NaslovnaEdukacijaKurs: “Mini implantati u alveolarnom procesusu”

Kurs: “Mini implantati u alveolarnom procesusu”

- Advertisement -

Zubotehnički laboratorij “Full Dent” iz Banjaluke organizuje novi kurs “Mini implantati u alveolarnom procesusu”. Ovog puta će se održati u Sarajevu (hotel Hills), a termin je 13. maj.

Predavači će biti prof. dr Nenad Nedeljković i dr Miodrag Popov, a kotizacija je 600 konvertibilnih maraka.

Satnica kursa:
8:30 – 9:00 Prijava učesnika
9:00 – 11:00 Osnove o skeletnom uporištu; Karakteristike i razlike ortodontskih mini implantata; Planiranje i procedura postavke mini implantata u alveolarnom procesusu.
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 13:30 Klasifikacija i odabir mehanike bazirane na skeletnom uporištu; Ograničenja u terapiji sa mini implantima. Najčešće komplikacije i njihovo riješavanje.
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 17:00 Praktični dio i diskusija. Određivanje mjesta postavke mini implantata. Sigurne zone. Ugradnja mini implantata u plastični model vilice sa zubima na različitim mjestima. Planiranje mehanike direktnim ili indirektnim opterećenjem mini implanta.

Instrumenti koje je potrebno ponijeti za praktični dio kursa:
1.Weingart (ili How) kliješta
2.Distal End Cutter
3.Ligature Cutter (ili Hard Wire Cutter)
4.Begg-ova (Bird Beak) ili Angle-ova ili Adams-ova kliješta za savijanje žice
5.Mosquito pean (ili iglodržač)
6.Rakljasti instrument

Instrukcije za prijavu
Prijave i informacije na 066/217-342 ili jelena.milinkovic@fulldent.ba
Broj mjesta je ograničen (18 učesnika). Kotizacija 600 KM. Rezervacija mjesta na predavanju moguća je samo uz uplatu avansa (100 KM uz prethodnu prijavu organizatoru, do popune mjesta ili do 30.04.2023.) Žiro-račun za uplate (sa naznakom “uplata za kurs MI 05/23) Komercijalna banka: 571-010-00001181-13. Primalac: Full Dent d.o.o. Banja Luka, Knjaza Miloša 15, 78000 Banja Luka

O predavačima:
Prof. Dr Nenad Nedeljković

Zaposlenje: Redovni profesor na predmetu Ortopedija vilica, upravnik klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu od 2018. god.
Akademske kvalifikacije: 1996. godine diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2001. magistrirao, a 2007. doktorirao na istom fakultetu. Specijalistički ispit iz oblasti Ortopedije vilica položio 2002. godine, kada je i zaposlen kao asistent na istom fakultetu. Angažovan je u organizaciji i izvođenju nastave na integrisanim osnovnim studijama stomatologije (šef predmeta) i izbornim predmetima, specijalističkim studijama i strukovnim studijama na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu ugovora o djelu, angažovan u organizaciji i izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Ortopedija vilica i Prehiruška ortodontska terapija, na Studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska od 2013 – 2020. godine. Naučna aktivnost: objavio je ukupno 35 radova u naučnim časopisima (25 na SCI listi). Saopštio je na stručnim skupovima preko 100 radova. Održao je 39 predavanja po pozivu. Mentor 12 studentskih naučno-istraživačkih radova i 4 doktorske disertacije. Učesnik tri naučna projekta. Septembra 2022. godine postao je predsjednik Ortodontskog Udruženja Srbije.

Član je u nekoliko domaćih i stranih stručnih i naučnih organizacija. Napisao 2 udžbenika i 2 monografije. Obavio je 4 stručna usavršavanja – studijska boravka u inostranstvu i pohađao preko 60 stručnih kurseva u zemlji i inostranstvu. Rukovodilac akreditovanog stručnog kursa: Ortodontska terapija bazirana na skeletnom uporištu od 2020. godine. Uža polja stručnog i naučnog interesovanja: savremena terapija ortodontskih nepravilnosti II klase, fiksni funkcionalni ortodontski aparati, prehirurška ortodontska terapija, ortodontski mini implanti, procena starosti.

Dr Miodrag Popov
Dr Miodrag Popov, diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu, Srbija 2003. Specijalistički ispit dr Popov položio 2013. i stekao zvanje specijalista ortopedije vilica na Univerzitetu u Beogradu, Srbija. Tokom godina završio je nekoliko kurseva obuke, pod rukovodstvom prof. dr Birte Melsen, dr. Nazan Kucukkeles, dr Bjorn Ludvig, dr Giorgio Fiorelli u oblasti mini implantata i biomehanike u ortodonciji.

Rukovodilac akreditovanog stručnog kursa: Ortodontska terapija bazirana na skeletnom uporištu od 2020. godine. Septembra 2022. godine postao je član predsjedništva Ortodontskog Udruženja Srbije. Miodrag Popov ima svoju privatnu stomatološku ordinaciju u Novom Sadu, Srbija. Njegovo polje interesovanja su kortikalno uporište sa mini implantatima i biomehanika u ortodonciji.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -