Washington Post: Rijetka hronična plućna bolest usmrćuje dentalne radnike

  Osam stomatologa i jedan zubni tehničar bili su žrtve misteriozno izazvane plućne bolesti koja, po svemu sudeći, napada dentalne radnike. Ova rijetka hronična progresivna bolest pluća može se tertirati, ali na žalost ne i izliječiti i  smrtonosna je, prenosi Washington Post.

  Procenjuje se da u SAD u svakom trenutku ima 200 hiljada pacijenata sa Idiopatskom pulmonarnom fibrozom (IPF).

  Ali zajednički imenitelj malene grupe pacijenata na klinici u Virdžiniji u periodu od 15 godina zabrinjava centre za kontrolu i prevenciju bolesti: osam je bilo stomatologa; deveti je bio zubni tehničar.

  Prema poslednjim procjenama dentalni radnici, stomatolozi i zubni tehničari, imali su 23 puta veću vjerovatnoću za nastanak  IPF nego ostatak populacije, navedeno je u nedeljnom izveštaju o morbiditetu i mortalitetu CDC-a. Kako navode autori istraživanja, nešto iz njihovog okruženja ih kontaminira, ali za sada nije jasno o kojoj materiji je riječ.

  IPF izaziva ožiljke pluća i njihov rast i nastanak se mže usporiti, ali ništa ne može ukloniti oštećeno tkivo. Vremenom, pluća imaju poteškoće da proslijede kiseonik vitalnim organima poput srca i mozga.

  U aprilu 2016. godine, stomatolog iz Virdžinije, koji je upravo dijagnostikovan sa IPF-om i bio je na terapiji posebnom klinikom pod nazivom CDC sa jasnim upozorenjem – nekoliko drugih zubarskih profesionalaca tražilo je liječenje u istom objektu.

  Maedicinki i drugi stručnjaci uključeni u slučaj, počeli su sa dubljim istraživanjima sprovedenima na više od 900 kratona pacijenata sa IPF-om na toj klinici tokom 21-godišnjeg perioda i pronašli devet pacijenata sa istom istorijom rada.

  Prosječni nivo preživljavanja IPF nakon dijagnostifikovanja je tri do pet godina. Pacijenti prvo doživljavaju kratak udah, suvi i hronični kašalj, gubitak tjelesne mase, bolove u zglobovima i mišićima…

  Stomatolozi i ljudi koji rade u ordinacijama izloženi su specifičnom skupu opasnostima, naročito silicijum dioksidu, polivinil siloksanu, alginatu i drugim toksičnim supstancama koje se mogu inhalirati kada se poliraju zubni aparati ili priprema amalgam.

  Stariji zubari obično prolaze stoje – zbog povećanih mogućnosti za izlaganje i zato što bezbjednosni standardi ranije nisu bili strogi kao danas.

  – Mi radimo s materijalima i ljudskim bioproizvodima koji potencijalno štete našim tijelima ako ih udišemo –  izjavio je Paul Casamassimo, glavni politički službenik Američke Akademije Pedijatrijske Stomatologije i Centra za Politiku i Istraživanje Pedijatrijskog Oralnog.

  Kliničko ispitivanje 2016. godine testiralo je uređaj dizajniran za obnavljanje pluća izvan tijela kako bi povećao broj donatorskih organa dostupnih za transplantaciju.

  Na primer, jedan zubar je CDC-u naznačio kako nikad nije pušio, ali je maveo da tokom 40-godišnje prkase nikada nije nosio ovaj aparat. Tokom proteklih 20 godina počeo je da nosi hiruršku masku koja je i dalje bila neadekvatna.

  – Treba raditi još posla prije nego što napravimo bilo kakve zaključke o zubarima ili drugim stomatološkim osobama – izjavio je Randall J. Nett, vodeći autor studije.

  Iako istraživači CDC-a nisu shvatili šta je, konkretno, izazvalo IPF kod pacijenata, objavljivanje studije ipak može učiniti nešto dobro.

  Prije toga, radnici izloženi prašini od drveta i metala su upozoreni da preduzmu mjere predostrožnosti da spreče IPF, ali ovo je prvi put da je CDC upozorio da su zubari i ljudi koji rade u njihovim ordinacijama ranjivi.

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.