fbpx
NaslovnaObavještenjaFZO Sjeverne Makedonije povećava kapitacioni bod za stomatologe sa 48 na 61...

FZO Sjeverne Makedonije povećava kapitacioni bod za stomatologe sa 48 na 61 denar po osiguraniku od 1. januara 2023. godine

- Advertisement -

Fond za zdravstveno osiguranje Republike Sjeverne Makedonije, kao rezultat razgovora i pregovora sa Ljekarskom komorom i Stomatološkom komorom, a u pravcu većeg vrjednovanja rada izabranih ljekara i povećanja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga osiguranicima, na posljednjoj sednici Upravnog odbora, održanoj 26. decembra 2022. godine, donio je odluku o povećanju vrijednosti kapitacionog boda za izabrane ljekare opšte medicine i ginekologije sa 63,00 denara na 75,00 denara od 01.01.2023.

Za izabrane stomatologe, kapitacioni bod se povećava sa 48,00 denara na 61 denar po osiguraniku. Obaveze Fonda su u pravcu poboljšanja statusa izabranih ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i potrebe njihovog većeg angažovanja u sprovođenju predstojećih reformi u PZZ.

Dakle, povećanje kapitacionog boda ima za cilj da podstakne pružanje većeg broja zdravstvenih usluga na primarnom nivou, čime se smanji broj upućivanja na viši nivo zdravstvene zaštite, kao i da podstakne i obezbijedi blagovremenim otkrivanjem, prevenciju i suzbijanje nezaraznih bolesti među stanovništvom u Makedoniji.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -