Vraćen PDV na sedam odsto za svu stomatološku opremu i materijale

  Samo dvadesetak dana bila je na snazi odluka o promjeni pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a. Vlada Crne Gore je, naime, na sjednici 24. jula ove godine donijela odluku da se iz tog pravilnika izbriše član 5a, koji se odnosio na većinu stomatološke opreme i materijala (stomatološke stolice, autoklavi, cementi, materijali za ispune, igle…), koja se od 8. avgusta, oporezivala po stopi od 21 umjesto sedam odsto. Krajem prošlog mjeseca (22. avgust), po odluci Ministarstva finasija, odluka je promijenjena. Svi proizvodi koji su, prije odluke o povećanju PDV-a, bili u članu 5a, sada su stavljeni u član 5c i oporezivaće se po nižoj stopi, a odluka je stupila na snagu 3. septembra, kada je zvanično i objavljena u Službenom listu Crne Gore.

  Tu spadaju gasovi za sterilizaciju – vodonik peroksid (tarifna oznaka 28.47.); vata, gaza, zavoj i slični proizvodi (npr. pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljene obloge), impregnisani ili presvučeni farmaceutskim materijalima ili pripremljeni u obliku ili pakovanju za prodaju na malo za medicinske, hirurške, zubarske ili veterinarske svrhe (tarifna oznaka 30.05.); hirurške kape, maske, kaljače, nožići za skalpele, za hirurgiju i stomatologiju (tarifna oznaka 30.06.10.); zubarski cementi i ostala zubarska punila (tarifna oznaka 30.06.40); ortopedski cement za rekonstrukciju kostiju (tarifna oznaka 30.06. 40.00.00.); proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe: rendgen filmovi u pločama za medicinsku i zubarsku upotrebu (tarifna oznaka 37.01.10.10.00.); rendgen filmovi u rolnama za medicinsku i zubarsku upotrebu (tarifna oznaka 37.02.10.10.00.);

  Poliacetati, ostali polietri i epoksidne smole u primarnim oblicima, polukarbonati, alkaline smole za stomatološke svrhe (tarifna oznaka 39.07.); zubarske bušilice, uključujući i kombinovane sa drugom zubarskom opremom na jednom zajedničkom postolju (tarifna oznaka 90.18.41.); brusevi, diskovi, burgije i četkice za upotrebu sa zubarskom bušilicom (tarifna oznaka 90.18.49.); stomatološke stolice, autoklavi… I dalje će se oporezivati po nižoj stopi PDV-a i stomatološke nadoknade: ortodontski aparat, proteze (parcijalne i totalne) pokretne i nepokretne, stomatološke nadoknade kod urođenih i stečenih anomalija orofacijalnog sistema, i paradentalna šina od metala (član 3) i implantati (član 4). Odredba člana 5c primjenjivaće se do 31. decembra 2019. godine.

  , , , , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.