NaslovnaLiteraturaDentalna medicina starije dobi

Dentalna medicina starije dobi

- Advertisement -

Savremena dentalna medicina teži očuvanju cjelovite denticije kroz različite preventivne i kurativne postupke, a produženjem trajanja životnoga vijeka populacije u svijetu, i kod nas, različiti terapijski postupci kod pacijenata starije životne dobi predstavljaju izazov za stomatološku praksu.

Osobe starije životne dobi su posebna grupa pacijenata s mnogim zdravstvenim tegobama, poput različitih hroničnih bolesti, a fiziološke promjene koje prate starost zahvaćaju sve organske sisteme pa tako i stomatognati sistem.

- Advertisement -

Pregled i terapija takvih stanja dati su kroz multidisciplinarni pristup u 26 poglavlja ovog udžbenika u kojima je naglašeno da stomatološko liječenje osoba starije dobi zahtijeva saradnju stručnjaka različitih grana medicine i stručnjaka specijalističkih grana dentalne medicine.

U pisanju udžbenika, učestvovalo je 45 autora različitih medicinskih i dentalnomedicinskih specijalnosti. U njemu je edukativno, metodički i didaktički jednostavnim i razumljivim jezikom obrađena problematika dentalne medicine pacijenata starije životne dobi.

- Advertisement -

Tekst prate mnogobrojne slike i tablice kojima su dodatno objašnjene relevantne teme opšte medicine i stomatologije, a koje, shvaćene i naučene, predstavljaju temeljne postavke terapije i oralne rehabilitacije gerontoloških pacijenata.

Udžbenik je namijenjen svima koji se bave osobama starije životne dobi: od studenata u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi do doktora dentalne medicine i medicine u kliničkoj praksi, preko socijalnih radnika i medicinskih sestara do pomoćnog medicinskog osoblja i oralnih higijeničara, koji njeguju zdrave, nemoćne i bolesne starije osobe.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -