NaslovnaObavještenjaSaradnja među zdravstvenim radnicima može biti od pomoći u smanjenju pojave karijesa

Saradnja među zdravstvenim radnicima može biti od pomoći u smanjenju pojave karijesa

- Advertisement -

U nedavno objavljenom istraživanju naučnici su radili na razvoju integrisanog programa za redukciju pojave karijesa i smanjenje težih oblika juvenilnog karijesa kod male djece. Ovaj program je obuhvatio srednje medicinsko osoblje i stomatologe koji su prošli obuku prije početka kliničkog istraživanja. Rezultati ovog istraživanja pokazuju značajno smanjenje pojave karijesa uz dobru saradnju zdravstvenih radnika, što je ujedno i poziv stomatolozima i zdravstvenim radnicima da tome posvete pažnju.

Zbog visoke prevalence karijesa kod male djece starosti od 0-3 godine, naučnici su razvili i implementirali na dječije klinike Perua program namijenjen smanjenju ovog negativnog trenda, koji aktivne kartice sa podacima i infromacijama o oralnom statusu malih pacijenata. Naučnici su obučili srednje medicinsko osoblje na dečijim klinikama o tome kako se radi pregled usne duplje kod djece tog uzrasta, ako i o najčešćim problemima oralnog zdravlja, dok su stomatolozi obučeni kako da se na najbolji način posvete liječenju te djece na atraumatski način.

Istraživanje je obuhvatilo 368 djece koja su podijeljena u tri grupe. Grupa kojoj je pružana aktivna terapija učestvovali su u programu za saradnju zdravstvenog osoblja, dok je druga grupa dobila pasivan tretman obavještavanjem o načinima zaštite oralnog zdravlja i vođenjem kartica o oralnom statusus. Treća, kontrolna grupa je samo prisustvovala predavanju o oralnom zdravlju. Rezultati istraživanja pokazali su da je kod djece koja su učestvovala aktivno u programu smanjena pojava karijesa na 10% u trećoj godini života, za razliku od druge dvije grupe, gdje je u istom periodu prevalencija karijesa bila 60,5% tj. 63% kod kontrolne grupe.d.

“Ovo istraživanje je pokazalo koliki je uspjeh ima saradnja svih zdravstvenih radnika u pružanju najbolje edukacije majkama i tretiranju djece od najranijeg uzrasta. Uloga medicinskih radnika je da proširuju znanja o osnovnim principima prevencije oralnih oboljenja, kao i potrebu za uključivanjem stomatologa u brigu o zdravlju malih pacijenata od prvih dana života. Veoma je važna edukacija i medicinskih sestara i stomatologa. Oralno zdravlje treba da bude integrisano u generalni pristup očuvanja zdravlja od samog početka života“, izjavila je dr Rita Vilena Sarmiento, upravnica Klinike za dječiju stomatologiju Univerziteta San Martin de Porres u Limi.

dr Rita Vilena Sarmiento
dr Rita Vilena Sarmiento

Naučnicima je za dalje u planu da rade monitoring oralnog statusa djece koja su bila obuhvaćena prvobitnim istraživanjem do pete godine života. U planu im je objavljivanje naučne studije o uticaju ovog programa na prevalenciju težih oblika juvenilnog karijesa kod djece do 3 godine starosti. Prema izjavi dr Sarmiento, ovo istraživanje će biti prvo do sad koje se bavi prevalencijom dentalnog karijesa kod djece u regionu Latinske Amerike. Naučno istraživanje, pod nazivom “Reducing carious lesions during the first 4 years of life: An interprofessional approach”, objavljeno je u onlajn izdanju časopisa JADA 27. avgusta 2019.godine, prije objavljivanja u štampanom izdanju.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -