Wisil M – Beograd

  2056
  Kontakt
  Detaljne informacije

  Zubna laboratorija Wisil M se nalazi u Novom Beogradu. Osnovana je 1993. godine. Rad moderno opremljene laboratorije se ogleda u permamentnom razvoju koji je u skladu sa najvišim svetskim standardima i izradi zubno protetskih radova prema brojnim indikacijama pacijenata i zahtevima stomatologa.

  Od januara 2008. godine zubna laboratorija Wisil M poseduje sertifikat ISO9001:2008 čime se garantuje menadžment kvaliteta proizvoda.

  Deo programa ove laboratorije su organizovane edukacije. U laboratoriji gostuju strani demonstratori i predavači iz različitih oblasti zubne tehnike. Na taj način se vrši permanentna edukacija zaposlenih zubnih tehničara u skladu sa novim dostignućima iz ove oblasti.

  Vizija

  Vizija zubne laboratorije Wisil M je da postane prepoznatljiva pa svom načinu organizacije i poslovanja, da pored svakodnevnog posla koji se odnosi na izradu zubotehničkih radova ima i druge vrste delatnosti koje se odnose na edukacije, razne vidove saradnje sa stomatološkim fakultetom, objavljivanjem stručnih radova u raznim časopisima, zatim održavanjem predavanja po pozivu, organizovanjem kurseva, sve u cilju stalnog praćenja aktuelnih dešavanja.

  Misija

  Naša misija je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta u izradi zubotehničkih radova kao i proširenje znanja iz raznih oblasti zubne tehnike u skladu sa najsavremenijim svetskim dostignućima. Trudimo se da postignemo što bolje rezultate u izradi najsavremenijih i najkvalitetnijih zubnih nadoknada.

  Materijali

  U izradi zubotehničkih radova koriste se sertifikovani materijali, poznatih svetskih proizvođača. Od vrhunskih gradivnih materijala u zubnoj laboratoriji upotrebljavaju se dental legure kompatibilne sa oralnim tkivom bez nikla i berilijuma što podrazumeva najviše svetske standarde (BEGO, DENTAURUM, INTERDENT).

  Za veliki broj fiksnih radova koriste se i zlatne dentalne legure (HAFNER, ZLATARNA).

  Za izradu keramičkih fiksnih nadoknada koristi se VITA keramika i VITA Keramički blokovi (CIRCONIA, ALUMINA, TRILUX, Litium disilikatna keramika).

  Po završenom radu može se izdati specifikacija ugrađenog materijala.

  Zubna laboratorija je opremeljena po navišim svetskim standardima i poseduje modernu tehnologiju.

  Usluge

  • Metalo-keramika
  • Bezmetalna keramika – CAD CAM tehnologija
  • Frez tehnika
  • Skeletirane proteze
  • Proteze sa atečmenima
  • Proteze sa teleskop i konus krunicama
  • Nadoknade na implantatima
  • Privremene krune
  • Klasične proteze
  • Okluzalni splintovi

  Mila Simonović

  Viši zubni tehničar, vlasnik zubne laboratorije Wisil M sa višegodišnjim iskustvom. Pored prakse i organizacije rada laboratorije, bavi se i edukativnim radom u oblasti zubne tehnike. U toku svog profesionalnog rada objavila je više od 50 stručnih radova prezentiranih na mnogobrojnim seminarima i drugim stručnim skupovima. Zajedno sa poznatim demonstratorima iz Evrope, bila je član stručnog tima, edukacionog centra Interdent iz Slovenije, gde je uspešno održavala stručne kurseve iz oblasti skeletirane proteze i frez tehnike.