smatraju samo za za dentinsku i pulpnu bol, drugi je dijele još i na parodontnu, periapikalnu i reflektiranu bol. Postupci liječenja odontogene boli zavise od uzroka. Ako je uzrok karijes, liječenje je restorativno, što podrazumijeva čišćenje karijesa, zaštitu  pulpe i izradu ispuna. Kod traume zuba kao uzročnika, zbrinjava se traumatizovani zub, a zavisno od traume može varirati od zaštite pulpe do endodontskih zahvata i vađenja zuba. Dentinska bol i preosjetljivost zuba liječe se zatvaranjem dentinskih tubulusa, čime se sprječava prenošenje spoljnih podražaja prema pulpi. Noviji pokušaji smanjenja preosjetljivosti dentina idu u smjeru remineralizacije.

Za te potrebe primjenjuju se preparati na bazi kalcijuma, fosfata, natrijuma i silikata  koji imaju sposobnost formiranja novog sloja na površini dentina koji zatvara otvorene dentinske tubuluse. Pulpna bol, zavisno od stanja pulpe, može zahtijevati samo prekrivanje pulpe, ali i potpuno endodontsko liječenje zuba. Stomatolog može preporučiti uzimanje analgetika, antipiretika ili antibiotika. Izbjegavanje uzročnika odontogene boli je i najefektniji način sprječavanja odontogene boli. Redovnom i pravilnom higijenom usne šupljine i zuba, odgovarajućom prehranom i kontrolama kod stomatologa, moguće je umanjiti pojavu karijesa kao najčešćeg uzroka pojave odontogene boli, a samim time i potrebu za endodontskim liječenjem. Izbjegavanjem konzumacije pića koja djeluju erozivno (gazirana i kisela pića) smanjuje se opasnost od pojave erozije zuba, koja je jedan od  uzročnika dentinske preosjetljivosti. Primjenom sportskih štitnika za zube, zubi se štite od traume i povrijeđivanja, čime se sprječavaju i dentinska i pulpna bol. Preventivnim stomatološkim oralno-higijenskim mjerama obično je oguće spriječiti uzročnike odontogene boli.

- Advertisement -
- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -