Naslovna Intervju Intervju – prof. dr Zoran Vlahović, specijalista oralne hirurgije: Najbolja preventiva postoperativnih...

Intervju – prof. dr Zoran Vlahović, specijalista oralne hirurgije: Najbolja preventiva postoperativnih komplikacija je poštovanje hirurških protokola

Postoperativne komplikcije se, na sreću, javljaju jako retko i uglavnom se vežu za slab odbrambeni mehanizam organizma. Ako je pacijent normalnog zdravstvenog statusa i ako se operacija odradi u za to predviđenim uslovima, po određenom protokolu do tih komplikacija retko može doći – kazao je za naš portal prof. dr Zoran Vlahović.

Kada se najčešće javljaju postoperativne komplikacije i šta ih najčešće izaziva?

Postoperativne komplikacije češće se javljaju u ljetnjem periodu zbog visokih temperatura koje pogoduju razvoju infekcija i manifestuju se od manjih otoka praćenih bolovima preko produženog krvarenja do situacija koje mogu biti opasne po život pacijenta.

Što je intervencija obimnija to je veća i verovatnoća javljanja post operativnih komplikacija, Prevencija ovih neprijatnih situacija za doktora i pacijenta je strogo poštovanje protokola na kojima se danas posebno insistira kao i klinička i anamnestička obrada pacijenta koja u najvećem broju slučaja omogućava predviđanje rizika kod svakog pacijenta. U skladu sa tim planira se i obavlja sama intervnecija i prepisuje eventualno potrebna terapija.

Posebno treba imati na umu da nije indikovano davati antibiotik nakon svake intervencije jer time dolazi do tzv. zloupotrebe antibiotika tj. stvaranja rezitencije na pojedine antibiotike. Potrebno je da stomatolog zauzme aktivni stav, što podrazumeva detaljnu anamnestičku i kliničku obradu pacijenta, obavljanje intervencije i praćenje pacijenta od 24 sati do sedam dana u zavisnosti od intervencije kao i zdravstvenog statusa pacijenta. Ljekovi koji se uzimaju postoperativno (antibiotici, analgetici…) moraju biti određeni od strane doktora, a nikako uzeti na svoju ruku.

Ko su pacijenti rizika? Da li se oni na neki način mogu kategorizovati?

Pacijenti rizika su pacijenti sa ugroženim imunim statusom, pacijenti na imunosupresivnoj terapiji, dijabetičari, zatim pacijenti na antiagregacionoj ili antikoagulantnoj terapiji, a naročito treba obratiti pažnju kod starih pacijenata jer su obično narušenog zdravlja i uzimaju neku od terapija vezanih za sistemske bolesti.

Da li postoje pacijenti koji su kontraindikovani za obavljanje operativnih zahvata?

Ne postoje apsolutne kontraindikacije. Ako pacijent ima neki zdravstveni problem, ali je potrebno odraditi hirurški zahvat, mi od toga ne možemo odustati. U takvim slučajevima obično pre operativnog zahvata treba pripremiti pacijenta, poboljšati njegov imuni status i dovesti ga u stanje kada se može odraditi oralnohirurški zahvat. To podrazumeva saradnju i konsultaciju sa ljekarom koji prati njegovu osnovnu bolest i koji mora dati saglasnost za našu intervenciju. Ređe, takve je pacijente potrebno hospitalizovati i intervenciju završiti u bolničkm uslovima.

Posebno treba naglasiti da svaki stomatolog i oralni hirurg treba da zna gde su njegove granice, koje intervencije može uraditi ambulantno,a za koje intervencije pacijenta treba uputit na višu instancu

Koje su to najčešće komplikacije i kako se one rešavaju?

Postoperativne komplikacije mogu biti rane i kasne. U rane spadaju postoperativna krvarenja koja mogu biti uzrokovana iz više razloga – pacijenti mogu imati bolest za koju ni sami nisu znali, a ona uzrokuje produženo postoperativno krvarenje. Neki ljekovi takođe mogu izazvati isti efekat, a nekada nepridržavanje saveta od strane pacijenata izazove ovu komplikaciju. U najvećem broju slučajeva se rešava jednostavno, primenom metoda veštačke hemostaze. Samo izuzetno je potrebna asistencija hematologa.

Kasne postoperativne komplikacije su najčešće infekcije do kojih može doći iz raznih razloga i obično nisu vezane za direktni rad stomatologa. Uzrok je obično postojeća infekcija koja je  nastavila neki svoj tok ili smanjena odbrambena snaga pacijenta. Kod ove vrste komplikacije neophodno je ordinirati antibiotike, naravno po uputu stomatologa tj oralnog hirurga.

Prevencija ove komplikacije, defintivno nije uključivanje antibiotske terapije posle svake operacije. Dakle, savet je da se prate protokoli koji su vezani za određenu patologiju kako bi smo na samom početku smanjili mogućnost pojave neke od postoperativnih komplikacija i obavezno zauzimanje aktivnog stava i praćenja pacijenata.

Savjet za pacijente kako sami sebe da sačuvaju

Pacijeti uvek dobiju savete nakon ekstrakcija i hirurskih zahvata, ali dobro bi bilo da ih stomatolozi daju u pisanoj formi, i da pacijenti insistiraju na tome. Često pacijent ne može neposredno nakon hirurške intervencije da zapamti iz razgovora sa stomatologom celokupnu postoperativnu proceduru. Pored antibiotka koji se prepisuju ako za to postoji potreba, ordiniraju se odgovarajući analgetici a pacijentu savetuje mirovanje, hladne obloge spolja na mestu izvršene intervencije kao i izbegavanje čvrste i vruće hrane kao i toplih napitaka u prvih 24 sata. Savremeni anestetici imaju produženo vreme delovanja tako da će izostati i jaki bolovi neposredno nakon intervencije.

Savet kolegama je da tog dana kada je obavljena operacija, ali i sutra dan budu u kontaktu sa pacijetnom kako bi pravovremeno reagovali u slučaju pojave neke od komplikacija.

- Advertisment -

POPULARNO

Treći kongres doktora stomatologije 11. i 12. septembra u Foči

Foća će 11. i 12. septembra biti domaćin trećeg Kongresa doktora stomatologije. Učešće će uzeti eminentni predavači sa pet univerziteta.

Zubi u trudnoći – korisni savjeti koje treba da zna svaka trudnica

Trudnoća je divan period u životu žene kada se pojačava svijest o važnosti zdravlja i brige o tijelu. Tokom trudnoće nivo hormona...

Zašto je važno pečaćenje fisura kod djece?

Pečaćenje fisura jedan je od najčešćih postupaka u dječijoj dentalnoj medicini. Žvačne površine kod djece sadrže puno pukotina i utora koji pomažu...

Fiksna ortodontska terapija

Fiksni ortodontski aparati predstavljaju najučestaliji i najučinkovitiji način ispravljanja nepravilnog položaja zuba, odnosno, ispravljanja ortodontskih anomalija. Fiksni ortodontski...
- Advertisment -