Medical Queen – Beograd

  2335
  Kontakt
  Serbia, Kumodraška 34, Belgrade , , Srbija
  Detaljne informacije

  Distributerska kompanija Medical Queen ekskluzivni je zastupnik njemačkog implantološkog sistema pod imenom ICX templant (Medentis).

  Ovaj implantološki sistem razvijan je već dvadeset godina od grupe stomatologa i zubnih tehničara, a uz pomoć vodećih njemačkih univerziteta. Jedan od njih je Stomatološki fakultet u Kelnu. ICX templant predstavlja sintezu dugogodišnjih stručno-naučnih istraživanja i usavršavanja što je doprinijelo razvoju i upotrebi ovog sistema u okviru standardne implantološke prakse. Nove tehnologije i inovacije koje ovaj sistem prati, podržava i inkorporira stalnim poboljšavanjem dovode do novih oblika implantata i protetskih komponenti koje zadovoljavaju potrebe širokog spektra korisnika.

  ICX templant bilježi konstantni i kontinuirani rast na tržištu u društvu velike i jake konkurencije drugih implantoloških sistema. Svrstan je među najprodavanije implantološke sisteme u Njemačkoj i nalazi se na petom mjestu po zastupljenosti na njemačkom tržištu.

  Osnovne karakteristike ICX implantata su:

  • sterilni (non-touch) sistem proizvodnje
  • cilindrično-konični oblik implantata
  • samonarezujući navoj implantata
  • mikronavoj na vratu implantata
  • “platform switching” čime je omogućeno maksimalno očuvanje periimplantnog tkiva kako mekog tako i koštanog
  • širok asortiman protetskih komponenti od univerzalnih, masivnih I estetskih titanskih suprastruktura (ravne i ugao), keramične suprastrukture (ravne i ugao), suprastrukture za livanje (zlatne i neplemenite slitine), sistem za prečke, anker kugle, Locator sistem, do OCC (okluzalno fiksiran protetski rad vijcima) suprastruktura, itd.

  Savršen kvalitet ICX templant implantata obezbijeđen je proizvodnjom u strogo kontrolisanim uslovima koja koristi najprecizniju savremenu tehnologiju (proizvodni pogon nalazi se u Švajcarskoj) i korišćenjem njemačkog sistema kontrole kvaliteta koji je jedan od najboljih na svetu (među ostalima poseduje i ISO 13485, ISO 9001, CE sertifikate)

  Slogan ICX templant implantata je “maksimalna funkcija i estetika po najnižoj cijeni“ što apsolutno odgovara viziji razvoja svjetskog tržišta i njemačke implantologije.

  Takođe nudimo punu podršku u smislu konstantnosti i kontinuiteta cjelokupnog lagera, hirurških i protetskih komponenti našeg sistema i podršku stručnih saradnika.

  Trudićemo se da Vam izađemo u susret za sva pitanja i dileme u cilju brže i efikasne međusobne saradnje.