Naslovna Literatura Dentalna patologija

Dentalna patologija

Udžbenik Dentalna patologija nastao je kao rezultat višegodišnjeg kliničkog rada, naučnih saznanja i pedagoškog iskustva stečenog na Klinici za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i iskustva stečenog intenzivnim učešćem u praktičnoj i teorijskoj nastavi na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Završno uobličavanje ovog rukopisa je prilagođeno sadržaju predmeta Bolesti zuba – pretklinika i Dentalna patologija.

Kako je udžbenik Dentalna patologija koncipiran?
Ovaj udžbenik usklađuje saznanja iz pretklinike bolesti zuba sa kliničkim radom. Podijeljen je u tri dijela.

U prvom dijelu su sagledani osnovni pojmovi i biološke karakteristike zubnih tkiva, klasifikacija i dijagnostika karijesa i uvod u preparaciju kaviteta. U drugom dijelu su detaljno obrađeni i analizirani klasični i savremeni pristupi preparaciji kaviteta i obradi karijesne lezije.

U trećem dijelu su izložena shvatanja o očuvanju pulpodentinskog kompleksa i dijagnostika, preparacija i terapija dubokog karijesa. Tu su i razmatranja o nekarijesnim oštećenjima različitog stepena i lokalizacije i moguća rješenja restauracije endodontski liječenih zuba.

Izložena materija u knjizi Dentalna patologija po svom obimu i načinu predstavljanja je prvenstveno namijenjena studentima stomatoloških fakulteta. Međutim, udžbenik, takođe, može korisno poslužiti kako studentima specijalističkih akademskih studija i doktorskih akademskih studija tako i stomatolozima u kliničkoj praksi.

- Advertisment -

POPULARNO

Dental Clinic Kovačević – svakom pacijentu pruža se individualan pristup i vrhunski tretman

Privatna porodična stomatološka ordinacija “Dental Clinic Kovačević” osnovana je 1989. godine i smještena je u Zelenici. U sklopu...

Humanitarna organizacija Pomozi.ba i ordinacija Širbegović postali partneri

Udruženje Pomozi.ba je neprofitna humanitarna organizacija koja svojim djelovanjem pomaže ugroženim ljudima na području cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Šta je bruksizam?

Tema diplomskog rada mi je bio bruksizam, naučno istraživački rad, mentora prof.dr.sci. Enita Nakaš. Želio bih poslati svoj...

Predstavljamo: SuperCem

SuperCem je dvostruko stvrdnjavajući cement na bazi smole. Baza i katalizator se nalaze u dvostrukoj šprici sa nastavcima...
- Advertisment -