Predstavljamo: B&B Dental-kompjuterski navigaciona imlantologija

  Najnovija tehnološka dostignuća iz oblasti navigacione implantologije, kompanije B&B Dental, pružaju sigurnost i jednostavnost prilikom ugradnje implantata u svakoj situaciji.

  B&B Dental sistem navigacione implantologije omogućava značajne prednosti za stomatologa:

  • Sigurna i laka ugradnja implantata bez obzira na hirurško iskustvo stomatologa
  • Precizno planiranje idealnih pozicija za postavku implantata (plan su izradili vrhunski, iskusni implantolozi)
  • Detaljno planiranje budućeg protetskog rada
  • Maksimalna preciznosti ugradnje implantata
  • Eliminisanje mogućnosti povrede rizičnih anatomskih struktura
  • Jednostavnost postupka ugradnje implantata.

  Pored toga, javljaju se brojne prednosti za pacijenta. B&B Dental sistem navigacione implantologije omogućava značajno povećan komfor za pacijenta:

  • Značajno skraćenje vremena ugradnje implantata
  • Značajno skraćenje vremena oporavka pacijenta
  • Eliminacija šavova nakon ugradnje implantata
  • Mogućnost imedijantnog privremenog protetskog zbirnjavanja pacijenta.

  Tim iskusnih implantologa stoji iza vas i vašeg pacijenta kako bi postupak ugradnje implantata protekao sigurno i lako na zajedničko zadovoljstvo.

  Procedura

  • Uzimanje otiska i zagrižaja u vosku
  • Izrada radiografskog šablona i CT snimanje uz pomoc istog. Superponiranje snimaka u laboratoriji i izrada slucaja u softveru
  • Planiranje i zaključivanje slučaja u medicinskom softveru
  • Izrada splinta uz pomoc 3D štampača
  • Hirurgija

  Za sve ostale detalje možete se obratiti distribuiterskoj kompaniji, B&B Dental SEE, generalnom zastupniku B&B Dental proizvoda za ovaj dio Evrope na borjeve telefona +381 21/ 511-073, +381 21/ 511-075 i +381 63/ 77-87-427, ili putem e-maila na adresu commex.bg@gmail.com.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.