fbpx
NaslovnaLiteraturaOsnovi genetike za studente stomatologije

Osnovi genetike za studente stomatologije

Udžbenik Osnovi Genetike za studente stomatologije namijenjen je studentima Stomatološkog fakulteta. Osnovna svrha ovog udžbenika je da omogući studentima da se kvalitetno i lako pripreme za polaganje ispita iz predmeta Genetika.

Udžbenik je koncipiran tako da su uvodna predavanja sa pitanjima I zadacima podijeljena po poglavljima koja studenti slušaju na predavanjima iz ovog predmeta. Odgovori na pitanja i zadatke prikazani su na kraju udžbenika i kroz njih studenti treba da provjere stečeno znanje iz odgovarajuće oblasti. Takođe, dat je primer testa kako bi studenti mogli da procijene težinu pitanja i nivo znanja potreban za polaganje ispita iz predmeta Genetika.

- Advertisement -

Na kraju udžbenika Osnovi Genetike za studente stomatologije nalazi se rječnik pojmova iz genetike i spisak korišćene literature koji olakšavaju korišćenje udžbenika i upućuju studente na proširivanje usvojenih znanja korišćenjem druge dostupne literature. Smatramo da je ovaj udžbenik dobra polazna tačka za usvajanje osnovnih znanja iz genetike.

Sigurni smo da pruža i mogućnost za nadogradnju postojećeg sadržaja uz pomoć brojnih udžbenika iz genetike na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku. Kako su za većinu slika korišćeni izvori sa internet-stranica moguće je da neke slike, vremenom, neće biti više dostupne.

Taj problem riješiće se povremenim reizdanjima udžbenika koja će, takođe, biti proširena novim aktuelnim sadržajima iz nauke o nasljeđivanju. Sigurni smo da udžbenik Osnovi Genetike za studente stomatologije može poslužiti i studentima ostalih srodnih struka (medicine, poljoprivrede, šumarstva, veterine, farmacije) na kojima postoji predmet Genetika, da se upoznaju sa osnovnim elementima genetike i da provjere svoje znanje.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -