fbpx
NaslovnaObavještenjaŠta je sedacija u stomatologiji?

Šta je sedacija u stomatologiji?

Sedacija u stomatologiji je odlično rješenje za strah prilikom izvođenja stomatoloških procedura. Negativno lično iskustvo izazvano loše sprovedenim liječenjem ili komplikacijama nakon tretmana najčešće predstavlja osnovu za strah od zubara.

Obično se javlja u djetinjstvu, te miris ordinacije i zvuk aparata mogu da pokrenu sjećanje na traumatični događaj. U pojedinim situacijama strah je emocionalnog porijekla. Odnosno, izazvan je nedostatkom komunikacije i strpljenja od strane stomatologa.

Foto: drminic.com
- Advertisement -

Mada i priče drugih ljudi, posebno kod djece, mogu da razviju fobiju. Iako 75 odsto ljudi u svijetu oseća nelagodu tokom posjete stomatologu, pa čak i prilikom samog zakazivanja pregleda, problem nastaje kada je strah toliko intenzivan da onemogućava stomatologu da obavi proceduru. U tom slučaju se primjenjuje sedacija u stomatologiji.

Šta je sedacija u stomatologiji i kako djeluje?
U stomatologiji se koristi svjesna sedacija, tzv. analgosedacija. Ona dovodi do smanjene svjesnosti te je pacijent smiren i opušten, ali su refleksi očuvani i omogućen mu je verbalni kontakt sa stomatologom.

Time su postignuti pravi uslovi za nesmetano obavljanje intervencije, posebno težih i komplikovanih zahvata, kao što su hirurško vađenje zuba, sinus lift, apiktomija, ugradnja implanata… Sedacija u stomatologiji je potpuno bezbjedna, jer ne remeti rad srca i pluća.

Takođe, ne postoji ograničenje u pogledu učestalosti primjene, niti starosnog doba. Što znači da se može koristiti na svim pacijentima, a naročito je preporučljiva kod djece sa posebnim potrebama. Ipak, problemi sa zubima u trudnoći moraju se rješavati bez nje, jer je trudnicama zabranjena upotreba lijekova za smirenje. Analgosedacija se izvodi na tri načina.

Foto: whistlerdental.com

Oralna sedacija u stomatologiji
Oralna sedacija je najstarija, ujedno i najpopularnija vrsta. Ona podrazumijeva upotrebu lijekova iz grupe anksiolitika, sedativa i hipnotika. Obično se primjenjuje Leksilijum, Bensedin i Bromazepam koje pacijent uzima oralno sat vremena prije intervencije.

Bez obzira što ova vrsta sedacije ne zahtijeva prisustvo anesteziologa stomatolog mora biti upoznat sa kilažom, godinama i stanjem pacijenta kako bi mogao da odredi dozu leka. Prije početka intervencije obavezna je i primjena lokalne anestezije.

Intravenska sedacija u stomatologiji
Intravenska sedacija je vrsta opšte anestezije, pri čemu se zadržava polubudno stanje pacijenta. S obzirom da djeluje veoma brzo, predstavlja najpogodniji način primjene. Međutim, za nju je neophodna određena priprema u vidu anamneze koju uzima anesteziolog.

Na osnovu informacija o stanju pacijenta anesteziolog određuje količinu anestetičkih sredstava. U tu svrhu se najčešće koriste psihosedativna sredstva iz grupe anksiolitika (Dijazepam, Midazolam), barbiturata (Pentobarbital, Sekobarbital), narkotičkih analgetika (Meperidin, Fentanil) i antiholinergika (Atropin, Skopolamin). Kao i kod oralne sedacije, nakon primjene aplikuje se lokalna anestezija.

Inhalaciona sedacija
Inhalaciona sedacija se zasniva na primjeni azot oksida. U pitanju je gas bez boje i mirisa, slatkastog ukusa, čijim udisanjem za dva do tri minuta pacijent postaje opušten i spreman za intervenciju. Kako je za ovu metodu potreba specijalna oprema, koja zauzima prostor u ordinacija, inhalaciona sedacija je znatno manje zastupljena.

Izvor: ordinacija Bodent

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -