Mr Sanja Ilić: Gangrena je najčešće uzrokovana neliječenom infekcijom pulpe O

  Nepravilna higijena zuba i drugi faktori mogu dovesti do gangrene zuba, sporonapredujućeg, ali vrlo neprijatnog oboljenja koje može kreirati nove probleme. Gangrena zuba je bolest korijena zuba i predstavlja odumiranje vezivno-tkivne supstance, pulpe. Do propadanja, tj. odumiranja pulpe dolazi usljed bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije.
  Šta dovodi do gangrene zuba?
  „Gangrenu zuba izazivaju različiti uzročnici, a najčešće se nadovezuje na zapaljenje pulpe. Akutni gnojni pulpitis i hronični ulcerozni pulpitis najčešće prethode gangreni zuba. Mikroorganizmi koji se nalaze u gangrenoznoj pulpi, veoma su brojni i različiti. U najvećem broju slučajeva uočava se veće prisustvo anaerobnih bakterija, koliformne vrste bakterija, Actinomyces ali i Gram pozitivne koke i Gram negativni bacili“, kaže za naš portal Mr Sanja Ilić spec. bolesti zuba i endodoncije, koja radi u „Zavodu za stomatologiju“ Republike Srpske u Banjaluci.

  Koji su simptomi?
  „Pacijent sa gangrenom zuba obično se ne žali ni na kakav bol sem u slučajevima kada postoji zapaljenska reakcija u apeksnom parodoncijumu, a tada su veoma izraženi simptomi. U samom početku pacijent osjeća da je oboljeli zub malo produžen i pacijent izbjegava opterećenje oboljelog zuba. Zatim počinju da se javljaju bolovi pulsirajućeg karaktera, koji iradiraju (šire se) ka oku, uhu i sljepočnici. Zub boli i na najmanji dodir. Bolovi vremenom dosežu svoj maksimum i postaju nepodnošljivi. Objektivno se zapaža otok odgovarajuće strane lica, a otvaranje usta može biti otežano. Ukoliko se pacijent ne javi stomatologu, opšte stanje može biti narušeno“.
  Zbog čega najčešće nastaje?
  „Najčešće je uzrokovana neliječenom infekcijom pulpe ali može nastati i nakon traume zuba“.

  Da li gangrena može da pređe sa jednog na drugi zub, odnodno da se proširi na ostale zube?
  „Ne, gangrena ne može da pređe sa zuba na zub niti se može proširiti na ostale zube“.
  Koje su posljedice ako se ne otkrije na vrijeme i ne počne sa liječenjem?
  „Ukoliko se ne počne sa liječenjem zuba na vrijeme, postoji mogućnost da će liječenje zuba biti otežano, te da će se komplikovati u smislu otoka i bolova koji će se javiti u toku liječenja, a može doći i do gubitka zuba. Važno je istaći da je svaki neliječen zub veoma štetno držati u ustima, jer neliječeni zubi predstavljaju fokus u organizmu odakle se mikroorganizmi mogu diseminovati u udaljene organe i tkiva“.
  Koja je procedura liječenja?
  „Procedura je sljedeća: Nakon što se analizira snimak zuba, ukloni se sav razmekšali i karijesom oštećen dio zuba, pronalazi se ulaz u kanal, određuje dužina kanala (odontometrija), a zatim se mehanički i medikamentno obrađuje kanal, apliciraju se različite vrste lijekova i za par posjeta se liječenje završava definitivnim punjenjem kanala, nakon čega se zub restaurira ispunom tj. plombom“.

  Sanja Ilić je rođena 16.05.1973. godine u Jajcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mrkonjić Gradu, gdje je i živjela do 1992. godine. Medicinski fakultet je upisala 1992. godine u Banjaluci, a 1994. godine prebacila se na stomatološki smjer. Zasnovala je radni odnos u JZU Dom zdravlja Banja Luka kao dr stomatologije 2001. godine. Specijalistički ispit iz bolesti zuba i endodoncije položila je januara 2006. godine. Poslijediplomski studij upisuje 2009. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast bolesti zuba i endodoncija izabrana 2009. godine. Poslijediplomski studij završava 2011. godine. Od 2011. godine radi u JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka. Od 2012. godine član je Etičkog odbora JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka. Magistarski rad na temu ,,Oralno zdravlje osoba ometenih u mentalnom razvoju na području opštine Banja Luka“ odbranila je 2013. godine. U zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast bolesti zuba i endodoncija izabrana 2014. godine. Aktivno se služi engleskim jezikom. Udata, majka jedne djevojčice.
  Tekst je nastao u saradnji za JZU „Zavod za stomatologiju“ Republike Srpske

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.