Tagovi Dental Tribune Srbija

Tag: Dental Tribune Srbija

Decelularizovani hidrogel iz matriksa može pospješiti regeneraciju zubne pulpe

Regeneracija zubne pulpe decenijama je veliki izazov za istraživače u oblasti endodoncije. Široko je priznato da biomaterijali inženjerski napravljenog tkiva mogu biti korisni za...

Studenti stomatologije zabrinuti zbog nedostatka kliničkih vještina

Mnogi studenti stomatologije koji su se vratili na zimski semestar na sjevernoj hemisferi imali su malo ili nimalo kliničke prakse od izbijanja SARS-CoV-2 u...

Mentalno zdravlje u stomatološkoj profesiji tokom pandemije COVID-19

Iako milioni ljudi na svijetu pate od anksioznosti i depresije, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), psihijatrijski poremećaji često ostaju nedovoljno prepoznati i nedovoljno dijagnostikovani....

Saradnja sa lokalnom zajednicom putem dentalnog marketinga na socijalnim mrežama

U današnjem digitalnom svijetu firme moraju da imaju snažno prisustvo na mreži kako bi olakšali komunikaciju sa kupcima i podstakli rast svog poslovanja. U...

Održiva stomatologija: Podsticanje ekološke svijesti u stomatološkoj praksi

Sve veći broj stomatoloških stručnjaka naglašava potrebu da se krene ka ekološkoj stomatologiji kako bi se smanjio otpad, smanjilo zagađenje i sačuvala energija. Zelena...

Zubni ispuni možda nisu najbolji izbor tretmana kod dječijeg karijesa

Iako se zubni ispuni smatraju kao najbolja metoda tretmana dentalnog karijesa u stalnoj denticiji, njihova primjena kod mliječne denticije ostaje pod znakom pitanja kao...

Istraživanje potvrdilo da žvakaća guma pomaže u borbi protiv zubnog karijesa

Iako su dobrobiti upotrebe žvakaćih guma često tema rasprava, postoji veliki broj naučnih istraživanja koja pokazuju da žvake bez šećera imaju dobar uticaj na...

FDI objavila nove smjernice za tretman pacijenata sa parcijalnom denticijom

Kako stomatologija napreduje, tako napreduje i oralno zdravlje starije populacije. Ljudi sada žive sve duže, što uz relativno dobro oralno zdravlje dovodi do povećanja...

Most Read