NaslovnaEdukacijaProljećni simpozijum dječijih i preventivnih stomatologa

Proljećni simpozijum dječijih i preventivnih stomatologa

Udruženje dječijih i preventivnih stomatologa Srbije organizuje početkom narednog mjeseca proljećni simpozijum.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da svoja iskustva u svakodnevnom stomatološkom radu sa djecom, kao i u preventivno i zdravsteno-vaspitnom radu, prikažu kao stručne radove (istraživačke ili prikaze slučajeva) u formi e-postera.

- Advertisement -

U programu Microsoft Word treba koristi font Times New Roman, veličina slova 12pt, sa maksimalno 250 riječi. Sažetak za stručno-istraživačke radove sadrži četiri pasusa. Kao prvu riječ svakog pasusa, napisati velikim slovima, bold fontom: CILJ, METOD, REZULTATI, ZAKLJUČAK.

Sažetak za prikaze slučajeva sadrži tri pasusa. Kao prvu riječ svakog pasusa, treba napisati velikim slovima bold fontom: UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, ZAKLJUČAK. Maksimalan broj autora na radu je pet. Jedan autor može prezentovati samo jedan rad, ali može biti koautor na drugim radovima. Sažetak treba poslati kao Word dokument na e-mail: prolecni.simpozijum2021@gmail.com. Posljednji dan za slanje sažetka je srijeda 31. mart.

Za učesnika simpozijuma previđena je kotizacija u iznosu od 2000 dinara (sa PDV-om), za učesnike sa e-posterom 1000 dinara, za studente dodiplomskih studija sa poster prezentacijom i studente doktorskih studija 0 dinara. Prisustvo skupu bez bodova i sertifikata je besplatno (do popune mjesta).

Uplata se vrši za žiro-račun Udruženja dječijih i preventivnih stomatologa Srbije, broj je 205-104902-50, svrha uplate „Proljećni simpozijum“. Dokazi o uplati se dostavljaju na e-mail adresu: prolecni.simpozijum2021@gmail.com. Simpozijum je na programu 9. aprila od 10 sati, a biće održan online.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -