Naslovna Obavještenja Evo šta je alveolit, koji su simptomi i način liječenja

Evo šta je alveolit, koji su simptomi i način liječenja

Alveolit je poremećaj zarastanja koji je u literaturi poznat kao “dry socket” (suva alveola). Učestalost ove komplikacije se kreće od 1,2 do dva odsto. Najčešće nastaje poslije vađenja gangrenoznih i pulpitičnih zuba. Češće u donjoj vilici u odnosu na gornju, češće kod muškaraca nego kod žena, i češće u proljeće nego u ostalim godišnjim dobima.

Dva osnovna simptoma alveolita su odsustvo zdravog, vitalnog koaguluma i intenzivan bol. Alveola je ispunjena raspadnutim i rastresitim koagulumom, koji je prljavo sive boje, neprijatnog mirisa i koji se vrlo lako kida pincetom (alveolitis exudativa), mada alveola može da bude i potpuno prazna (alveolitis sicca).

Foto: yourdentistryguide.com

Bol se javlja neposredno poslije prestanka dejstva anestezije ili trećeg i četvrtog dana, mada se može javiti i nešto kasnije. Poželjno je da se zub ekstrahira sa sto manje traume i da se adekvatno izvrši debridman (čišćenje) rane. Savjetuje se i preoperativno ispiranje usta blagim dezificijentnim sredstvom.

Neophodno je da stomatolog poslije vađenja zuba sačeka da se alveola ispuni krvlju, a ne pljuvačkom. Ako je aveola suva neophodno je isprovocirati krvarenje. Cilj terapije alveolita je formiranje vitalnog, elastičnog i kompaktnog koaguluma koji treba u potpunosti da ispunjava ranu i smanji neprijatan bol pacijentu.

Foto: elements.envato.com

To se postiže uklanjanjem dijelova raspadnutog koaguluma iz alveole kiretom, u lokalnoj anesteziji jer je intervencija veoma bolna. Zatim se rana ispira mlakim fiziološkim rastvorom i kiretom se isprovocira krvarenje sa čitave koštane površine alveole, a u alveolu aplikuje neko medikamentno sredstvo koje će smanjiti ili suzbiti bol.

Obično je to neki medikament koji se resorbuje ili klasično, jodoform-traka nakvašena rastvorom Chlumskog (koji djeluje anelgetično). Bez obzira na aplikovani medikament, predio alveole treba da se ekstraoralno zrači infracrvenim zracima, dva puta dnevno po 20 minuta, čime se postiže vazodilatacija i bolja prokrvljenost alveole.

Izvor: Stomatologija info

- Advertisment -

POPULARNO

Stomatolozi – niko neće ostati nezbrinut, veže nas Hipokratova zakletva

Epidemija koronavirusa u našoj zemlji, poremetila je funkcionisanje stomatoloških ordinacija. Rade samo one koje imaju potpisan ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje...

Novi cjenovnik Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za usluge osnovne stomatološke zaštite

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore odredio je novce cijene usluga za osnovnu stomatološku zaštitu. Ove cijene važe od 1. marta.

CAD/CAM – Budućnost u sadašnjosti

CAD/CAM tehnologija već 40 godina nalazi široku primjenu u raznim dijelovima civilizacijskog progresa. Njena primjena u stomatologiji bila je samo pitanje vremena....

Nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja

Od sredine prošlog vijeka klasifikacija parodontnih bolesti i stanja stalno se mijenjala u skladu s novim naučnim saznanjima. Još od antičkih vremena...
- Advertisment -