Zubna laboratorija Bulić - Beograd

  3540
  Kontakt
  Detaljne informacije

  Zubna laboratorija Bulić nudi najmodernije sisteme izrade zubnih nadoknada, u fiksnoj i mobilnoj protetici.

  Od samog otvaranja težimo da kroz mnoge kurseve, stalnu edukaciju, posete velikim sajmovima, praćenjem svih novih trendova u stomatološkoj protetici i zubnoj tehnici odgovorimo na zahteve pacijenata i stomatologa.

  Sarađujemo sa mnogim ordinacijama u zemlji i inostranstvu, a potvrda našeg rada je i saradnja sa stomatološkim fakultetom.

  Usluge

  • Bio HPP
  • Bezmetalna kermaika: IPS E.max Press; Vita PM9; Cirkon
  • Metalkeramika
  • Metalkeramika za presovanje PoM
  • Implanti
  • Skeletirane proteze
  • Kombinovani radovi
  • Totalne i parcijalne proteze
  • Dentalni aparati i folije

  Uobičajeno vreme izrade je 7-10 dana u laboratoriji +vreme dostave (vreme je moguće korigovati u zavisnosti od vrste rada i hitnosti slučaja). Po potrebi izdajemo specifikaciju o ugrađenom materijalu, na kvalitet izrade dajemo garanciju 1-2 godine.

  Bredent

  Zubna laboratorija Bulić je uspostavila saradnju sa čuvenom nemačkom firmom Bredent.

  Filozofija kompanije Bredent, po kojoj se proizvodi za stomatologiju savršeno slažu sa zubnom tehnikom, stvara idealnu simbiozu čiji je rezultat zadovoljan pacijent, perfektan protetski rad i, u krajnjoj liniji, smanjeni troškovi i vreme lečenja.

  Bredent implantni Skay u kombinaciji sa PEEk materijalom BioHPP-om, kao i Visio.Ling kompozitnim sistemom su doneli potpuno nova i inovativana rešenja u stomatološkoj protetici i implantologiji.

  Kurs koji je održan u sedištu Bredent grupe u Sendenu, Nemačka Sky Fast & Fixed u Junu 2014 kao i Intern System consultant Training u decembru 2014, omogućio je učvršćivanje već ranije započete saradnje Zubne laboratorije Bulić i Bredent group.

  Najveće zadovoljstvo nam je zadovoljan i nasmejan pacijent