Nano plombe: Šta su i koje su njihove prednosti

  Autor: dr Lara Petrović

  Sredinom prošlog vijeka desila se revolucija u stomatologiji pronalaskom drugih materijala za direktne ispune (plombe), umjesto do tada neprikosnovenih amalgama. To su bili prvi kompozitni materijali.

  Kompozitni ispuni, obzirom na njihovu osnovnu osobinu koja ih razlikuje od amalgama – boju, popularno se zovu bijele plombe. Njihove ostale osobine su da nisu rastvorljivi u pljuvački, ne otpuštaju ništa od svog sastava u usta tokom vremena, lijepo izgledaju, lako se rukuje sa njima i cijena im je prihvatljiva. Mogu se oblikovati tako da u potpunosti imitiraju oblik prirodnog zuba. Čvrsti su, dugotrajni i estetski bolji od tamnosivih amalgama.

  Kompozitni ispuni ostvaruju hemijsku vezu sa zubnim tkivom, pa preparacija zuba ne mora biti tako obimna kao kod amalgama, te se time štedi zdravo zubno tkivo što ih čini prvim izborom od strane stomatologa. Većina modernih kompozita su fotopolimerizirajući materijali, stvrdnjavaju se kad se osvetle svetlom određene talasne dužine. Nakon toga se mogu ispolirati kako bi se dobio konačni izgled i visoka estetika.

  U poslenjih 20 godina, desila se nova revolucija u stomatologiji, pronalaskom nano-kompozitnih materijala. Da ne ulazimo previše u objašnjavanje hemijskih razlika na mikro i nano nivou prethodnih generacija kompozita i današnjih nano-kompozitnih materijala, suština je da su današnji kompoziti umnogome poboljšani, pa sad mnogo bolje podnose žvaćne sile i na bočnim zubima. Oni se i manje kontrahuju nakon polimerizacije u odnosu na prethodne generacije kompozitnih materijala (to sprečava pojavu tamnog ruba oko plombe), bolje se poliraju i omogućavaju izradu ispuna vrhunskog kvaliteta, postojanosti i estetike. Svojim izgledom, transparencijom, opalescencijom i fluorescencijom gotovo identičnom prirodnom zubu, te visokom otpornošću na habanje, nano-kompozitne plombe su praktično nevidljive i savršeno uklopljene u preostali deo zuba.

  Nano kompozitne plombe se koriste za:

  • Male i srednje ispune (plombe)
  • Zamjenu dotrajalih amalgamskih plombi na bočnim zubima
  • Nadoknadu puknutih delova zuba
  • Korekciju oblika zuba
  • Korekciju boje zuba

  Koliko će kompozitna nano-plomba da traje, zavisi od više faktora: od veličine plombe, tj. veličine defekta na zubu koji mora da nadoknadi (što je veća plomba, to je manje zuba ostalo i to će da traje kraće od plombe koja nadoknađuje manji dio zuba), od jačine zagrižaja pacijenta, te od oralne higijene pacijenta. Bez obzira na sve, ukoliko se zub može rekonstruisati plombom, vijek trajanja te plombe je najmanje pet godina.

  Izvor: dentalpetrovic.com

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.