Naslovna Literatura Dječija stomatologija

Dječija stomatologija

U udžbeniku Dječija stomatologija izloženi su savremeni principi endodontskog tretmana mliječnih zuba i zuba sa nezavršenim razvitkom korijena, kao i osnove zbrinjavanja povreda zuba.

Upotreba lasera u dječijoj stomatologiji je relativno novo polje rada sa velikim izgledima da obezbijedi prevazilaženje pojedinih nedostataka konvencionalnih stomatoloških tretmana.

Dječija stomatologija ima za cilj da obezbijedi oralno zdravlje djece primjenom savremenih preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih mjera zasnovanih na čvrstim naučnim dokazima.

Ovo ujedno ukazuje na to da je dječija stomatologija neraskidivo povezana sa preventivnom stomatologijom, odnosno da dobar dječiji stomatolog mora, pored dijagnostike i terapije, dobro poznavati i primjenjivati sve principe prevencije oboljenja usne šupljine u djece.

Poznavanje tehnika sedacije i indikacija za rad u opštoj anesteziji značajno je za sve pacijente sa posebnim potrebama koji ne mogu biti podvrgnuti rutinskom tretmanu. Jedan od zadataka ovog udžbenika je da prenese iskustvo višedecenijskog rada sa djecom i olakša stomatolozima uspostavljanje uspješne saradnje na relaciji terapeut – dijete – roditelj.

Kome je udžbenik Dječija stomatologija namijenjen?
Namijenjen je studentima bazičnih integrisanih i poslediplomskih studija, ali i svim stomatolozima koji žele da rade i uživaju u radu sa malim pacijentima.

Kako je dječija stomatologija „cjelokupna stomatologija primijenjena na djeci“, u ovom udžbeniku je dat pregled aktuelnih naučnih stavova i kliničkih preporuka, uz lični osvrt autora na osnovu kliničkog iskustva u svakodnevnoj praksi, sa željom da se usmjeri, olakša i omogući efikasan, bezbolan i uspješan tretman oboljenja usta i zuba djece.

- Advertisment -

POPULARNO

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama u stomatološkoj ordinaciji

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama zahtijeva potpuno individualan pristup koji se nikako ne može uklopiti u postojeće okvire rada...

Predstavljamo: Mašina za frezovanje D10, Yenadent

Mašina za frezovanje D10 za sve meke materijale i keramike! Materijali koji mogu da se obrađuju: cirkonija, PMMA, vosak, litijum disilikat, PEEK.

Prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici

Zbog velikog interesovanja čitalaca, portal www.stomatologija.me objavljuje prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici. Prvi stomatološki pregled košta 10,...

U Beogradu u četvrtak počinje 19. Kongresa stomatologa Srbije i traje do 3. oktobra

Stomatološka komora Srbije će u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovati 19. Kongres stomatologa Srbije, koji je na programu od...
- Advertisment -