fbpx
NaslovnaIntervjuIntervju - spec. dr Milorad Pantović: Galenika je jedina farmaceutska kuća u...

Intervju – spec. dr Milorad Pantović: Galenika je jedina farmaceutska kuća u regionu čiji su proizvodi nemenjeni upotrebi u profesionalnoj stomatološkoj praksi

Kvalitet proizvoda koji se zadržao već 72 godine učinio je da Galenika u regionu bude prepoznata kao sinonim za farmaceutiku. Široka lepeza proizvoda, visoki standardi proizvodnje i kontrole kvaliteta, nova fabrika i planovi za budućnost bili su tema razgovora sa spec. dr Miloradom Pantovićem višim stručnim saradnikom marketinga dentala u ovoj kompaniji. U intervjuu pročitajte i šta je sertifikat ISO standard CE znak, po čemu se izdvajaju proizvodi Galenika a.d. Beograd i da li možemo očekivati nove prozivode na polju stomatologije.

dr milorad pantovic1Galenika je otvorena još 1945. godine. Upozunajte nas malo sa njenim razvojem i recite nam gdje se ona sada nalazi na mapi proizvođača medicinskih sredstava?

- Advertisement -

Naša komapnija je osnovana  18. jula davne 1945.god – tada je Galenika imala samo četrdeset troje zaposlenih. Od tada je Galenika izuzetnom brzinom osvajala domaće tržište, a prelomni korak razvoja bila je izgradnja nove fabrike 1978. godine koja je omogućila da odlučno iskoračimo izvan nacionalnih okvira. Nova, savremena fabrika čvrstih farmaceutskih preparata, otvorena je u julu 2010.godine, tako da danas stvari stoje drugačije –  na ostvarenju  planova prodaje i proširenju izvoznog tržišta zaposleno je 1.400 dobro obučenih i motivisanih radnika. Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja lekova, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike i dentalnih proizvoda. Ali pored toga, mi  nudimo i usluge ugovorne uslužne proizvodnje prema specifikaciji kupca i u skladu sa GMP zahtevima.Takođe, Galenika je specijalizovana i za pružanje pratećih usluga iz oblasti farmaceutske delatnosti – kontrole kvaliteta i brojnih drugih aktivnosti koje pružaju naši timovi istraživača iz Instituta za istraživanje i razvoj.

Galenika a.d. Beograd je danas jedina farmaceutska kuća u Srbiji i regionu, koja u svom proizvodnom asortimanu ima proizvode namenjene za upotrebu u profesionalnoj stomatološkoj praksi – medicinska sredstva namenjena stručnoj javnosti.

S obzirom da je Galenika  jedina preostala fabrika medicinskih sredstava u regionu, kako to utiče na kvalitet? Da li je Galenika i bez konkurencije uspjela da zadrži isti nivo kvaliteta po kojem je decenijama bila poznata?

U godini kada se obeležava 72 godine uspešnog rada i poslovanja, Galenika a.d.  Beograd je svoj sistem upravljanja kvalitetom u oblasti razvoja, proizvodnje i prodaje proizvoda svih svojih oblika, uskladila sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, te se na taj način obavezala da utvrđuje i ispunjava zahteve svojih kupaca radi povećavanja njihovog zadovoljstva.  Ako se uzme u obzir i činjenica da se na dinamičnom tržištu Srbije nalaze proizvodi skoro svih renomiranih svetskih proizvođača stomatološkog materijala, onda je sasvim jasno zašto smo mi morali, zahvaljujući sopstvenim tehnologijama i saradnji sa stranim partnerima, da zadržimo visoki nivo kvaliteta po kome smo, kako Vi rekoste, decenijama prepoznatljivi među stomatolozima i zubnim tehničarima širom našeg regiona.

U razgovoru ste mi kazali i da je kompanija prije nekoliko godina dobila sertifikate ISO standarda CE znak. Recite nam o čemu je zapravo riječ i koliko to znači za Galeniku i dalje unapređenje proizvodnje?

