Stomatološka ordinacija dr Jelić - Bijeljina

  2575
  Kontakt
  Neznanih Junaka 44A , 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  Detaljne informacije

  Ordinacija Dr JELIĆ u Bijeljini postoji od 2001. godine. Za nepunih 20 godina, ona se razvila u jednu ozbiljnu ordinaciju, dovoljno veliku da pruži usluge hiljadama ljudi godišnje.

  Ordinaciju je osnovalo dječije zabavište „Dragan i Zoran“. Od 01. 03. 2012. godine, radimo kao stomatološka ordinacija „Dr JELIĆ“. Prolazeći kroz razne faze prosperiteta, prateći tokove i novine u stomatologiji, ordinacija je sazrijevala i usavršavala se.

  Sada smo u mogućnosti da Vam ponudimo kompletnu stomatološku zaštitu. Intenzivna saradnja našeg visoko edukovanog tima, stručan i individualan pristup svakom pacijentu ponaosob, savremena tehnološka podrška. Sve nam to omogućuje da Vam pružimo veoma kvalitetne stomatološke usluge.

  Vođa tima Mr sc. dr Bojan R. Jelić, (specijalista oralne hirurgije i implantologije, magistar stomatoloških nauka) rođen je  29.04.1976. u Šempeteru pri Gorici, Republika Slovenija.

  Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu, smjer zubni tehničar (prosjek 5,00), 1995. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsjek stomatologija.

  U toku studiranja aktivno učestvuje u naučno-istraživačkom radu i piše radove koje prezentuje na naučnim studentskim kongresima (Novi Sad, Beograd, Kairo, Lavov, Istanbul…). Diplomirao je 30.08.2001. sa prosjekom 9,03. Iste godine dobio je nagradu Medicinskog fakulteta Novi Sad za postignut uspjeh.

  I dok stažira i volontira na mnogobrojnim klinikama: Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Dom zdravlja Novi Beograd,  osniva svoju privatnu ordinaciju u Bijeljini na kojoj obavlja sve poslove polivalentne stomatologije.

  U oktobru 2003. godine upisuje specijalizaciju iz oralne hirurgije i implantologije na Klinici za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

  Specijalistički ispit je položio 31.10.2006. godine sa ocjenom odličan pred komisijom:

  Prof. dr Ljubomir Todorović, Stomatološki fakultet Beograd, predsednik komisije,

  Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Beograd i

  Prof. dr Smiljana Matić, VMA (Vojnomedicinska akademija).

  Na istoj klinici nastavlja sa postdiplomskim, magistarskim studijama pod mentorstvom prof. dr Radojice Dražića. Magistarski rad pod nazivom “Promjene vrijednosti C-reaktivnog proteina nakon vađenja impaktiranih donjih umnjaka” uspješno brani 26.06.2012. pred komisijom:

  Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Beograd, predsednik komisije,

  Prof. dr Ljiljana Stojčev-Stajčić, Stomatološki fakultet Beograd i

  Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine.

  Kao Vaši ljekari, želimo da budete sigurni da smo mi visoko obučeni tim. Ponosni smo na njegu koju Vam pružamo kako bismo sačuvali zdravlje Vaših usta i zuba. Da bismo obezbijedili najbolji mogući tretman i rezultate, mi smo posvećeni obrazovanju i učenju.

  Pohađamo predavanja, sastanke, forume, simpozijume i kongrese gdje se informišemo o novim tehnikama, procedurama, najnovijoj opremi koju zubna ordinacija može upotrijebiti da bi obezbijedila zubnu njegu. Mi razumijemo kako nekim od naših pacijenata nije lako da dođu i obave posjetu zubaru.

  Cio naš tim je posvećen obezbjeđivanju odlične, individualne njege i servisa da bi Vašu posjetu učinili što ugodnijom i prijatnijom.

  Želimo da Vam se zahvalimo na povjerenju i da Vas upoznamo sa svijetom savremene stomatologije!

  Usluge:

  Implantologija

  Ortodoncija

  Izbjeljivanje zuba

  3D snimanje

  Lasersk bijeljenje zuba

  Estetska stomatologija

  Oralna hirurgija

  Parodontologija

  Protetika

  Krunice i mostovi

  Lečenje kanala korijna – endodontska terapija

  Nakit za zube

  Dječija stomatologija

  Ordiniraju:

  Mr sci. dr Bojan R. Jelić

  Dr Tatjana Jelić

  Dr Željko Bozalo

  Dr Bojana Zorić

  Sanja Ilić (glavna sestra)

  Nataša Ivanović (medicinska sestra)

  Nevenka Stanojlović (medicinska sestra)

  Radno vrijeme:

  Ponedeljak – petak: od 8 do 19 sati

  Subota: od 9 do 12 sati

  Nedeljom ne radimo