fbpx
NaslovnaWebinariNeuromodulatori kao terapijska sredstva u stomatologiji

Neuromodulatori kao terapijska sredstva u stomatologiji

- Advertisement -

Četvrti webinar u organizaciji portala www.stomatologija.me, a treći iz oblasti protetike, biće održan 27. maja.

Predavač će biti prof. dr Aneta Mijoska, a pričaće na temu: Neuromodulatori kao terapijska sredstva u stomatologiji”. Učesnici će tokom predavanja, između ostalog, moći da čuju:

- Advertisement -

“Drugi najčešći uzrok bola u orofacijalnom sistemu kod 70-80% svjetske populacije je bol koji potiče iz temporomandibularnog sistema. Etiopatogeneza temporomandibularnih disfunkcija je još uvijek nedovoljno razjašnjena, a psihički stres postaje sve češće i primarni etiološki faktor. Simptomatologija ove grupe bolesti najčešće potiče od žvačnih mišića i TMZ. Neuromodulatori (botulinum toksin – tip A) predstavljaju savremeni terapijski pristup koji se danas sve češće primjenjuje kao dodatni konzervativni tretman u svim onim kliničkim slučajevima gdje bol traje duže vrijeme i postaje dominantan klinički simptom. Što se tiče tretmana TMD, sposobnost smanjenja parafunkcionalnih pokreta koji uključuju žvačne mišiće i analgetičkih efekata mogu objasniti efikasnost toksina. Savremeni protokoli primjene neuromodulatora ukazuju na uspješne rezultate u ublažavanju hroničnog bola i kod neuralgije trigeminalnog nerva, bruksizma, hipertrofije mišića i tenzionih glavobolja. Postupak ima minimalnu invazivnost, reverzibilno dejstvo i minimalne neželjene efekte”.

Napominjemo u pitanju je interaktivno predavanje, u kome će svi prisutni imati priliku da se uključe i direktno postave pitanje prof. dr Aneti Mijoskoj.

- Advertisement -
Prof. dr Aneta Mijoska (Foto: privatna arhiva)

O predavaču
Vanredni prof. dr Aneta Mijoska, specijalista stomatološke protetike (Stomatološki fakultet, Katedra za stomatološku protetiku, Univerzitet Svetog Ćirila i Metodija, Skoplje, Makedonija)
Diplomirala na Stomatološkom fakultetu UKIM, Makedonija 1997. godine. Od 2002. do 2007. godine radi kao stomatolog u urgetnoj stomatologiji u USKC Sveti Pantelejmon u Skoplju. Od 2007. godine radi na Klinici za fiksnu stomatološku protetiku, gdje je 2011. godine postala specijalista stomatološke protetike. U 2009. godini izabrana je za asistenta na Katedri za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Skoplju. Godine 2015. doktorirala u oblasti cirkonijum dioksidne keramike – mehaničke karakteristike i atheziona svojstva. Od 2022. godine izabrana u zvanje vanrednog profesora. Oblast istraživanja: all-ceramic, okluzija i gnatologija, T-scan analize, Velscope – neinvazivna tehnika za pregled oralnih tkiva i prekanceroznih promena, gerontostomatologija i dr. Učesnik više domaćih i međunarodnih projekata (Medicinski Fakultetu – Ljubljani, Slovenija). Autor je i koautor 3 stručne knjige iz ove oblasti i Predkliničkog praktikuma za fakultetsku nastavu. Autor i koautor preko 65 naučnih i stručnih radova iz ove oblasti, redovni aktivni učesnik evropskih, svjetskih i domaćih kongresa i konferencija. Prof. dr Mijoska je nastupala i kao predavač po pozivu na kongresima u Makedoniji i u inostranstvu (3. Kongres stomatologa Crne Gore 2019, 19. i 21. Kongres stomatologa Srbije 2019, 2022, 2022 UBT Priština; Kosovo). Svoj stručni rad iskazuje i kao član redakcije naučnog i stručnog časopisa Knowledge – International Journal, indeksiranog u nekoliko međunarodnih baza podataka i kao recenzent u više SCI časopisa. Od 2014. do 2018. godine potpredsjednik Nadzorne komisije Stomatološke komore Makedonije. Godina 2009. i 2019. – zahvalnice za učešće u radu i razvoju Stomatološkog fakulteta povodom obilježavanja 50 i 60 godina Stomatološkog fakulteta u Skoplju.

Ovo predavanje je akreditovala Komora doktora stomatologije Republike Srpske sa 1 bodom, kao i Stomatološka komora Makedonije, takođe, sa 1 bodom.

Cijena predavanja je 70 eura bez PDV-a.

Broj mjesta je ograničen, pa zauzmi svoje mjesto na vrijeme, prijavom na kontakt formu ili jednostavnije na broj +38268851465 (od 08 do 16h) ili putem e-maila: podrska.ms@stomatologija.me Vidimo se 27. maja od 18 sati!

Prijava za webinare

 

Verification

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -