NaslovnaObavještenjaFZOCG: Usluge stomatološke zdravstvene zaštite i u narednom dvogodišnjem periodu pružaće se...

FZOCG: Usluge stomatološke zdravstvene zaštite i u narednom dvogodišnjem periodu pružaće se na zadovoljstvo svih  osiguranika

- Advertisement -

Tokom današnjeg dana, pojavila se informacija da će stomatolozi od 1. aprila obustaviti pružanje usluga osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje – djeci do 18 godina, djeci bez roditeljskog staranja, trudnicama, licima sa invaliditetom, studentima do navršenih 26 godina, licima iznad 65 godina starosti.

Međutim, iz Fonda za zdravstveno osiguranje stigao je demanti, uz napomenu da se na Javni poziv prijavilo 176 stomatoloških ordinacija i 19 ortodontskih ordinacija.

Foto: dentalnews.com

“Fond za zdravstveno osiguranje je u prethodna dva mjeseca sproveo proceduru koja je obuhvatala raspisivanje Javnog poziva za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite osiguranicima u Crnoj Gori i provjeru dostavljene dokumentacije koja kao rezultat ima zaključivanje ugovora sa stomatološkim ordinacijama. Na Javni poziv pristiglo je 195 prijava, od čega 176 za stomatološke ordinacije i 19 ortodontskih ordinacija. Proces zaključivanja ugovora koji se završava tokom današnjeg dana pokazao je da su ugovori zaključeni sa svim stomatološkim ordinacijama koje su se prijavile I ispunile uslove date javnim pozivom”, stoji u saopštenju FZOCG.

Izuzetak u odnosu na pomenuto predstavlja svega nekoliko stomatoloških ordinacija koje zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova, odnosno ličnim odlukama nisu zaključili ugovore sa Fondom za zdravstvenom osiguranje.

Foto: closetworks.com

“Imajući u vidu navedene činjenice i ogromno interesovanje stomatoloških ordinacija koje se ogleda u velikom broju prijava i zaključenih ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore, konstatujemo da će se usluge stomatološke zdravstvene zaštite i u narednom dvogodišnjem periodu pružati na zadovoljstvo svih naših osiguranika. Napominjemo da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore održao niz sastanaka sa više predstavnika Stomatološke komore na kojima su donijeti konkretni zaključci u cilju daljeg unaprjeđenja stomatološke zdravstvene zaštite. Rezultat pomenutih sastanaka su konkretne odluke i mjere koje će Fond preduzeti u saradnji sa relevantnim predstavnicima Komore”, stoji na kraju saopštenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -