NaslovnaSavjetiZašto je RTG snimak važan?

Zašto je RTG snimak važan?

- Advertisement -

Dolazite kod stomatologa, i on nakon pregleda zahtijeva da uradite snimak i ne želi da počinje terapiju prije nego ga dobije. A vi ste baš naumili da zub popravite odmah! Ne, to nije nikakav poseban nepotreban zahtjev stomatologa, već sastavni dio dijagnoze, bez koje pravilna terapija ne može biti ni započeta. RTG je vrlo moćno pomoćno dijagnostičko sredstvo u stomatologiji.

Današnji savremeni RTG aparati su napredovali u tolikoj mjeri da je zračenje kojem se pacijent izlaže svedeno na minimum, a kvalitet slike koja se dobije na visokom nivou. Veliki broj stomatoloških zahvata zahtijeva prethodnu analizu snimka, jer daje uvid u stanje svega onog što pregledom stomatolog ne može da uoči. Najčešći snimci na koje se pacijenti upućuju u svakodnevnoj praksi jesu retroalveolarni i ortopantomogram (OPT) snimci. Pored ovih, postoje i retrokoronarni, telerendgen i 3D/CBCT snimci.

Retroalveolarni RTG snimci
Pacijentima poznat kao mali ili ciljani snimak zuba. Izrazito važno sredstvo kod liječenja zuba, ali i kao uvid u stanje svih zubnih struktura koje stomatolog ne može uočiti pregledom. Na ovom snimku se jasno može vidjeti do koje mjere je karijes zahvatio dentin i pulpu, te dokle će ići preparacija zuba i da li će biti potrebno takav zub liječiti. Snimak daje uvid u stanje kanala korijena, njihovo prisustvo, broj, zakrivljenost i moguću neprohodnost kanala i osnova je svakog liječenja zuba, bez kojeg terapija ne može početi.

Ovaj snimak je veoma važan kod ekstrakcije (vađenja) zuba. Ukoliko postoje zakrivljeni i prekobrojni korjenovi, vrlo je važno da stomatolog bude upoznat s tim prije zahvata kako bi spriječio moguće komplikacije, koje su vrlo vjerovatne slučajevima kada su korjenovi atipični odnosno nestandardni. Ponekad, dešava se da se vrhovi korjenova nalaze u maksilarnom sinusu. Ovo se takođe može vidjeti na snimku i tad je vrlo važno da stomatolog bude upoznat s tim i da bude adekvatno pripremljen za moguće komplikacije. Neadekvatni ispuni, uočeni i zamijenjeni na vrijeme, sprječavaju pojavu sekundarnog karijesa, odnosno karijesa ispod plombe.

Ovo je jedna od vrlo čestih pojava, gdje pacijentu plomba izgleda sasvim korektna, a ispod nje se dešava proces koji se ne može uočiti golim okom. Tada je vrlo bitno uočiti leziju prije nego zahvati pulpu, kako bi se spriječilo liječenje zuba koje se moglo izbjeći. Aproksimalni karijes, odnosno karijes na kontaktnim površinama zuba, može se uočiti samo RTG snimkom, te ga je zbog toga potrebno uraditi ako postoji i najmanja sumnja na njegovo prisustvo, jer će se u velikoj mjeri olakšati terapija, a pacijentu omogućiti bezbolniji i brži tretman.

OPT snimak
Pacijentima poznat i kao veliki snimak zuba. Njegov nedostatak je što ne može prikazati detaljno stanje pojedinačnog zuba, ali daje odličan pregled stanja alveolarne kosti. Ukoliko stomatolog na osnovu kliničkog pregleda gingive, dobijenih informacija od pacijenta i nivoa oralne higijene posumnja u prisustvo parodontopatije, zahtijevaće OPT snimak koji će dati odgovore i pomoći će u postavljanju dijagnoze. Kako je gubitak alveolarne kosti jedan od glavnih simptoma ove bolesti, tako je OPT snimak veoma važan u postavljanju dijagnoze i izradi plana terapije, kako bi se znalo kako pristupiti toku liječenja i koje terapijske mjere preduzeti. Nezaobilazan je dio dijagnoze kada se radi protetska rekonstrukcija svih ili većine zuba.

Kada se pacijent i stomatolog odluče na protetsku nadoknadu, vrlo je važno znati u kakvom je stanju potporna struktura koja će da nosi taj protetski rad i da li je pacijent uopšte kandidat za fisknu nadoknadu, ili se mora ići na rehabilitaciju totalnom protezom. OPT snimak daje uvid u stanje prethodnih protetskih radova, implantata i nadogradnji te zaostalih korjenova i tako olakšava plan terapije. Ukazuje na prisustvo cisti koje je vrlo važno uočiti jos na početku oboljenja, kako bolest ne bi napredovala i zahvatila veću površinu kosti, što sa sobom nosi i komplikovaniju terapiju. Ortodontska terapija ne bi bila moguća bez RTG snimaka poput telerendgena i ortopantomograma, jer daju jasan uvid u stanje kosti, odnos vilica i položaj zuba što je od velike važnosti za početak i praćenje terapije fiksnim aparatom.

Kontrolni snimci
Kontrolni snimci su veoma važni! Nemojte da vam bude teško uraditi jedan kontrolni snimak, jer sa njim stičemo uvid u uspješnost terapije, te stomatolog odmah zna da li nešto treba ponovno tretirati. To je izrazito važno kod liječenja zuba, jer se punjenje koje nije adekvatno, a provjereno je RTG snimkom, može lako izvaditi i zamijeniti prije postavljanja definitivne plombe. Kontrolni snimci su jako važni i kod praćenja uspjeha terapije. Izrada snimaka na polugodišnjem ili godišnjem nivou u cilju kontrole uspjeha sprovedene terapije je vrlo jednostavno a moćno sredstvo za motivaciju pacijenta i eventualne korekcije, ali i idealna prilika za terapiju nekih lezija koje možda ne bi bile uočene da kontrolni snimak nije urađen.

Savremeni 3D/CBCT snimci
Sve više se u savremenoj stomatologiji koriste snimci koji daju najjasniji uvid u stanje oralne sredine, sa svim potrebnim detaljima. Ovi dijagnostički postupci mogu i da pomognu dijagnozu koja nije jasna, da je potvrde ili odbace, odnosno koriste se kada je standardni RTG snimak nedovoljan i ne daje dovoljnu jasnu sliku i prikaz svih neophodnih detalja za početak terapije. Ovakvi snimci su izrazito jasni, pregledni i detaljni, omogućavaju manipulaciju i unošenje svih mogućih terapijskih procedura u snimak, kako bi se izabralo najbolje terapijsko rješenje. (www.drbojan.net)

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -