fbpx
NaslovnaObavještenjaOvo je procedura za izbor stomatologa u Crnoj Gori

Ovo je procedura za izbor stomatologa u Crnoj Gori

PODGORICA – Izbor stomatologa čiji rad i djelovanje je u skladu sa željama i zahtjevima pacijenata je vrlo važan korak u procesu zaštite oralnog zdravlja, te vas upoznajemo sa svim aspektima te procedure u našoj zemlji.

Procedura je kako tvrde u Fondu za zdravstveno osiguranje vrlo jednostavna, a u nastavku je detaljno objašnjenje za izbor doktora stomatologa u Crnoj Gori.

Ko, kako i gdje može birati stomatologa?

- Advertisement -

izbor stomatologa fondDoktora stomatologa mogu izabrati djeca, učenici i studenti, najkasnije do 26. godine života. Takođe tu proceduru mogu pokrenuti žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima, slijepa i gluvonijema lica, kao i osigurana lica starija od 65 godina života.

Stomatologa možete izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Postupak izbora

  • Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi  u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
  • Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
  • Niko nema pravo da osiguranom licu  sugeriše ili bira stomatologa jer je to  njegovo isključivo pravo.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se najmanje na godinu dana.
  • U propisanim slučajevima osigurana lica mogu izvršiti promjenu izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
  • Izbor doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, vrši roditelj ili staratelj.
  • Izuzetno, studenti,  žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim  propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)
- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -