NaslovnaIntervjuAspekti preventivne i dječje stomatologije 

Aspekti preventivne i dječje stomatologije 

- Advertisement -

Dječija stomatologija je grana stomatologije koja je usko specijalizovana na rad sa djecom, kako joj i sam naziv kaže. Ovoj oblasti stomatologije treba pridavati veliku važnost prvenstveno iz razloga što navike o dobrom održavanju oralne higijene stičemo još od najranijeg uzrasta, pa time i utičemo na prevenciju i sprječavamo napredovanje oboljenja dento – facijalne regije.

Djeca su zbog svojih brojnih i raznolikih razvojnih faza zaista jedna posebna kategorija pacijenata i iziskuju posebne metode rada. Na temu dječije i preventivne stomatologije, razgovarali smo sa doktorkom Stašom Kostić, sp. prev. i dječ. Stomatologije iz ordinacije “Lars Dent” iz Podgorice.

Koji su najčešći problemi zbog kojih roditelji dovode djecu?
Najčešći problemi zbog kojih roditelji dovode djecu je bol zuba. Takvih je 70 %.
Šta je najčešći uzrok tih problema kod djece?
Najčešći uzrok tih problema je loša edukacija roditelja i potpuno odsustvo primjene postulata preventivne stomatologije.

Kako ocjenjujete oralno zdravlje i oralnu higijenu u Crnoj Gori? Na kojem je nivo svijest o oralnom zdravlju?
Oralna higijena usta i zuba u Crnoj Gori nije na nivou koji bi zadovoljio standarde zapadno evropskih zemalja. Nizak nivo svijesti o oralnoj higijeni i neodgovomo zdravstveno ponašanje roditelja glavni su uzroci lošeg stanja zuba kod njihove djece.
Da li je i dalje uvaženo mišljenje kod roditelja da mliječni zubi nisu važni jer se mijenjaju?
Poznato je da roditelji svoj obrazac ponašanja o održavanju oralne higijene prenose na svoju djecu. Zbog loše edukacije većina roditelja ima mišljenje da zube mliječne denticije ne treba stomatološki tretirati, jer će da se mijenjaju. Takvi roditelji djecu dovode u stomatološku ordinaciju prvi put sa pojavom bola zuba i tako ulaze u krug problema koje su sami stvorili svojoj djeci i sebi.

Do čega problemi sa mliječnim zubima mogu da dovedu kasnije?
Pojava karijesa na mliječnim zubima vrlo brzo dovodi do bola i psihičkih trauma (straha) djeteta i roditelja. Na tom karijesnom zubu javlja se destrukcija krunice koja se širi, a infekcija zahvata pulpu zuba i periodontalni komleks. Sa zuba infekcija se širi i na kost oko zuba što dovodi do pojave periapikalnih promjena i apscesa. Nerijetko, javlja se i povišena tjelesna temperatura što dovodi do generalizacije infekcije i sve ovo ugrožava opšte zdravstveno stanje djeteta. Takvi zubi moraju da se ekstrahiraju (vade) uz adekvatnu atibiotsku terapiju.

Gubitak mliječnog zuba dovodi do promjena položaja ostalih mliječnih i stalnih zuba. Stalni zubi tokom nicanja ne zauzimaju svoj fiziološki položaj što dovodi do poremećaja u nicanju istih i kasnije do ortodontskih disfunkcija koje se moraju sanirati ortodontskom terapijom. Infekcija sa mliječnog zuba može da se prenese i na zametak stalnog zuba što dovodi do problema i u stalnoj denticiji. Često se djeca sa ovakvim problemima moraju i hospitalizovati zbog hirurške i atibiotske terapije i opravka kompletnog organizma. Sa ovakvim problemima djeca slabije žvaću hranu, uzimaju mekšu hranu ili je čak odbijaju, što dovodi do slabijeg razvoja cijelog organizma.

Takva djeca sa karijesom koji često zahvata veći broj zuba (cirkularni karijes) slabije i pričaju jer je funkcija govora ograničena zbog nedostatka krunice zuba. Takođe, i estetika usta i zuba je narušena što može dovesti do psiholoških problema kod te djece. Manje se smiju, pokrivaju usta rukicama, agresivnija su iii se povlače u sebe. Puna su straha od bola. Gube svoje samopouzdanje što dovodi do loše socijalizacije u društvu vršnjaka. Poslije svega ovoga, roditelji počinju da shvataju važnost mliječne denticije.

Koji je savjet roditeljima kako bi što bolje zaštitili oralno zdravlje svoje djece?
Kako bi osvijestili roditelje i njihovu djecu o važnosti oralnog zdravlja potrebna je stalna (permanentna) edukacija. Porodica ima najvažniju ulogu u formiranju stavova kod djece, jer zdravstveno ponašanje roditelja direktno utiče i na ponašanje djece. Dječji uzrast je period života kada se usvajaju pravilne navike ponašanja kako u pogledu opšteg tako i oralnog zdravlja koje postaju duboko usađeni obrazac ponašanja kroz život. Edukacija treba da krene od perioda trudnoće.

Svaka trudnica treba da zna da je karijes infektivno oboljenje i da saniranjem svojih zuba isključuje mogućnost prenosa karijesa na zube njene bebe, jer je ona u stalnom i bliskom kontaktu sa njom. Prvi pregled djeteta treba uraditi sa pojavom prvih zuba oko šestog mjeseca. Po nicanju zuba edukovani roditelj će početi kupovati četkice i paste za zube te će tako polako kroz vrijeme podsticati svoje dijete na usvajanje navika o pravilnom održavanju oralne higijene. Sljedeća posjeta je u periodu kada dijete napuni jednu godinu. To je idealno vrijeme da se dijete sretne sa okruženjem i ambijentom koji pruža stomatološka ordinacija.

Stomatolog će pažljivim pregledom usne šupljine i zuba procijeniti postojeće stanje i dalje edukovati roditelje o važnosti dobre oralne higijene i skrenuti pažnju na mogućnost sisanja prsta. Krajem druge godine je sljedeća posjeta. Prva posjeta u drugoj godini ide bez intervencija na zubima našeg malog pacijenta. To je posjeta u kojoj se dijete upoznaje sa prijatnim ambijentom ordinacije i stručnim timom. Atmosfera u ordinaciji treba da bude takva da se dijete osjeća slobodno, sigurno, da prepozna junake crtanih filmova koje ćemo mu pustiti.

Daćemo mu na poklon masku i rukavice da se ono kući igra doktora. Pustiti mu muziku koju sluša kuci i to dijete će se osjećati prijatno i srećno i poželjeti da dode i drugi put. Jednom stečeno povjerenje na relaciji roditelj, dijete i stomatološki tim je osnova za kvalitetnu terapiju usta i zuba djeteta kroz život. U drugoj posjeti sa navršene dvije godine počinjemo sa primjenom postulata preventivne stomatologije. To su:
*Stalna edukacija roditelja i djece o vaznosti pravilne ishrane i oralne higijene.
*Rad u ustima počinjemo sa četkanjem zuba djece.
*Fluorizacija zuba. Koristimo preparate fluora za lokalno premazivanje zuba i sistematsko korišćenje fluora ako je potrebno.

*Zalivanje fisura na bočnim zubima čime se olakšava četkanje zuba i smanjuje mogućnost nastanka karijesa. Potpuno bezbolna metoda gdje se sve rupice i jamice na bočnim zubima zalivaju tečnim kompozitima.
*Sanacija-plombiranje-popravka eventualnih početnih karijesnih lezija.
*Prevencija ortodontskih anomalija; interceptivna ortodoncija.
*Zakazivanje stalne kontrole na svakih tri do sest mjeseci, da bi u potpunosti pratili oralno zdravlje nasih pacijenata.

PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA obuhvata sljedeće principe:
*Pridržavati se pravilnog režima ishrane

*tri glavna obroka i dvije uzine i redukovati korišćenje slatkiša tako što djeca ne smiju da uzimaju slatkiše tokom dana, malo po malo, već ako moraju dati im slatkise kao obrok, ne davati im zaslađene sokove i mlijeko tokom noći.
*Ukazati im na pravilno korišćenje četkice i paste za četkanje zuba i korišćenje preparata fluora.
*Prikazati na modelima pravilnu tehniku četkanja zuba koju će upražnjavati poslije svakog obroka. Napomenuti da je obavezna kontrola četkanja zuba, posebno naveče.
*Savjetovati ih da svojim ličnim primjerom ponašanja prenose navike redovnog i pravilnog održavanja oralne higijene na svoju djecu.
*Obavezati ih na stalno zakazane kontrole svoje djece kod stomatolaga. Ovoj edukaciji uvijek su prisutna i njihova djeca.

ZAKLJUČAK
U našoj ordinaciji “LARS DENT” stručni tim vrši permantnu edukaciju o oralnom zdravlju svih trudnica koje su naši pacijenti preko FZZOCG tako da nam konstantno pristižu mali pacijenti na kojima primjenjujemo sve postulate preventivne i dječje stomatologije. Na opšte zadovoljstvo našeg stručnog tima, mi u našoj odrinaciji imamo veliki broj mališana bez karijesa i straha od stomatološke intervencije koji rado dolaze kod nas. Dobijamo kao zahvalnost veliki broj njihovih crteža od kojih pravimo male izložbe i uživamo zajedno sa njima i njihovim roditeljima u njihovim umjetničkim kreacijama i veselim i lijepim dječjim osmijesima.

Moj apel svim kolegama je da u svojim ordinacijama vrše stalnu edukaciju o oralnoj higijeni i na taj način ćemo dobiti sjajne rezultate, srećne generacije djece bez karijesa koji će sa osmjehom dolaziti u naše ordinacije, srećne roditelje pošteđene svih problema vezanih za oralno zdravlje svoje djece i srećne stomatološke timove koji će uzivati u rezultatima svoga rada. Jedino na ovaj način, primjenom postulata preventivne i dječje stomatologije, dostignućemo standarde evropskih zemalja i na taj način dati svoj doprinos za integraciju Cme Gore u Evropsku uniju.

Copyright Ⓒ, 2022, Gondor produkcija

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -