Foča domaćin 2. Međunarodnog kongresa doktora stomatologije, očekuje se 250 učesnika, prijavljeno 40 radova

  Medicinski fakulte u Foči će 11. i 12. oktobra biti u centru pažnje stomatološke javnosti ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i šire. Tada je na programu 2. Međunarodni kongres doktora stomatologije, a organizator je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji. Program kongresa obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

  Kongres se otvara (11. oktobar) okruglim stolom na temu „„Promocija oralnog zdravlja“ (10.00-11.00 sati). Slijedi potom okrugli sto „Razvoj i primjena novih tehnologija u stomatologiji“ (11.00-12.00). Program se nastavlja usmenim i poster prezentacijama iz oblasti: restaurativna stomatologija, endodoncija, dječja i preventivna stomatologija, ortopedija vilica, stomatološka protetika, oralna hirurgija, parodontologija i oralna medicina.
  Drugi dan kongresa počinje predavanjem na temu „Izrada definitivnih all-on 4 fiksnih zubnih nadoknada“ (10.15-10.45 sati), a o tome će pričati prof. dr Aleksandar Todorović (Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu). Profesor doktor Zoran Vlahović (Katedra za stomatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini) držaće predavanje na temu „CBCT u savremenoj svakodnevnoj stomatološkoj praksi“ (10.45-11.15 sati). „Želje, očekivanja i realne mogućnosti kod totalno bezubih pacijenata“, (11.15-11.45 sati) je ono šta će učesnicima približiti doc. dr Sanja Pančevska (Katedra za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Univerziteta Sv Kirila i Metodija, Sjeverna Makedonija). Doc. dr Katarina Beljić-Ivanović (Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu) će pričati o „Proceduralne greške u endodontskoj praksi i mogućnosti njihovog rješavanja“ (11.45-12.15 sati).

  Poslije kratke pauze, kongres se nastavlja sa (12.30-13.30 sati) usmenim i poster prezentacijama, a oblasti su: restaurativna stomatologija, endodoncija, dječja i preventivna stomatologija, ortopedija vilica, stomatološka protetika, oralna hirurgija, parodontologija i oralna medicina. Prof. dr Zoran Vulićević (Klinika za dječju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu) govoriće o „Protetika dječjeg i adolescentnog doba“ (13.30-14.00), a potom slijedi tema „Značaj prepoznavanja svojevrsne morfologije korijena i kanala korijena stalnih zuba “ (14.00-14.30), o čemu će više pričati doc. dr Milica Popović (Katedra za stomatologiju, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu). Do kraja kongresa, biće obrađenje još dvije teme – „Specifičnost ortodontske terapije kod adolescenata i odraslih pacijenata“ (14.30-15.00) i „Izbor cementnog materijala za fiksiranje različitih bezmetalnih zubnih nadoknada “ (15.00-15.30). O njima će pričati doc. dr Tanja Ivanović (Katedra za dječju i preventivnu stomatologiju sa ortodoncijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu) i doc. dr Đorđe Božović (Katedra za oralnu rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu). Potom slijedi još dvije usmene i poster prezentacije, čime se kongres i zvanično zatvara.

  Kotizacija za učesnike iznosi 50 KM, dok su studenti stomatologije oslobođeni plaćanja iste (uz dokaz). Kotizacija za kongres obuhvata pristup naučnom programu kongresa, ulaz na izložbu stomatološkog materijala i opreme, kongresni materijal,
  sertifikat o učešću, osvježenje tokom pauze i koktel. Plaćanje kotizacije je moguće izvršiti žiralno ili na dan održavanja kongresa. Uputstvo za plaćanje kotizacije preko žiro računa. Primalac: Medicinski fakultet, Studentska 5, 73 300 Foča. Broj računa: 562-099-80950598-34 (NLB Razvojna Banka Banja Luka). Vrsta prihoda: 722532; Budžetska organizacija: 1251007. Svrha uplate: 2. Međunarodni kongres doktora stomatologije. Kontakt telefon: +387 58 210 171. Očekuje se oko 250 učesnika, a prijavljeno je 40 radova
  Bodovanje učešća
  Savjet za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je akreditovao i bodovao program na sljedeći način:
  *Usmene prezentacije – prvi autor (15 bodova)
  *Usmene prezentacije – ostali autor (osam bodova)
  *Poster prezentacije – prvi autor (10 bodova)
  *Poster prezentacije – ostali autori (sedam bodova)
  *Pasivno učešće (šest bodova)

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.