fbpx
NaslovnaObavještenjaŠćekić smanjio dug u Fondu zdravstva na iznos koji je zatekao

Šćekić smanjio dug u Fondu zdravstva na iznos koji je zatekao

Prethodno je funkciju direktora obavljao Sead Čirgić, koji je, takođe, govorio o naslijeđenom dugu koji rastao godinama.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje “Danu” je saopšteno da su sredstva izdvojena budžetom za 2022. godinu nedovoljna za neometano funkcionisanje sistema i da su neizmirene obaveze, koje su u decembru 2021. godine iznosile 65.000.000 eura, umanjili za 16.500.000 eura.

Sead Čirgić
- Advertisement -

Iz Fonda nijesu odgovorili koliko su porasla potraživanja za tri i po mjeseca ove godine, kao ni da li su se obraćali Ministarstvu finansija zbog manjka novca za zdravstvene ustanove. Iz Fonda tvrde da nijesu tačni podaci Sindikata doktora medicine o trenutnom dugu, jer je nova uprava na čelu sa direktorom Dragoslavom Šćekićem u martu 2021.godine zatekla dug od 50.000.000 eura.

Prethodno je tu funkciju obavljao Sead Čirgić, koji je takođe govorio o naslijeđenom dugu koji rastao godinama.

-Ono što je svakako tačno jeste da su sredstva izdvojena budžetom za 2022. godinu nedovoljna za neometano funkcionisanje sistema. Kod planiranja sredstava za 2022. godinu Fond je Ministarstvu finansija dostavio podatke o stvarno potrebnim sredstvima kako bi zdravstveni sistem optimalno funkcionisao, dok su sredstva izdvojena budžetom za 2022. godinu umanjena zbog limita uspostavljenih u Ministarstvu finansija. Naime, dug Fonda za zdravstveno osiguranje sa kojim je započeta 2021. godina iznosio je oko 50 miliona eura, dok je na kraju 2021. godine iznosio oko 65 miliona (od kojih je na dan 31.12.2021.godine dospjelo na plaćanje oko 29 miliona, a nakon tog dana na naplatu dospijeva preostali iznos duga).

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (Foto: rtcg.me)

Fond za zdravstveno osiguranje je već u januaru mjesecu ove godine izmirio dio duga u iznosu od oko 16,5 miliona, što jasno ukazuje da je iznos duga koji je dat od Sindikata doktora medicine proizvoljan i u krajnjem netačan. Bitno je istaći da Fond ne generiše nastali dug, već to čine davaoci zdravstvenih usluga na tri nivoa zdravstvene zaštite. Uloga Fonda je da osiguranicima obezbijedi blagovremenu medicinsku zaštitu i da nakon pružanja te zaštite za pružene usluge izvrši plaćanje. Što se tiče navoda da je stanje u Fondu u odnosu na period prethodnog menadžmenta nepromijenjeno i da se povećava odliv novca u ruke privatnika, ističemo da to nije tačno – saopštili su iz Fonda.

Kako su dodali, kreatori zdravstvene politike su donošenjem Odluke o mreži zdravstvenih ustanova i iskazanim potrebama javnog zdravstvenog sistema za uslugama koje se ne mogu pružiti ili za koje postoje liste čekanja inicirali kod Fonda zaključivanje ugovora sa privatnim ustanovama u skladu sa zakonom.

-Da bi jedno lice bilo upućeno na liječenje u neku privatnu zdravstvenu ustanovu, to upućivanje mora biti inicirano od strane odgovarajućeg konzilijuma ili je upućivanje izvršeno iz razloga postojanja liste čekanja. Kao što se vidi, u ovom “poslu” opet nema krivice Fonda i ako mu se ona konstantno želi pripisati, kao i svi nedostaci i teškoće sa kojima se suočava naš zdravstveni sistem – istakli su iz Fonda.

Izvor: Dan

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -