fbpx
NaslovnaIntervjuUspjeh retretmana zavisi prije svega od znanja i vještine terapeuta

Uspjeh retretmana zavisi prije svega od znanja i vještine terapeuta

U slučajevima neuspješne endodontske terapije, neophodno je ponovno liječenje kanala korijena.

Ortogradni endodontski retretman podrazumijeva uklanjanje postojećeg materijala za punjenje iz kanala uz dodatno čišćenje, dezinfekciju i ponovnu finalnu opturaciju kanala. Na temu retretmana u endodonciji, razgovarali smo sa prof. dr Draganom Pešić, specijalistom bolesti zuba i endodoncije, u saradnji sa Dental City Edukativnim Centrom iz Pančeva.

- Advertisement -

Šta podrazumijeva retretman u endodonciji?
„Endodontski retretman je procedura ponovnog liječenja zuba koji podrazumijeva dezopturaciju i reinstrumentaciju kanalnog sistema. Za cilj ima da se povrati ili zadrži funkcija zuba u sredini u kojoj nema inflamacije ili patoloških promjena”, objašnjava dr Pešić.

Prof. dr Dragana Pešić na jednoj od edukacija

Koji su faktori koji utiču na neuspjeh endodontske terapije?
“Svaka od faza endodontske terapije je jednako važna i ukoliko se u nekoj od njih napravi propust, od preparacije pristupnog kaviteta, odontometrije, preko biomehaničke instrumentacije sa irigacijom, do opturacije, može da dođe do neuspjeha. Najčešći neuspjeh tretmana nastaje kod takozvanih “kratkih”, odnosno nedovoljnih punjenja kada u neobrađenoj apeksnoj trećini kanala zaostaje infektivni sadržaj koji će usloviti nastanak periapikalne lezije. Postoji još puno mogućih faktora neuspjeha kao što su: neotkriven neki od kanala korijena, nehomogena opturacija, proceduralne greške poput frakture instrumenta ili perforacije korijena, nepravovremena restauracija i drugi.

Koje su najčešće indikacije za retretman?
“Najčešće indikacije su prisustvo simptoma kod pacijenata nakon inicijalnog liječenja (bol, otok, fistula) ili prisustvo periradikularne lezije vidljive na radiogramu”.

Da li postoje kontraindikacije za ponavljanje endodontskog tretmana?
”Naravno, retretman je kontraindikovan kod pacijenata sa imunokompromitujućim oboljenjima, pacijenata sa uznapredovalom parodontopatijom, kada je zub nemoguće adekvatno restaurirati i vratiti u funkciju ili kad ne postoji voljnost I saradnja pacijenta”.

Na čemu se zasniva ključ uspjeha retretmana?
“Uspjeh retretmana zavisi prije svega od znanja i vještine terapeuta, mogućnosti eliminacije infekcije i odbrambenih sposobnosti pacijenta, ali i od primjene savremenih alata kao što su uveličanje i odgovarajući instrumentarijum. Stalna edukacija je i u ovom kao i u drugim poljima stomatologije ključ!”, zaključila je dr Pešić.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -