NaslovnaObavještenjaMedicinski fakultet u Foči i KDS Republike Srpske organizuju jednogodišnji studijski program...

Medicinski fakultet u Foči i KDS Republike Srpske organizuju jednogodišnji studijski program „Stomatološka sestra”

- Advertisement -

Zbog problema nedostatka srednjeg stručnog kadra u stomatološkim ambulantama, a u cilju i provođenja edukacije postojećeg zaposlenog osoblja, Medicinski fakultet Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske organizuje jednogodišnji studijski program „Stomatološka sestra“.

Cilj kratkog programa studija „Stomatološka sestra“ je da dentalnim asistentima, koji rade u stomatološkim ordinacijama pruži dodatna znanja i posebno vještine iz oblasti stomatologije. Osim stručnog znanja ovaj program će posebnu pažnju posvetiti timskom radu, menadžerskim i komunikacionim vještinama i digitalizaciji i informatizaciji u stomatologiji.

Nastavni plan i program kratkog programa studija obuhvata četiri domena profesionalne prakse:
1.Klinički
2.Profesionalni
3.Komunikacija
4.Menadžment i liderstvo.

Nakon završenog kratkog programa studija student bi trebao da :
*obavlja praksu bezbjedno i efikasno, tako da se je visokokvalitetna dugoročna njega pacijenata na prvom mjestu;
*primijeni pristup zasnovan na dokazima u učenju, praksi, refleksivnoj praksi i donošenju odluka;

*precizno procijeni sopstvene sposobnosti i ograničenja, demonstrirajući refleksivnu praksu, u interesu za njegu pacijenata i deluju u ovim granicama;
*da zna svoju ulogu i odgovornost i pokaže profesionalizam tokom obrazovanja, obuke i prakse i
*da deluje sa integritetom i podržavaju visoke lične i profesionalne vrijednosti.

female dentists treating patient girl teeth

Naziv kratkog programa: Stomatološka sestra
Broj ECTS: 60.
Trajanje: 1 godina, 2 semestra (ljetnji i zimski) po 15 nedjelja.
Način odvijanja nastave: hibridna nastava, primjenom sistema za elektronsko učenje; praktičan rad u malim grupama

Broj studenata koji se prima: 20 kandidata
Uslovi upisa: Lica sa stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem. Od polaznika se očekuje poznavanje rada na računaru i poznavanja načina korištenja internet tehnologije za elektronsku komunikaciju.

Rangiranje kandidata:
Kandidat se upisuje na kratki studijski program na konkurentskoj osnovi, uzimajući u obzir vrstu i nivo prethodnog obrazovanja i uspjeh u prethodnom obrazovanju.
Školarina: Primljenim kandidatima je obezbjeđeno besplatno studiranje.
Dokument koji kandidat dobija: Sertifikat o završenom kratkog programu sa 60 ECTS za obavljanje posla Stomatološka sestra

Prijava: Prijava se vrši preko Komore doktora stomatologije Republike Srpske preko e-mail adrese: komorastom@gmail.com. Rok za prijavu je 31.3.2023. godine

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
*Diploma ili svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smjera
*Svjedočanstvo svih razreda srednje škole
*Kopija lične karte

Za više informacija zainteresovani kandidati se mogu javiti putem imejl adrese : office-mf@ues.rs.ba ili putem telefona : +387 58 210 007, +387 58 210 420, prof. dr Irena Mladenović.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -