Naslovna Obavještenja Snimak zuba - sve što treba da znate

Snimak zuba – sve što treba da znate

Snimak zuba u stomatologiji koristi se kao pomoćno dijagnostičko sredstvo. Uz pomoć njega stomatolog može da procijeni stanje zuba i okolne kosti.

Postoji više vrsta snimaka, ali dva koja se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi su OPT snimak i retroalveolarni snimak.

OPT snimak zuba
Ortopantomogram (OPT ili ortopan) je snimak zuba na kojem se vide gornja i donja vilica u cjelosti, sa okolnim koštanim strukturama.

Foto: rocadental.com

Ovo je dvodimenzionalni prikaz cijelog viličnog aparata. Može biti izrađen na filmu ili u digitalnoj fromi na CD-u.

Ovaj snimak služi za procjenu generalnog stanja zdravlja usne duplje pacijenta, ali nije dovoljno precizan kada je riječ o proceni stanja svakog pojedinačnog zuba. Na ortopanu možemo posmatrati:
*položaj izniklih i neizniklih zuba u vilici,
*kost u okolini zuba, prisustvo patogenih lezija ili parodontalnih džepova,

*zdravlje kosti, prisustvo patogenih promjena u vilici,
*blizinu sinusa gornjim zubima, patogene promjene u sinusima,
*procjenu stanja kosti nakon neke stomatološke intervencije (vađenja zuba, ugradnje implanta),

Foto: lakelandfamilydentalwi.com

*utvrđivanje prisustva žarišta (lokalnog problema) u usnoj duplji kod pacijenata koji se pripremaju za neku operaciju, zračenje ili hemioterapiju.

Ponovićemo, OPT snimak ne može da se koristi kao snimak uz pomoć kojeg će se procjenjivati stanje i zdravlje svakog pojedinačnog zuba, iz razloga što nije dovoljno precizan. Za ovakvu vrstu procjene koristi se retroalveolarni snimak.

Retroalveolarni snimak zuba
Ovu vrstu snimka zovemo i ciljani snimak, jer na njemu možemo mnogo preciznije da procenimo stanje svakog pojedinačnog zuba. Ovu vrstu snimka koristimo u sljedećim situacijama:
*kada želimo da utvrdimo da li je na zubu prisutan karijes,

Foto: dramaticlicenseproductions.org

*kada želimo da procijenimo da li je na zubu prisutno hronično zapaljenje živca sa procesom na vrhu korijena,
*kod procjene stanja zuba poslije povrede,
*u toku liječenja zuba (vađenja živca) kada je potrebno utvrditi stanje korjenova zuba i procijeniti završno punjenje kanala korijena.

3D snimak zuba
Ova vrsta snimka se ne koristi svakodnevno, već samo kada je potrebna još preciznija procjena ili mjerenja struktura u vilici.

Na ovom snimku moguće je uveličavati i mjeriti sve strukture u kosti. To se koristi nakon liječenja zuba, u situacijama kada nije moguće napraviti procjenu samo na osnovu retroalveolarnog snimka.

Kod pacijenata koji planiraju ugradnju implanta, obavezno je uraditi 3D snimak vilice, kako bi se precizno moglo odrediti mjesto na kojem će implant biti ugrađen.

Foto: freepik.com

Pitanje koje često čujemo od naših pacijenata jeste koliko često je dozvoljeno snimanje zuba i da li stari snimak može ponovo da se iskoristi. Činjenica je da ne postoji jasno precizirano vrijeme na koje je potrebno ponavljati snimke.

To zavisi od stanja zuba, uzrasta pacijenta i njegovih tegoba. Kod djece se smjena zuba brzo dešava pa je u nekim slučajevim, ukoliko doktor tako procijeni, potrebno češće raditi simanje zuba.

Kod odraslih pacijenata se uzima da ortopan snimak možemo koristi do godinu dana od momenta kada je snimljen. Nakon liječenja zuba, poslije godinu dana, potrebno je uraditi kontrolni retroalveolarni snimak.

Kod pacijenata koji imaju parodontopatiju, potrebno je uraditi ortopan snimak na svake dvije godine, kako bi se pratilo stanje kosti i povlačenje desni.

Izvor: Ordinacija Dr Bede

- Advertisment -

POPULARNO

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama u stomatološkoj ordinaciji

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama zahtijeva potpuno individualan pristup koji se nikako ne može uklopiti u postojeće okvire rada...

Predstavljamo: Mašina za frezovanje D10, Yenadent

Mašina za frezovanje D10 za sve meke materijale i keramike! Materijali koji mogu da se obrađuju: cirkonija, PMMA, vosak, litijum disilikat, PEEK.

Prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici

Zbog velikog interesovanja čitalaca, portal www.stomatologija.me objavljuje prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici. Prvi stomatološki pregled košta 10,...

U Beogradu u četvrtak počinje 19. Kongresa stomatologa Srbije i traje do 3. oktobra

Stomatološka komora Srbije će u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovati 19. Kongres stomatologa Srbije, koji je na programu od...
- Advertisment -