Naslovna Edukacija Kurs: iTop Introductory 28. marta, bodovan je od strane Stomatološke komore Crne...

Kurs: iTop Introductory 28. marta, bodovan je od strane Stomatološke komore Crne Gore

Podgorica će krajem marta biti domaćin kursa „iTOP Introductory I stepen“. iTOP- indivindualna obuka oralne profilakse je sistemski pristup učenju optimalne higijene kroz praktični trening (učenje „Touch to Teach“) uz upotrebu adekvatnih sredstava i tehnike.

iTOP nudi prihvatljive, efikasne i bezbolne tehnike za održavanje dobre oralne higijene. Princip se zasniva na svakodnevnoj primjenistečenog znanja, kako za sebe, tako i za pacijente.

Sa jednog od ranijih iTOP kurseva (Foto: nall.me)

Ukratko: rutina održavanja oralne higijene vodi do dobrog oralnog zdravlja tokom života! To je cilj, to je iTOP filozofija. Kroz iTOP obuku postajemo mentori za naše pacijente.

Mi ne rješevamo samo probleme u usnoj duplji, već obučavamo pacijente tako da mogu da iskoriste sve prednosti našeg iskustva i znanja. Na kraju, ali ne i najmanje važno, za učenje i poboljšanje je uvijek pravo vrijeme.

Inače, iTOP seminari su počeli 2006. godine i do sada je prisustvovalo preko 20.000 stručnjaka u više od 60 zemalja svijeta, a broj se i dalje uvećava.

Kurs će biti održan 28. marta u Podgoricu u hotelu „Centre Ville“ sa početkom u 10 sati. Bodovan je od strane Stomatološke komore Crne Gore sa 15 bodova.

Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete (ime i prezime, specijalizacija, broj telefona, naziv ordinacije) na broj telefona +382 67 658 307 ili putem e-maila: marija.prelevic@nall.me

- Advertisment -

POPULARNO

Stomatolozi – niko neće ostati nezbrinut, veže nas Hipokratova zakletva

Epidemija koronavirusa u našoj zemlji, poremetila je funkcionisanje stomatoloških ordinacija. Rade samo one koje imaju potpisan ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje...

Novi cjenovnik Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za usluge osnovne stomatološke zaštite

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore odredio je novce cijene usluga za osnovnu stomatološku zaštitu. Ove cijene važe od 1. marta.

CAD/CAM – Budućnost u sadašnjosti

CAD/CAM tehnologija već 40 godina nalazi široku primjenu u raznim dijelovima civilizacijskog progresa. Njena primjena u stomatologiji bila je samo pitanje vremena....

Nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja

Od sredine prošlog vijeka klasifikacija parodontnih bolesti i stanja stalno se mijenjala u skladu s novim naučnim saznanjima. Još od antičkih vremena...
- Advertisment -