Galenika a.d. Beograd je još 2010.godine postala sticaocem potvrde tj. iskaza da je proces razvoja, proizvodnje i prodaje medicinskih sredstava usklađen sa standardima i tehničkim propisima EN ISO 13485:2003/AC:2012 i Direktive za medicinska sredstva MDD 93/42/EEC. Sve to potvrđuje  CE znak kojim, nakon provere u skladu sa Direktivom Saveta 93/465/EEC, proizvođač dokazuje usaglašenost sa standardima i propisima kao i bezbednost medicinskog sredstva! Time se stekla mogućnost da isti budu prometovani u svim delovima Evropske Unije, jer su sigurni, efikasni i bezbedni za upotrebu!

Da li nam sa tog stanovišta sada možete uporediti proizvodnju stomatološke opreme na Zapadu i Balkanu? Da li su isti standardi u kontroli kvaliteta proizvodnje?

Apsolutno! Naše proizvode odlikuje visok nivo sigurnosti, kvalitet i efikasnost u lečenju odnosno primeni. Svi poslovni procesi se odvijaju po definisanim procedurama, koje obezbeđuju kontinuiranu isporuku proizvoda odgovarajućeg kvaliteta i bezbednosti korisnicima, dok se proizvodnja odvija uz striktno poštovanje zahteva dobre proizvođačke prakse (GMP). O značaju i primeni visokih standarda kvaliteta svedoče dobijeni neophodni sertifikati koji omogućavaju da otkrivamo, razvijamo i unapređujemo proizvode za prevenciju i lečenje koji doprinose zdravijem životu

Možemo li uskoro očekivati nove stomatološke proizvode i da li imate neki proizvod koji po se kvalitetu ili na neki drugi način izdvojio iz ponude?

Dentalni asortiman Galenike trenutno obuhvata 52 proizvoda u 65 oblika. Program čine kompletna paleta preparata sa fluoridima za terapiju i prevenciju karijesa, materijali za estetsku i rekonstruktivnu stomatologiju, materijali za izradu fiksnih i mobilnih zubnih nadoknada u zubnoj tehnici i stomatološkoj praksi, medikamenti za lečenje bolesti usta i zuba, zatim lokalni anestetici (površinski i infiltracioni), stomatološki lekovi kao i brojni predmeti opšte upotrebe.

Svakako su u pripremi naši novi proizvodi – kolege iz našeg Instituta za istraživanje i razvoj  pažljivo razvijaju nove proizvode, vodeći računa da stručna javnost od nas očekujete samo najbolje!

Sa druge strane, imajući u vidu da su neki naši aktuelni proizvodi razvijani u saradnji sa ino partnerima, njihov kvalitet je takav da možemo slobodno reći kako u potpunosti prate sva očekivanja savremenih stomatologa kao i zahteve struke. Tu, pre svega, mislim na naša dva sistema: sistem adicionih silikonskih masa (Galesil A® sistem) i sistem kompozitnih materijala (FESTY®).

Da li u kompniji planirate širenje na tržišta regiona u smislu otvaranja predstavništava ili depoa?

Galenika a.d. Beograd, kao uspešna proizvođačka i trgovačka kompanija, orijentisana je i na brojna ino tržišta. U izvozne aktivnosti Galenike, osim centrale u Beogradu, uključena su i predstavništva u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Rusiji, kao i dva zasebna pravna lica: Galenika Crna Gora d.o.o. – Podgorica i Galenika d.o.o. – Banjaluka.   Svi oni rade na plasmanu Galenikinih proizvoda iz asortimana humanih lekova, dentalnog programa i parafarmacije na mnogim tržištima.

Galenika Dental već dugi niz godina, veoma uspešno sarađuje sa veletrgovinom Vuk Dental iz Podgorice, koja se bavi distribucijom stomatološke i zubotehičke opreme i materijala na terirtoriji Crne Gore. U narednom periodu namera nam je da tu saradnju unapredimo kroz organizovanje i sprovođenje brojnih marketinško – prodajnih akcija. Time bi ispunili brojna očekivanja naših kolega iz Crne Gore koji već dugi niz godina rade sa našim materijalima. Naša obaveza je da napredujemo u korak sa njima.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -