Vodič za pacijente – bonton u ordinaciji

  Poznavanje bontona odnosno pravila pristojnog ponašanja je nešto što svjesno ili nesvjesno učimo od malih nogu i usavršavamo tokom cijeloga života. Znati pravila pristojnog ponašanja i pravilno ih primijeniti u različitim životnim situacijama nije uvijek jednostavno. Razvojem društva, razvijaju se i pravila pristojnog ponašanja. U načelu, što je društvo razvijenije i obrazovanije, raste i važnost poznavanja bontona, a osobe koje ne poznaju bonton ili ga se ne pridržavaju smatraju se nepristojnima.

  Iako za stomatologiju važe sva već dobro poznata i opšte prihvaćena pravila ponašanja, postoje određene specifičnosti koje je potrebno istaknuti i objasniti kako bi se izbjegli nesporazumi i neugodnosti prilikom posjeta stomatologu. U kratkom vodiču za pacijente, koji slijedi abecednim redom, navedene su najvažnije odrednice pristojnog i poželjnog ponašanja u stomatološkoj ordinaciji.

  Djeca

  Djeca su uvijek dobrodošla u stomatološku ordinaciju i njihov dolazak u ordinaciju treba podstaći i ohrabriti kako bi se već u najranijem dobu navikla na njeno okruženje, izgled, zvukove i mirise i da bi se spriječila pojava eventualnih strahova u starijem dobu.

  Djeca se u stomatološkoj ordinaciji mogu naći ili kao pacijenti ili u pratnji roditelja koji su došli na stomatološki tretman. Boravak djeteta koje nije pacijent (pogotovo malenog) u ordinaciji za vrijeme provođenja stomatološkog zahvata bez izričitog odobrenja stomatologa nije poželjan. Naime, u ordinaciji postoje brojne opasnosti: mehaničke (npr. oštri predmeti), hemijske (nagrizajuće smjese) i fizičke prirode (vrući instrumenti) koji mogu povrijediti  one koji se u njoj nalaze. Pored toga, u ordinaciji postoje opasnosti biološke prirode poput virusa i bakterija. Boravak djeteta koje nije pacijent u stomatološkoj ordinaciji tijekom tretmana roditelja može ometati stomatologa u radu, pa i otežati kvalitetno provođenje predviđenog stomatološkog zahvata i produžiti njegovo trajanje.

  Nije pristojno očekivati od stomatološkog asistenta/asistentice da će dok je roditelj na stomatološkoj stolici voditi brigu o djetetu dok zahvat ne završi jer oni treba da asistiraju stomatologu i obavljaju druge potrebne poslove.

  Dijete koje nije pacijent najbolje je ostaviti da pričeka u čekaonici dok roditelj ne završi sa stomatološkim zahvatom. Pojedine stomatološke ordinacije imaju u svojim čekaonicama posebno priređene kutke za djecu u kojima se ona mogu zabaviti igrajući se ili gledajući crtiće dok su roditelji na stomatološkom liječenju. Ako je dijete maleno i ne može biti bez nadzora u čekaonici, sa stomatologom treba pronaći najbolje rješenje za tu situaciju, što može uključivati i promjenu ili odgađanje planiranog stomatološkog zahvata.

  Naravno, katkada je uz prethodni dogovor sa stomatologom djecu poželjno uvesti u ordinaciju tokom zahvata kako bi djeca koja se inače boje stomatologa, gledajući svoje roditelje ili braću i sestre, pobijedila strah od stomatologa.

  Roditelji koji su kod stomatologa doveli djecu kao pacijente treba da prate uputstva stomatologa kad je riječ o boravku u ordinaciji tokom liječenja djeteta. Kod vrlo male djece obično je poželjno da roditelj bude u ordinaciji ili čak da dijete sjedi na roditelju na stomatološkoj stolici tokom zahvata. Kod kooperativne i/ili starije djece obično se traži od roditelja da sačekaju u čekaonici dok je dijete u ordinaciji.

  Frizura

  Frizura s kojom treba doći kod stomatologa treba da bude takva da ne ometa obavljanje stomatološkog zahvata, a to podrazumijeva neometan pristup usnoj duplji i jednostavno pozicioniranje glave pacijenta u stomatološkoj stolici. Naime, nerijetko se dogodi da pacijenti (naročito pacijentkinje) kosu vežu u punđu, rep ili na drugi način koji onemogućuje pravilno postavljanje glave pacijenta u naslon za glavu na stomatološkoj stolici. Glava u naslonu mora biti centralno položena i ravnomjerno udaljena od bočnih djelova naslona. Na taj način osigurava se čvrst oslonac prilikom rada u usnoj duplji.

  Hrana

  Prije dolaska kod stomatologa nije ni poželjno ni pristojno konzumirati hranu i/ili pića koja stvaraju neugodan zadah u ustima (npr. bijeli luk). Takav zadah iz rad može učiniti neugodnim. Katkada se zbog određenih bolesti i stanja, zadah iz usta (halitoza) ne može jednostavno ukloniti niti izbjeći i stomatolog je toga svjestan, te spreman na to. Takođe, žvakaću gumu treba izbaciti iz usta prije ulaska u stomatološku ordinaciju.

  Po završetku zahvata treba slijediti uputstva stomatologa u vezi sa hranom i pićem. Tako kod nekih vrsta ispuna treba da prođe određeno vrijeme nakon postavljanja u zub prije nego li se hrana može ponovno normalno konzumirati (od 30 do 60 minuta).

  Internet

  Sveprisutnost interneta u svakodnevnom životu savremenog čovjeka podiže nivo njegove informisanosti o temama koje ga zanimaju i mnogi pacijenti se o dijagnozama i terapijskim mogućnostima u medicini i stomatologiji informišu putem interneta. Međutim, uvijek treba voditi računa o pouzdanosti, tačnosti i vjerodostojnosti pronađenih informacija. Pacijent sa stomatologom može razgovarati o informacijama koje je pronašao na internetu, a koje se tiču njegovog stanja ili predstojećeg zahvata, ali nije dobro da svoje najčešće relativno površno znanje stečeno na internetu ultimativno suprotstavi znanju i iskustvu stomatologa zahtijevajući od njega da provede nešto prema pronađenom sadržaju na internetu. Takav pristup može nepovratno narušiti odnos pacijenta i stomatologa.

  Kašnjenje

  Na termine dogovorene za posjetu stomatologu treba dolaziti na vrijeme, a neki će reći da je bolje doći i nešto ranije, pa pričekati. Kašnjenje remeti planirani raspored i stvara stres. Zavisno od organizacije rasporeda pacijenata, u tim će ordinacijama zbog kašnjenja jednog pacijenta s planiranim početkom zahvata kasniti i svi oni nakon njega, a raspoloživo vrijeme stomatologa za pacijenta koji kasni bit će skraćeno. Uoči li pacijent da će kasniti na dogovoreni termin, pristojno je nazvati stomatološku ordinaciju i obavijestiti stomatologa o kašnjenju. U tom slučaju stomatolog ima priliku pokušati reorganizirati raspored pacijenata na optimalan način.

  Naravno, i stomatolog može kasniti. Razlozi za to mogu biti različiti: od toga da se nešto zakompliciralo s pretho­dnim pacijentom pa se zahvat odužio, preko tehničkih razloga (npr. neispravnost stomatološke opreme), pa do brojnih drugih razloga čiji se uzrok može nalaziti i izvan stomatološke ordinacije. Za to treba imati razumijevanja. Ako je pacijent ograničen raspoloživim vremenom i ne može dugo čekati, o tome treba obavijestiti stomatologa i pronaći alternativni termin.

  Ljekovi

  Informacije o ljekovima koje uzima stomatološki pacijent nemaju primarno veze s bontonom i lijepim ponašanjem, ali su izuzetno važne pa nije na odmet to i ovdje istaknuti.

  Pacijent je dužan da obavijesti svog stomatologa o svim ljekovima, ljekovitim otopinama i dodacima prehrani koje uzima ili ih je nedavno uzimao jer oni mogu interferirati sa ljekovima i pripravcima koje propisuje stomatolog. Na taj način mogu se spriječiti neželjene nuspojave i posljedice njihovog djelovanja.

  Mobilni telefon

  Prilikom ulaska u stomatološku ordinaciju mobilni telefon obvezno treba isključiti ili staviti na bešumni način rada kako ne bi ometao ni pacijenta ni stomatologa tokom rada. Upotreba mobilnog telefona tokom stomatološkog zahvata nije dopuštena, pa ga je stoga najbolje odložiti, a ne držati u rukama.

  Zakazivanje

  Osim u hitnim slučajevima, poput zubobolje, povrede zuba i slično, u većini stomatoloških ordinacija potrebno je zakazati posjetu stomatologu. Pored ličnog zakazivanja u ordinacij, to možete uraditi i putem telefona, elektronske pošte ili na druge načine koje omogućuje ordinacija. Dogovoreni termin je najbolje zapisati ili zabilježiti na odgovarajuće mjesto kako se ne bi zaboravio.

  Odjava i promjena termina

  Ako pacijent zbog bilo kojeg razloga ne može doći u dogovoreno vrijeme, o tome treba što prije da obavijesti stomatologa, odnosno odjaviti posjetu i po potrebi dogovoriti novi termin. Termin treba odjaviti dovoljno rano (najkasnije 24 sata ranije) kako bi u oslobođeni termin mogao doći neki drugi pacijent. Nedolazak u dogovoreni termin bez njegove prethodne odjave smatra se nepristojnim, te izrazom nepoštovanja stomatologa i njegovog vremena.

  Odjeća

  Odjeća u kojoj se dolazi na stomatološki zahvat treba da bude udobna za pacijenta i takva da ne otežava izvođenje planiranog zahvata. Kapute, jakne, sakoe i drugo treba skinuti prije sijedanja u stomatološku stolicu. Kod složenijih, dugotrajnih ili operacijskih zahvata nije poželjno nošenje odjeće koja stiska vrat poput kravata, šalova ili uz vrat zakopčanih košulja.

  Svaki pacijent prije početka stomatološkog zahvata dobija zaštitni prekrivač (od tkanine ili plastične folije) koja pokriva veći ili manji dio vrata i prsa. Prekrivač štiti pacijenta od vode, pljuvačke, krvi, nenamjernog izlivanja stomatoloških otopina ili materijala. Ipak, katkad se odjeća pacijenta može uprljati i oštetiti. O tome pacijent takođe treba voditi računa pri izboru odjeće za posjetu stomatološkoj ordinaciji.

  Oralna higijena

  Prije posjete stomatologu potrebno je oprati zube i provesti odgovarajuću higijenu usne duplje, kako bi usta bila čista i bez zadaha. Dolazak kod stomatologa neopranih zuba može se smatrati izrazom nepoštovanja.

  Lična higijena

  Iako to može zvučati smiješno i suvišno spominjati, kod stomatologa treba dolaziti čist, opran i uredan. Nažalost, nerijetki su pacijenti (ima ih u svim dobnim grupama) koji kod stomatologa dolaze neuredni, neoprani, zapušteni, u nečistoj odjeći i neugodnog mirisa. Stomatolog će pomoći svim pacijentima, pogotovo onim hitnim, međutim, zbog članova stomatološkog tima, ali drugih pacijenata, od pacijenata se očekuje da provode ličnu higijenu.

  Plaćanje

  Neke stomatološke usluge obuhvaćene su zdravstvenim osiguranjem, a neke nisu, pa ih je potrebno dodatno platiti. Sve nedoumice i pitanja u vezi sa cijenama i plaćanjem potrebno je razjasniti prije početka stomatološkog zahvata. Pacijent ne smije da se ustručava da postavlja pitanja o cijeni predstojećeg stomatološkog zahvata, a stomatolog je dužan pružiti pacijentu sve tražene informacije. Osim toga, dogodi li se što tijekom zahvata što može uticati na promjenu prethodno dogovorene cijene, stomatolog treba odmah o tome da izvijesti pacijenta.

  Razgovor sa stomatologom

  Razgovor pacijenta sa stomatologom je važan za izgradnju međusobnog povjerenja koje je temelj kvalitetnog odnosa. Nedostatak kvalitetne komunikacije između pacijenta i stomatologa nerijetko je uzrok brojnih problema i nesporazuma, pa čak i sudskih sporova. Stomatolog treba da odvoji vrijeme za razgovor sa svojim pacijentom, a pacijent to ne smije da zloupotrebljava i oduzima stomatologu vrijeme razgovorom o temama koje nisu važne za liječenje.

  Stomatolog svom pacijentu po završetku zahvata može dati različite informacije i upute vezane za oralno zdravlje. Pacijent je dužan da traži dodatno objašnjenje ako nešto od toga nije čuo ili razumio. Najgore je lažno potvrđivati da se nešto razumjelo i stidjeti se pitati. Pacijent uvijek mora imati na umu da je riječ o njegovom vlastitom zdravlju i na taj način prevladati eventualni stid, strah ili neugodu i zamoliti stomatologa da ponovi date upute.

  Šminkanje

  Tokom posjete stomatologu nije dobro stavljati ruž na usne, odnosno, ako je već na usnama treba ga ukloniti prije početka zahvata. Naime, pri radu, stomatolog u usnu duplju ulazi rukama i instrumentima, a kako je ulaz u usnu šupljinu razmjerno malen, ruž za usne može nepotrebno umrljati stomatološke instrumente, uređaje, pripravke ili rukavice stomatologa. Treba imati na umu da prilikom rada u usnoj duplji, nariočito na prednjim zubima, može doći do prskanja vode koja može završiti na licu te razmazati šminku.

  Nakit

  Danas je, posebno među mladima, popularno stavljati različite vrste nakita na zube, usne, jezik, nos i slično. Taj nakit može nepovratno oštetiti tvrda i meka tkiva usne duplje i izazvati druge oralne probleme. Na štetno djelovanje usnog nakita stomatolog će vjerovatno upozoriti svog pacijenta i predložiti njegovo privremeno ili trajno uklanjanje. Kod složenijih i operacijskih stomatoloških zahvata potrebno je ukloniti nakit kako ne bi došlo do nepredviđenih komplikacija.

  Zaključak

  Poznavanjem bontona i pravila pristojnog ponašanjem u specifičnim okolnostima moguće je izbjeći nesporazume, probleme i neugodnosti. Bonton u stomatologiji uključuje sva već dobro poznata i općeprihvaćena pravila ponašanja, ali sadrži i određene posebnosti koje je dobro usvojiti i primjenjivati.

  Autor: doc. dr. sc. Marin Vodanović; Tekst je preuzet sa portala zdrav-zivot.com.hr

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.