NaslovnaZanimljivostiŽene u stomatologiji

Žene u stomatologiji

- Advertisement -

Međunarodni dan žena je dan posvećen pripadnicama ljepšeg pola i slavi se svake godine 8. marta. Nastao kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Prvi Dan žena je obilježen 1909. godine u SAD, deklaracijom koju je donijela Socijalistička stranka Amerike. Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se početkom 20. vijeka u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših uslova rada.

Foto: dmdtoday.com

Prva međunarodna ženska konferencija bila je održana 1910. godine u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, kada je ustanovljen Međunarodni dan žena, na prijedlog Klare Cetkin, koja je bila članica Njemačke socijalističke partije.

Isto kao što su morale da se izbore za „svoj“ dan, žene su morale da prođu trnovit put da bi našle svoje mjesto u stomatologiji. Prema istraživanjima, trenutno žene čine skoro polovinu studenata stomatologije i 25 odsto stomatoloških praktikantkinja. Prije 1970-ih, manje od 3,3% stomatologa su bile žene.

Mučile su se da dobiju diplome, uspostave praksu i budu poštovane kao profesionalci. Danas to više nije praksa. Potpuno se izjednačio broj muškaraca i žena na ovom polju, i svi su jednako efikasni i uspješni. Ljudi se često pitaju šta je ono što je opredijelilo žene da se prije okrenu stomatologiji nego medicini?

Foto: carrington.edu

Žene koje su u posljednjih nekoliko decenija odlučile da žele da razvijaju svoju karijeru ozbiljno u oblasti liječenja, odabrale su stomatologiju prvenstveno zbog veće slobode i više slobodnih sati i fleksibilnog radnog vremena.

Istraživanja pokazuju da je to bio ključ za odluku i da slobodno vrijeme koje žele da podijele sa svojom porodicom, organizujući privatne i poslovne aktivnosti i ostvarujući se u svakoj životnoj ulozi.

Nedavno istraživanje u Njemačkoj je pokazalo da se motivacija i ciljevi stomatologa muškog i ženskog pola, veoma razlikuju u određenim aspektima. Muškarci i žene imaju različite poglede na dohodak i na odnos s pacijentima, ali su saglasni po pitanju kvaliteta liječenja.

Foto: bitemagazine.com.ua

U istraživanju je učestvovalo 300 muškaraca i žena stomatologa, s kojima je obavljen intervju, a objavljeno je u časopisu „Dental Magazin“. Anketa je pokazala da je najvažniji faktor motivacije u izboru zanimanja kod oba pola bila želja da liječe bolest i olakšaju bolna stanja.

Pokazalo se da su značajne razlike ispoljene i u stavu prema zaradi. Mogućnost dobre zarade i ekonomska sigurnost predstavljaju značajan faktor motivacije u izboru zanimanja za svakog drugog muškarca stomatologa, i tek za svaku treću ženu.

Ženama su posebno važni kontakt i komunikacija s njihovim pacijentima. Veliki broj muškaraca (39 odsto) naveo je uživanje u radu kao motivaciju, za razliku od žena (tek oko četvrtine 26 odsto).

Oko četvrtina žena stomatologa navela je uživanje u radu sopstvenim rukama kao motivacioni faktor u izboru zanimanja, što se odnosi na samo 13 odsto ispitanih muškaraca.

Foto: aarp.org

Oko 40 odsto žena i 33 odsto muškaraca stomatologa smatra ispunjenje želja pacijenta najvećim izazovom. Uspostavljanje ravnoteže između karijere i privatnog života češće predstavlja veći izazov za žene.

Kad smo kod Njemačke, broj žena koje su vlasnice stomatološke ordinacije je u porastu, pa je tako po analizi njemačke apoBank (banka specijalizovana za apotekare i ljekare) u 2018. godini svaka druga ordinacija u Njemačkoj u vlasništvu žene. Ovaj podatak je zanimljiv jer iako je i do sada procenat žena na studijama stomatologije bio preko 60 procenata, žene su rjeđe otvarale ordinacije.

Zanimljivo je da se žene stomatolozi u malo starijim godinama odlučuju na otvaranje sopstvene ordinacije, pa je tako u 2018. godini više od 55 procenata muškaraca vlasnika stomatološke ordinacije bilo mlađe od 35 godina, dok je svaka treća žena vlasnica imala preko 40 godina.

Žene vlasnice stomatoloških ordinacija u prosjeku ulažu manje od muškaraca vlasnika u nove ili postojeće ordinacije i žene se češće odlučuju za manje ordinacije, pa je tako u 2018. godini od strane muškaraca prosječno ulaganje bilo 378.000, dok je kod žena prosjek bio 305.000 eura.

Foto: eu.clipdealer.com

Istraživanje od prije pet, šest godina pokazalo je da među stomatolozima u Evropi, neprestano raste udio žena i već tada se govorilo o stomatologiji kao o ženskom zanimanju.

Žene koje su bili pioniri u stomatologiji (Lusi Bimen Hobs, Amelija Asur…) su dostojne divljenja i priznanja. Uklonile su tradicionalne barijere vezane za njihov pol i postavile standarde za one koji žele da prate put profesionalnih stomatologa.

U vrijeme kada je očekivana uloga žene u društvu bila usko ograničena na majčinstvo, ili na tipično “djevojačka” zanimanja, kao što su učiteljica ili medicinska sestra, pojavile su se neke nezavisne i snažne žene koje su prokrčile put za buduće generacije žena u stomatologiji. Prema posljednjim podacima do kraja ove godine, ukupan broj žena u svijetu stomatologije biće preko 20%…

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -