Razlike i prednosti vizil proteza u odnosu na klasične

  Za razliku od klasičnih vizil proteza koje se za zube pridržavaju pomoću kukica, vizil proteza sa atečmenima je napravljena da bi se poboljšala estetika ali i funkcionalnost ovog tipa nadoknade. Osnovnu razliku između ova dva tipa vizil proteza čine atečmeni koji zamjenjuju kukice i vezuju se za preostale zube tako da je ta veza nevidljiva. Istovremeno, jačina te veze je značajno veća u odnosu na kukice, što daje i veću sigurnost pacijentima pri jelu i govoru.

  vizil proteza
  Šta su to atečmeni?

  Prema definiciji, atečmeni su precizni vezni elementi koji povezuju fiksni i mobilni dio parcijalne skeletirane proteze u jedinstvenu cjelinu i imaju ulogu u retenciji, stabilizaciji i vođenju proteze u osnovni položaj. Atečemeni su zapravo mehanički sklopovi iz dva dijela, od kojih se jedan nalazi na protezi a drugi u specijalno izrađenim krunicama na preostalim zubima. Spajanjem ova dva dijela u ustima, taj sklop postaje jedinstvena cjelina odgovorna za pridržavanje proteze, njenu stabilizaciju i naravno estetiku, jer su ti djelovi potpuno skriveni u protezi. Takođe ono što je jako bitno, a što je definisano atečmenima, je da proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta, što čuva preostale zube od dodatnih naprezanja kojim su izloženi zubi kod proteza sa kukicama.

  Kako atečmeni izgledaju?

  Atečmene možete najlakše uporediti sa drikerima – upravo i jedan tip atečmena funkcioniše baš tako. Na metalokeramičkim krunicama koje su izrađene na preostalim zubima postavi se kuglica slična drikeru, a u protezu se postavi odgovarajuće kućište, i spajanjem ta dva dela proteza se prosto „ukopča“ za zube. Drugi tip najčešće korišćenih atečmena su klizači, koji funkcionišu po istom principu.Ljepota i umjetnost izrade vizil proteza sa atečmenima je u mnogobrojnim kombinacijama koje se mogu izvesti samo uz pomoć ova dva tipa atečmena. Klizači i kuglice se mogu koristiti na krunicama izrađenim na preostalim zubima, na korjenovima preostalih zuba, na zubnim implantima, a mogu se i pojedini zubi povezati sa prečkama i na njima postaviti neki od ovih atečmena. To se posebno preporučuje kada je preostao mali broj zuba, a želi se postići maksimalan učinak proteze.

  Prednosti:

  • Nevidljivi su, estetski savršeno uklopljeni i sakriveni
  • Veća stabilnost i osjećaj čvrstog ležanja proteze
  • Smanjeno vrijeme navikavanja na protezu
  • Kvalitet žvakanja značajno veći

  Nedostaci:

  • Njihova upotreba zahtijeva izradu metalokeramičkih krunica na preostalim zubima
  • Finansijski zahtjevniji
  • Pojedini delovi atečmena (oni koji se nalaze u protezi) se moraju periodično mijenjati, jer zbog trenja i zamora materijala vremenom popuste

  Koja vizil proteza je najbolja?

  Ne postoji tačan odgovor, i jedna i druga imaju svoje prednosti i mane, te se tek nakon pregleda i razgovora sa pacijentom može doći do najboljeg rešenja za svaki slučaj pojedinačno.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.