fbpx
NaslovnaIntervjuIntervju – Dejan Ivošević, predstavnik kompanije Commex: B&B DENTAL implantološki sistemi nude...

Intervju – Dejan Ivošević, predstavnik kompanije Commex: B&B DENTAL implantološki sistemi nude prednosti i za pacijenta i za ljekara

Implantologija uvijek privlači veliku pažnju kako stručne, tako i laičke javnosti, a pored, za naš standard, viskoih cijena, sve je vidljiviji i porast potražnje za ugradnjom implantata. Iz tog razloga pričali smo i sa Dejanom Ivoševićem predstavnikom kompanije Commex koja u ponudi ima B&B DENTAL sistem, jedinstvene implantate na našem i svetskom tržištu.  O čemu je riječ i šta ih čini tako posebnim pročitajte u intervjuu koji slijedi.

dejan ivosevic1Dejane, od kada postoje B&B DENTAL implantati i od kada su zastupljeni na našem tržištu?

- Advertisement -

Priča o B&B DENTAL implant sistemu na svetskom tržištu prisutna je već 26 godina, dok u našem regionu do skoro nije bila ozbiljno prisutna. Bilo je da tako kažem nekih sporadičnih slučajeva i pokušaja da se oni uvedu na naše tržište.  Mi smo 2012. godine započeli saradnju sa profesorom Klaudijem Banzijem (Claudio Banzi), osnivačem kompanije B&B DENTAL i tako započeli distribuciju B&B DENTAL implantata na tržištu Srbije i Crne Gore. Nešto kasnije je započeta distribucija na području Makedonije, te Bosne i Hercegovine. U poslednjih godinu dana, kompanija B&B DENTAL intenzivno radi na promociji brenda i razvoju distributivne mreže koja će pokriti tržišta Hrvatske i Slovenije. Tako će se zaokružiti prisustvo na tržištima regiona.

Šta je to profesor Banzi učinio da ove implantate učini jedinstvenim? Koliko je zapravo sa njima unaprijeđena sama implantologija?

On je u ovom implantatnom sistemu objedinio iskustvo hirurga sa originalnim inženjerskim rešenjima, jer je on hirurg-implantolog, ali i čovek koji odlično poznaje mehaniku i tehnologiju. Daleke 1983. godine je počeo tako što je radio sa implantološkim sistemima prisutnim u to vreme, ali je uočavao neke probleme koji se javljaju u praktičnom radu i tražio način kako da ih prevaziđe. Ti problemi su se, između ostalog, javljali i zbog činjenice da su implantatni sistemi toga doba bili više  inženjerski koncipirani i nisu bili potpuno prilagođeni doktorima u smislu hirurških i protetskih procedura. Profesor Banzi je sagledavao stvar iz oba ugla, doktorskog i inženjerskog, pa je pokušao da pojednostavi procedure što je više moguće.

Osnovna koncepcija i princip B&B DENTAL-a je pojednostavljivanje, dakle, izbacivanje suvišnih koraka. Tako je profesor Banzi prvi uveo sistem sa stoperima, cilindričnim graničnicima koji sprečavaju frezu da tokom preparacije ležišta implantata uđe dublje odnego što je to potrebno. To u mnogome olakšava posao hirurgu koji  onda može da se koncentriše na nagib i pravac preparacije, a željena dubina se postiže insertacijom freze do graničnika.

Još jedna od izuzetno značajnih inovacija je uvođenje ručnih instrumenata za preparaciju kosti – KOMPAKTORA. Tim instrumentima na mestima gde je kost lošijeg kvaliteta, što je obično i slučaj, imate mogućnost preparacije bez upotrebe fizio dispenzera. Radi se ručno (dakle na malim brzinama), tako da ljekari imaju punu kontrolu i osjećaj pod rukom. Osim toga, čim se radi na malim brzinama nije potrebno hlađenje bez rizika od nekroze što je značajno unapređenje u odnosu na druge implantatne sisteme. Takođe, ovi instrumenti kondenzacijom poboljšavaju kvalitet kosti na mestu ugradnje implantata, proširuju alveolarni greben i omogućavaju alternativnu metodu podizanja sinusa bez traumatičnog iskustva za pacijenta.

A, šta je sa protetskom platformom, da li je i ona specifična?

Protetska platforma je ista bez obzira na prečnik implantata u rasponu od 3,5 do sedam milimetara. Ona je, takođe, originalna jer ima dvostruku konekciju između implanata i abatmenta: dole je heksagon koji olakšava pozicioniranje abatmenta i onemogućava njegovo rotiranje, dok se iznad heksagona nalazi konus od pet stepeni koji omogućava ostvarivanje snažne frikcione veze između implantata i abatmenta. Tako kada počente da zavrćete šraf, on uvlači abatment u implantnat i taj konus kada ulegne vi možete i ukloniti protetski šraf, dok mogućnost odvajanja ne postoji. Ovim dobijamo dvojaka svojstva implantata (ponaša se i kao dvofazni i kao jednofazni). Naime neposredno po ugradnji doktor može da zatvori implantat i prekrije ga mekim tkivom kako bi se osteointegracija vršila bez uticaja spoljašnje sredine. A kada se implantat opterećuje, zahvaljujući ovoj posebnoj konekciji, implantat i abatment se sjedinjuju pa se praktično ponašaju kao jednofazni implantat.

dejan ivosevic2Dejane, tokom razgovora ste pomenuli i navigacionu implantologiju. Upoznajte nas i naše čitaoce sa tom koncepcijom.

To je koncept koji je u našem regionu relativno nov. Često ga nazivaju protetski vođena implantologija zbog toga što sve kreće od protetike. Ideja od koje se ovde počinje je da se krene sa krajnjim protetskim rešenjem, pa se onda u skladu sa njim, naravno uvažavajući anatomiju pacijenta i volumen raspoložive kosti, isplaniraju buduće pozicije implantata. Planiranje se vrši pomoću posebnog softvera. Mi koristimo softver koji je posebno sertifikovan kao medicinsko sredstvo, što nam pruža izuzetnu sigurnost i preciznost u planiranju. Kada se planiranje završi, softverski se isprojektuje hirurški stent koji se štampa pomoću 3D štampača. Ovaj hirurški stent ima otrvore na mestima gde treba da budu postavljeni implantati. Nakon štampe i dodavanja specijalnih  vođica PEEK, hirurški stent je spreman za ugradnju implantat. Vođice su u stentu postavljene pod uglom koji odgovara planiranim pozicijama implantata, a potrebno je samo tokom preparacije instrumente plasirati do kraja i implantat se dovodi na tačno onu poziciju koja je određena na softveru. Sistem je izuzetno precizan i omogućava nam ugradnju implantata bez odizanja mukoperiostalnog režnja.

Moram da napomenem da u Beogradu posedujemo kompletnu tehnologiju potrebnu za projektovanje i štampanje hirurških stentova.

Zbog čega ovaj koncept nije zastupljen kod nas. Da li je možda riječ o cijeni ili nedostupnsti tehnologije?

Kao što sam napomenuo, mi već posedujemo kompletnu tehnologiju potrebnu za izradu hirurških stentova, tako da sada akcenat stavljamo na edukaciju doktora i pacijenata o prednostima navigacione implantologije.  Naravno ovo realizujemo i kroz praktične kurseve gde vršimo obuku za pravilnu implementaciju sistema navigacione implantologije. Kompletan koncept navigacione implantologije smo veoma pojednostavili i maksimalno skratili trajanje pripremne procedure. Kontinuirano radimo na dodatnom pojednostavljivanju pripremnih procedura kako bi doktori imali minimalo angažovanje, a postizali maksimalan efekat.

Napomenu bih da nije bilo lako napraviti  jednostavan a zaokružiti sistem, ali doktor Banzi je i tu uveo nekoliko unapređenja. Između ostalog, protokol pripreme se svodi samo na uzimanje otiska, CBCT snimanja i 3D skena modela. Nakon toga se vrši softversko preklapanje snimaka, dobijajuj se tačne pozicije kosti i mekih tkiva u svakoj tački i na osnovu toga ljekar planira pozicije za implanatate i nastavlja se sa onim procesom izrade hirurškog stenta.

Sistem se upraksi dokazao kao izuzetno pouzdan i efikasan, a još jedno značajno unapređenje je i to što su vođice u hirurškom stentu ranije bile izrađivane od titanijuma, pa je dolazilo do trenja i velikog zagrevanja pošto su i freze metalne, dok se naše vođice izrađuju od PEEK-a posebne vrste plastike (poli eter eter keton) koja ima svojstvo samolubrikacije pa nema dodatnog trenja i zagrevanja. Dalje, kroz specijalno dizajnirane freze prolazi sredstvo za hlađenje. Pored nabrojanog, korigovan je i hirurški protokol koji značajno doprinosi uspehu ugrađenih implantata.

Za 3D štampu hirurkih stentova koristimo specijalne materijale koji su bioinertni i namenjeni upotrebi u ustima. Mehaničke karakteristike samih materijala  su značajno unapređene u odnosu na materijale koji su ranije korišćeni, tako da je eliminisana mogućnost loma hirurškog stenta tokom ugradnje implantata.

Dakle, prednosti od inovacija i upotebe B&B DENTAL sistema imaju i pacijenti i ljekari.

Tako je. A velika prednost za pacijenta je i to što je sama intervencija ugradnje veoma brza i manje su šanse da će doći do bilo koje neželjene reakcije. Oporavak je takođe brz, nema podizanja režnja, nema nepotrebnih invazivnih postupaka u toku preparacije i ugradnje implantata, nema ušivanja, a ne narušavaju se veze između mekih i koštanih tkiva. Dakle, neprijatnosti su smanjene na minimum.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -