fbpx
NaslovnaObavještenjaKo ima pravo na besplatne stomatološke usluge u Crnoj Gori

Ko ima pravo na besplatne stomatološke usluge u Crnoj Gori

Sredinom decembra 2019. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, a koji je donijela Skupština Crne Gore 22. novembra iste godine.

Po njemu je povećana gornja starosna granica za besplatne stomatološke usluge sa 65 na 67 godina života.

Foto: hvkidsmiles.com
- Advertisement -

Tako pravo na besplatnu stomatološku zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kroz promociju zdravlja kroz savjetodavni rad, prevenciju kroz preventivne programe, preventivne preglede imaju djeca do 18 godina života, dijagnostiku i liječenje djeca do 18 godina života, učenici, studenti (ne starij9i od 25 godina) i djeca bez roditeljskog staranja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, lica starija od 67 godina.

Foto: create.vista.com

Žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, psihoze, epilepsiju.

Preglede zbog anomalija vilica (ortodoncija), mobilne ortodontske aparate djeca do 18 godina života, kao i fiksne aparate djeca do 18 godina života, koja imaju intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, epilepsiju i oštećenja koja ograničavaju otvaranje usta.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -