Edukativni Centar Dental City - Pančevo

  3618
  Kontakt
  Miloša Obrenovića 17 a, 26000 Pančevo, Srbija
  Detaljne informacije

  Prije pet godina u sklopu ordinacije “Dental City” (Pančevo), doktor Đorđe Lalić sa svojim saradnicima doktorkom Marijanom Krašnom i doktorom Vladimirom Janketićem, osniva “Edukativni Centar Dental City”.

  Cilj udruženja jeste organizovanje kvalitetnih praktičnih edukacija iz raznih oblasti stomatologije.  Do sada je uspješno organizovano niz edukacija iz oblasti  stomatološke protetike, implantologije, mukogingivalne hirurgije, mašinske endodoncije i zubne tehnike kako u zemlji tako i u inostranstvu

  Osnivač dr Đorđe Lalić je završio srednju zubotehničku školu u Beogradu 2001. godine. Nakon srednje škole upisuje i završava V stepen iz oblasti fiksna protetika i mobilna protetika-skeletirana proteza.

  Aktivno se bavi zubnom tehnikom do završetka studija. Stomatološki fakultet u Pančevu upisuje 2003. godine i diplomira prvi u generaciji, 2008, sa ocjenom 10 odbranivši diplomski rad na temu “Metode endoosealne implantacije”. U toku studija radi kao demonstrator i klinički ljekar na katedri za oralnu hirurgiju u periodu od 2005-2008.godine.

  Nakon obavljenog obaveznog staža i položenog državnog ispita osniva Stomatološki centar “Dental City”. Specijalistički ispit iz oblasti oralna hirurgija polaže 2016. godine. Polja užeg interesovanja su mu:  implantologija, stomatološka protetika i oralna hirurgija u kojima se redovno usavršava i aktivno učestuje na kursevima, kongresima i seminarima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  Sa svojim timom 2015. godine osvaja prvu Nagradu na međunarodnom Quintessence kongresu u Zagrebu. U sklopu ordinacije osniva “Dental City Edukativni Centar” i organizuje niz edukacija iz oblasti implantologije i stomatoloske protetike. Zvanični je trener MIS implantog Sistema, član je Stomatološke komore Srbije, SLD, SOLAS-a. . .