NaslovnaObavještenjaStomatološka komora Federacije BIH traži ukidanje takse na istaknutu firmu za 2021....

Stomatološka komora Federacije BIH traži ukidanje takse na istaknutu firmu za 2021. godinu

Stomatološka komora Federacije BIH se obratila svim opštinama sa zahtjevom za ukidanje takse na istaknutu firmu za tekuću 2021 godinu.

„Obraćamo Vam se sa zahtjevom za ukidanje takse na istaknutu firmu za privatne stomatološke ustanove, privatne stomatološke ordinacije i zubotehničke laboratorije, a u ime svih članova Stomatološke komore FBiH, doktora stomatologije i zubnih tehničara, koji obavljaju privatnu praksu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“, kaže se na početku dopisa.

Foto: pinterest.com

Obzirom da privatna stomatološka praksa trpi velike ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19, u Stomatološkoj komori Federacije BiH smatraju da je ukidanje takse na istaknutu firmu jedna od neophodnih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije.

„Zahtjevamo od opšinskih vijeća da, po hitnom postupku, donesu odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi, kojom bi bila ukinuta obaveza plaćanja takse na istaknutu firmu za subjekte privatne zdravstvene zaštite za 2021. godinu. Ističemo da su privatne stomatološke ordinacije i zubotehnički laboratoriji u 2020. godini, uprkos zabrani rada koja je trajala više od dva mjeseca i smanjenom obimu posla, redovno izmirili ovu taksu.

Foto: felphamdental.com

Obzirom da se trend negativnih ekonomskih posljedica nastavlja i u ovoj godini, potreba za bilo kakvim finansijskim olakšicama je neophodna za opstanak zdravstvene zaštite. Molimo da bez odlaganja pokrenete postupak za ukidanje takse na istaknutu firmu za 2021. godinu, za privatne stomatološke ustavnove, privatne stomatološke ordinacije i zubotehničke laboratorije te nas o istom obavijestite“, kaže se na kraju saopštenja koje je potpisao prim. dr Mirsad Tokalić, predsjednik Stomatološke komore FBiH

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -