fbpx
NaslovnaLiteraturaDječja dentalna medicina

Dječja dentalna medicina

Dječja dentalna medicina jedno je od najzahtjevnijih područja rada u stomatologiji. Briga o pacijentima počinje od njihova najranijeg djetinjstva, a završava s adolescencijom.

Kroz to vrijeme, brinući se o pacijentima, stomatolozi pokrivaju cjelokupno stomatološko djelovanje, od bezubog pacijenta, preko mliječne i mješovite denticije, do pacijenta sa završenim rastom i razvojem stomatognatog sistema, kako njegova koštanog tako i dentalnog dijela, uvažavajući i psihosocijalni razvoj djeteta i poznavajući i to područje, prilagođavajući svoj klinički rad svakom pojedinom pacijentu.

- Advertisement -

Svojim sadržajem knjiga, univerzitetski udžbenik, je prilagođena gotovo svim nivoima obrazovanja i djelovanja u dentalnoj medicini, od dodiplomskog i postdiplomskog studija, do specijalizanata i specijalista dječje stomatologije i svih kliničara u praksi.

Izabrana poglavlja mogu biti interesantna i specijalistima drugih stomatoloških disciplina i specijalistima pedijatrije ili porodične medicine, koji će u ovom udžbeniku moći da pronađu informacije koje će im olakšati liječenje pacijenata.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -