Otmenost u tretiranju hirurških rana – Reso-Pac® parodontni pripravak (Hager&Werken)

  Autori: Dragana Gabrić,dr.sc.; Marko Miličić, dr.med.dent.; Krešimir Doblanović, dr.med.dent.; doc.dr.sc. Mato Sušić

  Rane u području usne šupljine karakterizira iznimno dobro svojstvo cijeljenja i samozacijeljivanja. Unatoč tome, neke okolnosti zahtijevaju izolaciju intraoralne rane od okoline same usne šupljine i prisutnih mikrobnih kolonizacija. Raspon navedenih kliničkih indikacija je širok, od jednostavnih ekstrakcija zuba, do otvorene kirurgije s podizanjem mukoperiostalnog režnja, te prekrivanja i stabilizacije postavljenih šavova. Isti zahtjevi vrijede i za terapiju ulceroznog gingivitisa i periimplantitisa, uz primjenu medikamentnih pripravaka na parodontnom zavoju kao nosaču.

  Većina parodontnih zavoja je bazirana na cinkoksid-eugenolu i/ili metakrilatnim polimerima, zbog čega je osnovna značajka ovakvih pripravaka mehanička retencija na području primjene. Klasični pripravci postaju kurativni nakon mješanja pojedinih sastojaka neposredno prije aplikacije ili u dodiru sa slinom. Najveći nedostatak ovakvih fiksiranih gingivnih ili parodontnih zavoja su poteškoće prilikom uklanjanja radi čvrstoće stvrdnutog i prilagođenog materijala, zbog kojih se stvara nelagoda kod pacijenta u vidu potencijalne boli te mogućnost ponovne ozljede područja rane po završenom cijeljenju.

  Fiziološki krvarenje prestaje nakon otprilike 5 minuta, dok je čak i do 90 minuta potrebno za formiranje solidnog koaguluma koji efektivno zatvara i štiti ranu. Nažalost, ovo pravilo uvijek ne vrijedi u oralnom okruženju, gdje slina oplahuje i ispire područje rane. Adekvatan parodontni zavoj mora zadovoljiti nekoliko uvjeta, kako bi osigurao cijeljenje rane oralnog tkiva:

  1. Značajka samonestajanja, otapanja radi eliminacije potrebe mehaničkog skidanja zavoja
  2. Postojanost kroz barem 24 sata
  3. Adhezija, ne mehanička retencija, jer samo čvrsta adherencija materijala osigurava izolaciju od nepoželjnog oralnog miljea i čestica hrane
  4. Elastičnost i mekoća materijala prilikom rukovanja i aplikacije te mogućnost modelacije zavoja
  5. Ugodnost za pacijenta, neutralnost okusa i mirisa materijala; materijal koji pacijenta ne sputava u svakodnevnom djelovanju.

  Značajni odmak i svojevrsna revolucija u svijetu parodontnih zavoja je započela novim konceptom pripravka. Reso-Pac® se u potpunosti razlikuje od klasičnih parodontnih pripravaka. Radi se u hidrofilnom materijalu, sa svojstvom odlične adhezije na oralna tkiva. Izuzev matriksa baziranog prvenstveno na celulozi, sadrži i ekstrakt smirne, mirisne smole koja se dobiva iz drveta Commiphora myrrha, a ima antiseptička, adstrigentna i hemostatička svojstva. Alergijske reakcije nisu poznate. Jednostavnost primjene i rukovanja, bez potrebe za mješanjem sastojaka, je također jedna od značajnih osobina ovog materijala. Od materijala se, vlažnim rukavicama ili špatulom, načini kuglica koja se pritisne na područje rane. Nakon otprilike 3 minute materijal prelazi u gelastu konzistenciju. Zavoj je u potpunosti elestičan i ne mijenja svoju konzistenciju ni nakon aplikacije na oralna tkiva, što onemogućava nastanak mehaničkih ozljeda ili ulceracija te prevenira neadekvatnu opskrbu krvlju marginalne gingine i papile zbog mehaničkog pritiska. Čvrsto adherira na oralna tkiva, čak i na vlažne i krvave površine, te se zadržava na površini više od 30 sati, čime osigurava potpunu zaštitu područja. Proces cijeljenja je značajno ubrzan jer nije ometan pokretima jezika, ostacima hrane, tekućinama niti nikotinom iz dima cigarete. Dobro adherira i na zube, koštane površine, protetske restoracije te postavljene šavove. Nije ga potrebno uklanjati, već samostalno nestaje unutar tri dana, ovisno o eksponiranosti, bez ostavljanja ikakvih rezidua na tkivu (ne lijepi se za šavove). Obično je u kliničkoj praksi dovoljna jednostruka aplikacija materijala koja rezultira prekrivanjem rane fibrinom. Kod kompliciranih slučajeva, gdje je ovakav period cijeljenja prekratak, potrebno je ponoviti aplikaciju novog zavoja.  Reso-Pac® je moguće koristiti i kao nosač za medikamente (antisetik, antibiotik), hemostatske pripravke i fluoride, stoga je esencijalna pomoć u dentalnoj implantologiji, protetici i  parodontologiji.

  Širok je spektar indikacija za primjenu Reso-Pac® parodontnog zavoja:

  1. Ekstrakcijske rane u slučaju teških pušača, hemoragijskih dijateza i nužnosti  izolacije postekstrakcijske alveole
  2. Dodatna zaštita intraoralnih rana kod pacijenata s hemoragijskom dijatezom
  3. Zaštita postavljenih šavova (npr. u slučaju zatvaranja oroantralne komunikacije ili plastike oroantralne fistule)
  4. Zaštita marginalnog parodonta nakon marginalne gingivektomije
  5. Adaptacija gingive nakon podizanja režnjeva
  6. Brtvljenje nakon duboke kiretaže parodonta
  7. Terapija gingivitisa, gingivalnih džepova i periimplantitisa u mješavini s adekvatnim medikamentima
  8. Terapija preosjetljivosti zubnih vratova u mješavini s fluoridima
  9. Zaštita zubnih vratova nakon fluoridacije
  10. Prekrivanja područja uzimanja mekotkivnih intraoralnih transplantata
  11. Privremeno podlaganje imedijatnih protetskih nadomjestaka
  12. Prekrivanje nakon kortikotomije
  13. Zaštita eksponiranog koštanog tkiva, transplantata, umjetnog koštanog nadomjestka ili membrane nakon dehiscijencije šavova.

  Prikaz slučaja

  Prikazan je pacijent u dobi od 25 godina, kod kojega je, nakon vertikalne frakture korijena gornjeg lijevog središnjeg sjekutića, imedijatno ugrađen dentalni implantat. Tri mjeseca nakon učinjena je eksplantacija postavljenog implantata zbog nezadovoljene funkcije i estetike, nakon čega je zaostao koštani defekt klase V po klasifikaciji Fehera i Schärera iz 1999. godine. Postavila se indikacija za uzimanje intraoralnog autolognog koštanog transplantata iz retromolarnog područja. Uzeti koštani blok je adekvatnim instrumentima oblikovan analogno defektu i pričvršćen fiksacijskim vijkom. Pukotine su ispunjene autolognom kosti u obliku koštanih strugotina te ksenogenim koštanim nadomjestkom. Augmentirano područje je prekriveno resorptivnom kolagenom membranom. Treći postoperativni dan zabilježena je početna dehiscijencija tkiva s palatinalne strane te vestibularno u projekciji marginalne trećine koštanog transplantata. Sedmi postoperativni dan uklonjeni su šavovi. Već sljedeći dan na pregledu klinički je nađena znatno veća dehiscijencija postoperativnog područja te je započeta terapija ozonom. Narednih tjedan dana svakodnevno je primjenjivana terapija ozonom, ali nije došlo do cijeljenja eksponiranog područja. Četrnaestog poostoperativnog dana prvi put je apliciran Reso-Pac® parodontni zavoj, koji je ponavljan svakih 2 dana kroz narednih deset dana, nakon čega dolazi do potpune epitelizacije i zatvaranja postoperativnog područja, kada je postavljen i privremeni protetski nadomjestak bez funkcijskog opterećenja.

  Početno stanje prije eksplantacije implantata

  Koštani defekt zaostao nakon eksplantacije implantata

  Intraoralni autologni koštani transplantat uzet iz retromolarne regije i fiksiran u područje defekta

  Autologna kost pripremljena u koštanom mlincu (lijevo) i ksenogeni koštani nadomjestak (desno)

  Popunjavanje pukotine između transplantata i stijenki defeta mješavinom autologne kosti i ksenogenog materijala

  Intraoperativno područje po završenoj augmentaciji

  Prekrivanje resorptivnom kolagenom membranom

  Šivanje kombinacijom resorptivnih i neresorptivnih šavova

  Izgled rane prvog postoperativnog dana

  Treći postoperativni dan

  Opsežna dehiscijencija postoperativnog područja nakon uklanjanja konaca

  Aplikacija Reso-Pac® parodontnog zavoja, 14. postoperativni dan

  Izgled postoperativnog područja osmog dana nakon početka aplikacije Reso-Pac® parodontnog zavoja

  Deseti dan nakon postavljanja zavoja, privremeni protetski nadomjestak

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.