fbpx
NaslovnaObavještenjaPeti Međunarodni kongres doktora stomatologije 7. i 8. oktobra

Peti Međunarodni kongres doktora stomatologije 7. i 8. oktobra

Peti Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati 7-8. oktobra 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska. Organizator je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske.

Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji. Program obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program edukacija.
Prijava radova
Na Petom Međunarodnom kongresu doktora stomatologije” moguće je prijaviti radove za usmene i poster prezentacije.

- Advertisement -

Uputstvo za prijavu
Prilikom prijave potrebno je dostaviti popunjen obrazac, koji sadrži informacije o vrsti prezentacije (usmena ili poster), naslov rada i puna imena i prezimena autora (maksimalan broj autora po sažetku je šest), zvanični naziv institucije/a u kojima autori rade i sažetak rada.

Sažetak rada, ne duži od 300 riječi treba biti organizovan u odjeljke: Uvod/Cilj; Materijal i metode; Rezultati i Zaključak za originalni i pregledni rad, odnosno Uvod/Cilj; Prikaz slučaja i Zaključak za prikaz slučaja. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele, fotografije ili ilustracije.

Ispod sažetka navesti ključne riječi, kojih treba da je od tri do šest. Za kongres se mogu predati radovi koji prethodno nisu objavljeni ili izlagani na drugim kongresima, konferencijama i sl. Popunjen obrazac (preuzeti) potrebno je dostaviti elektronskom poštom na adresu: stomkongres@ues.rs.ba

Rok za prijavu
Rok za prijavu radova je 25. septembar 2022. godine (23:55h, SEV). Svi radovi će biti evaluirani od strane naučnog odbora kongresa, a obavještenje o prihvatanju rada za poster/usmenu sesiju (uz detaljne informacije o prezentaciji) biće dostavljeno autorima do 30. septembra 2022. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskoj formi Zbornika kongresa. Da bi rad bio objavljen u Zborniku kongresa potrebno je i da jedan od autora ima uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija
Peti Međunarodni kongres doktora stomatologije – 100 KM
Kotizacija obuhvata pristup naučnom programu kongresa, ulaz na izložbu stomatološkog materijala i opreme, kongresni materijal, sertifikat o učešću, osvježenje tokom pauze i koktel. Cijena svečane večere nije uračunata u cijenu kotizacije (informacije će biti dostupne naknadno). Studenti stomatologije su oslobođeni plaćanja kotizacije (uz dokaz).

Plaćanje kotizacije je moguće izvršiti:
1.Na dan održavanja kongresa/simpozijuma
2.Uplata preko žiro računa:
Primalac: Medicinski fakultet, Studentska 5, 73 300 Foča
Broj računa primaoca: 562-099-80950598-34 (NLB Razvojna Banka Banja Luka)
Vrsta prihoda: 722532;
Budžetska organizacija: 1251007;
Šifra opštine: 031
Kontakt telefon:+387 58 210 171; +387 58 211 906

NAPOMENA: Kod uplate preko žiro računa, skeniranu uplatnicu sa imenom i prezimenom poslati na e-mail: stomkongres@ues.rs.ba najkasnije do 5.10.2022. godine.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -