NaslovnaIntervjuDr Branislav Čukić: Današnja implantologija je na nivou kada je jako malo...

Dr Branislav Čukić: Današnja implantologija je na nivou kada je jako malo stvari nemoguće

- Advertisement -

Pitanje koje se najčešće pominje i koje prethodi svakom razgovoru u današnje vreme je: „koja je cena implantata“. Cena implantata zavisi od više faktora: proizvođača, vrste zahvata koji je neophodno uraditi i vrste protetske nadoknade koju planiramo, odnosno koju pacijent želi da dobije kao rezultat.

Današnja implantologija je došla do nivoa kada je jako malo stvari nemoguće. Ono što je bitno je da li je to jednostavna procedura ili proceduri implantacije moraju da prethode neke procedure pre same implantacije. Samim zahtevima nije jednostavno odgovoriti bez kvalitetnog pregleda, analize 3D snimka, jasno definisanih ideja pacijenta – šta je po njemu konačno rešenje, šta je to što je željeno konačano rešenje.

Trenutno ovde u poliklinici „Oral B Čukić“ radimo sa tri implantaciona sistema: implantatima oblika šrafa, a sa posebnim ponosom radimo i sa Bicon sistemom – Bicon short i ultrashort sistemima.

Srećnici, da ih tako nazovemo, koji imaju dovoljno kosti, koji imaju idealnu sistuaciju su u mogućnosti da odaberu bilo koji implantatski sistem i rezultat će biti predvidljivo dobar. Međutim, njih nije toliko puno, uglavnom je situacija takva da želje ne mogu da budu ispraćene usled objektivnih razloga poput nedostatka kosti ili lošeg kvaliteta kosti. Tada je najpametnije dozvoliti nama da odaberemo koji će implantatski sistem u datoj situaciji dati pouzdan, kvalitetan rezultat.

Razlika u ceni nije tolika kolika je razlika u onome što izađe kao konačan rezultat. U krajnjem slučaju mi svojim odabirom preuzimamo kompletnu odgovornost za uspeh i u tom slučaju dajemo garanciju da će sve što smo uradili biti na zadovoljavajućem nivou, odnosno da će pacijent sa tim živeti i uživati.

Tekst je preuzet sa Facebook stranice Stomatološka poliklinika „Oral B Čukić“; Autor: dr Branisalv Čukić

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -