Osamnaesti Kongres stomatologa Srbije od 26. do 28. septembra u Sava Centru

  Stomatološka komore Srbije i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, od 26. do 28. septembra biće domaćini 18. Kongresa stomatologa Srbije (Sava centar). Zdravstveni savjet Srbije akreditovao je program i prateće skupove za vrijeme kongresa sa ukupno 22 KME boda. Kongres su kao suorganizatiori podržali Hrvatska komora dentalne medicine, Stomatološka komora Makedonije, Stomatološka komora Crne Gore, Komora doktora stomatologije Republike Srpske, Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovine I Udruženje stomatologa Larise iz Grčke. Želja organizatora je da na Kongresu budu predstavljeni rezultati rada stomatologa, podijeljena iskustva, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća u savremenoj svjetskoj stomatologiji sa ciljem da Kongres bude mesto okupljanja i saradnje svih stomatologa i saradnika bez obzira da li dolaze iz privatne ili državne prakse ili sa nekog od fakulteta. I ove godine će kongresu prisustvovati oko 2000 učesnika iz Srbije i zemalja iz regiona, kao i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva. U okviru Kongresa će biti organizovana dva međunarodna simpozijuma. Predkongresni sa temom: „Trendovi u savremenoj stomatologiji“ (26. septembar, 11.45 do 18.00 sati) i postkongresni sa nazivom: „Sinergija 2.0“ (28. septembar, 09.00-18.30 sati).

  Igor Ristić

  Prvo predavanje na kongresu biće „Integracija digitalne tehnologije u standardne restaurativne protokole – mogućnosti i ograničenja“, a pričaće Igor Ristić (Srbija) i Davor Marković (BiH). narednih 60 minuta rezervisano je za Marka Jakovca iz Hrvatske, a tema je „Komunikacija u oralnoj rehabilitaciji – analogni i digitalni pristup“. Janos Grosz (Mađarska) će više pričati o „Umjetnost kompozita u estetskoj regiji“. Do kraja prvog radnog dana, obrađivaće se još dvije teme – „Šta nam donose novi materijali?“ (Ivana Radović, Srbija) i „Analogni vs digitalni dizajn osmijeha“ (Ivan Čakalov, Bugarska). Drugi dan otvara Milica Popović (Srbija), a ono o čemu će pričati je „Poznavanje morfologije kanala korijena – preduslov uspješnog endodontskog tretmana“. Potom slijede teme „Nove paste za punjenje kanala korijena (Violeta Petrović, Srbija), „Postendodontski bol – da li ga je moguće spriječiti? (Jelena Krunić, Bosna i Hercegovina, „Klinička i znanstvena iskustva s debeloslojnim („bulk“) kompozitnim materijalima (Bernard Janković, Hrvatska) „Adhezivni sistemi – komplikovano ili lako?“ (Miloš Beloica, Srbija).

  Siniša Kovačević

  Poslije kratke pauze, kongres se nastavlja novim temama: „Oralno zdravlje starih osoba u funkciji kvaliteta života“ (Zorica Popović, Crna Gora), Estetika lica – protetski pristup (Daniela Kovačević Pavičić, Hrvatska), Preparacija zuba – stari principi, nove dileme (Siniša Kovačević, Bosna i Hercegovina), „Formiranje izlaznog profila periimplantnog mekog tkiva privremenim krunicama“ (Branislava Petronijević Šarčev, Srbija), „Terapija bezubosti fiksnim zubnim nadoknadama na redukovanom broju implantata (Aleksandar Todorović, Srbija) i „Micro-Topography of Root Cementum after Treatment with Er: YAG Laser“ (Ana Minovska, Sjeverna Makedonija). Potom je na programu „Sponzorsko predavanje – Primjena visokoenergetskih lasera (Er,Cr:YSGG) u ambulantnoj oralnoj i maksilofacijalnoj hirugiji, a glavnu riječ tada će imati Vitomir Konstantinović (Srbija).

  Vitomir Konstantinović

  Potom će predavanja imati Nataša Nikolić Jakoba iz Srbije (Nova klasifikacija recesija gingive i terapijske mogućnosti), Dragana Daković iz Srbije (Sindrom žarenja i pečenja usta – dijagnostičke i terapijske dileme), Ilija Veljković i Ivana Eskić iz Srbije (Sponzorsko predavanje – Štetnost duvanskog dima na oralno zdravlje – alternative i tehnološka dostignuća u cilju smanjenja štetnosti Em). Potom slijede teme: „Single implant supported restorations in the aesthetic zone“ (Argirios Pissiotis, Grčka), „Hirurške komplikacije u implantologiji“ (Radojica Dražić, Srbija), „Korelacija standardne sinus lift procedure i augmentacije horizontalne dimenzije maksile u implantološko-protetskoj rehabilitaciji“ (Benjamin Bejtović, Bosna i Hercegovina), „Use of CBCT in Oral Surgery and Implantology“ (Michael M. Bornstein, Kina), CBCT, mogućnosti, prednosti, nedostaci (Zoran Vlahović, Crna Gora i „Odontogeni tumori“ (Nikola Miković, Srbija).

  Zoran Vlahović

  Do kraja drugog radnog dana, usmene prezentacije stručnih i naučnih radova. „Prevalenca karijesa mliječnih zuba šestogodišnjaka u 2017, 2018 i 2019. godini u opštini Šipovo“, „Local fluor prophylaxis within patients with Baby Bottle Disease“, „Strah od stomatologa kod djece”, „Primjena fotodinamske terapije u endodontskom liječenju primarnih infekcija kanala korjenova mladih stalnih zuba“, „Terapija distalnog zagrižaja primjenom ˝M bloka˝, „Traumatska okluzija i upotreba artikulatora sa obraznim lukom“ , „Incidence of White Spot Lesion During Fixed Orthodontic Treatment“, „Digitalna Ortodoncija – Jedan Prilaz“, „Long term stability after posterior non-skeletal cross-bite correction in deciduous dentition“, Endodontski tretman prvog donjeg molara sa zalomljenim endodontskim instrumentom (M. Delić, D. Subotić, Dž. Ganjola, Crna Gora)“, Oralno zdravlje studenata Univerziteta Crne Gore (D. Subotić, Crna Gora), „Primjena nanomaterijala u stomatologiji“, „Izrada funkcionalnog otiska kod totalnih proteza i tehnika duplog modela“, „Fracture resistance of zirconia crowns depending on different preparation designs. An in vitro study“, „Adhezivni most kao minimalno invazivni tretman“, “Stomato-protetička sanacija pacijenata trećeg životnog doba koji su zavisni od lica koja im pružaju brigu i njegu”, “Use of velscope for enhanced visualization of oral mucosal abnormalities”, “Analiza anatomskih karakteristika lingvalnog foramena primjenom CBCT-a“, “Uticaj trajanja intervencije na intenzitet postoperativnih tegoba nakon hirurškog vađenja donjih umnjaka“, “Kvalitet života pacijenata obolelih od oralnog skvamocelularnog karcinoma nakon operacije i protetske rehabilitacije“, “Er:YAG: Minimal invasive technique for vestibulpolasty in the lower jaw“, “Temporary Blindness after Inferior Alveolar Nerve Block“, “Uloga ljekara stomatologa u dijagnostici onkoloških bolesti orofacijalne regije”, “Intraoralni Karcinomi – Naša Iskustva“ i „Implant stability measurement techniques and their reliability“.

  Jovana Juloski

  Na početku posljednjeg dana kongresa, slijede predavanja po pozivu. „Interdisciplinary management of Orthodontic patients“ (Apostolos I. Tsolakis, Grčka), Ortodontski aspekti u tretmanu impaktiranih zuba (Vaska Vandevska Radunović, Norveška), „Impakcije i traume zuba – kako ih ortodontski liječiti“ (Jovana Juloski, Srbija), „Ortodontska terapija kod novorođenčati sa bilateralnim rascjepom usne i nepca (Julija Radojičić, Srbija), „Sponzorsko predavanje – Primjena hemioprofilakse u stomatologiji (Mirjana Ivanović, Srbija) i „Značaj oralne imunologije za razumevanje oralnih oboljenja i njihovu prevenciju“ (Gavrilo Brajović, Srbija).

  Vjekoslav Budimir

  „POSTKONGRESNI SIMPOZIJUM “SINERGIJA 2.0”
  „3M Satelit Simpozijum – “Style Italiano in Belgrade” Daily Dentistry Upgraded Simple and reliable procedures for aesthetic and functional outcome (Paulo Monteiro, Portugal), „Ugradnja i opterećenje implantata u estetskoj zoni: izazovi i kako ih prevazići?“ (Aleksa Marković, Srbija), „Natural or beyond Natural? The development of Chinese Esthetic Dentistry and Implantology“ (Liu Feng, Kina), „Komunikacijski protokol ordinacija- laboratorija, analogno-digitalno“ (Igor Galić, Hrvatska), „Treating the Senses and Safeguarding Health: Modern Clinical Preventive Concepts“ (Kleanthis Manolakis, Grčka), „Moć digitalne stomatologije. Live demo Trios 3Shape sistema“ (Vjekoslav Budimir, Hrvatska), „Treatment Centres Ergonomics – Ergonomic Workflow ensures Economic Success“ (Thomas Senghaas, Njemačka), „Guidelines for predictable results in complex interdisciplinary treatments“ (Lara Stangačilović, Ciprian Panaite, Rumunija), „Kompoziti u zubnoj laboratoriji danas – Cgs protokolom do savršenstva“ (Andrea Foschy, Italija), „Imedijatna implantacija – šta poslije?“ (Gorana Zupanek, Srbija), „Prosthetic rehabilitation of severe tooth wear with an increased vertical dimension of occlusion (VDO)“ (Matej Kuliš, Slovenija).

  Predstojeći 18. Kongres stomatologa Srbije, akreditacioni broj: V-1314/19-II za stomatologe, medicinske sestre-tehničare, zdravstvene tehničare, zubne tehničare, stomatološke sestre (predavači 15 bodova, usmena prezentacija 13, pasivno učešće 10). Predkongresni međunarodni simpozijum, “Trendovi u digitalnoj stomatologiji” – akreditacioni broj skupa: V-1315/19-II za stomatologe, zubne tehničare, stomatološke sestre (predavači 10 bodova, pasivno učešće 6 bodova). Postkongresni simpozijum,”Sinergy 2.0”- akreditacioni broj: V-1316/19-II za stomatologe, specijaliste svih grana u stomatologiji, zubne tehničare, stomatološke sestre (predavači 10 bodova, pasivno učešće 6 bodova).

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.