Vodič za pacijente – bonton u ordinaciji (2)

  Poznavanje bontona odnosno pravila pristojnog ponašanja je nešto što svjesno ili nesvjesno učimo od malih nogu i usavršavamo tokom cijeloga života. Znati pravila pristojnog ponašanja i pravilno ih primijeniti u različitim životnim situacijama nije uvijek jednostavno. Razvojem društva, razvijaju se i pravila pristojnog ponašanja. U načelu, što je društvo razvijenije i obrazovanije, raste i važnost poznavanja bontona, a osobe koje ne poznaju bonton ili ga se ne pridržavaju smatraju se nepristojnima.

  Ljekovi

  Informacije o ljekovima koje uzima stomatološki pacijent nemaju primarno veze s bontonom i lijepim ponašanjem, ali su izuzetno važne pa nije na odmet to i ovdje istaknuti.

  Pacijent je dužan da obavijesti svog stomatologa o svim ljekovima, ljekovitim otopinama i dodacima prehrani koje uzima ili ih je nedavno uzimao jer oni mogu interferirati sa ljekovima i pripravcima koje propisuje stomatolog. Na taj način mogu se spriječiti neželjene nuspojave i posljedice njihovog djelovanja.

  Mobilni telefon

  Prilikom ulaska u stomatološku ordinaciju mobilni telefon obvezno treba isključiti ili staviti na bešumni način rada kako ne bi ometao ni pacijenta ni stomatologa tokom rada. Upotreba mobilnog telefona tokom stomatološkog zahvata nije dopuštena, pa ga je stoga najbolje odložiti, a ne držati u rukama.

  Zakazivanje

  Osim u hitnim slučajevima, poput zubobolje, povrede zuba i slično, u većini stomatoloških ordinacija potrebno je zakazati posjetu stomatologu. Pored ličnog zakazivanja u ordinacij, to možete uraditi i putem telefona, elektronske pošte ili na druge načine koje omogućuje ordinacija. Dogovoreni termin je najbolje zapisati ili zabilježiti na odgovarajuće mjesto kako se ne bi zaboravio.

  Odjava i promjena termina

  Ako pacijent zbog bilo kojeg razloga ne može doći u dogovoreno vrijeme, o tome treba što prije da obavijesti stomatologa, odnosno odjaviti posjetu i po potrebi dogovoriti novi termin. Termin treba odjaviti dovoljno rano (najkasnije 24 sata ranije) kako bi u oslobođeni termin mogao doći neki drugi pacijent. Nedolazak u dogovoreni termin bez njegove prethodne odjave smatra se nepristojnim, te izrazom nepoštovanja stomatologa i njegovog vremena.

  Odjeća

  Odjeća u kojoj se dolazi na stomatološki zahvat treba da bude udobna za pacijenta i takva da ne otežava izvođenje planiranog zahvata. Kapute, jakne, sakoe i drugo treba skinuti prije sijedanja u stomatološku stolicu. Kod složenijih, dugotrajnih ili operacijskih zahvata nije poželjno nošenje odjeće koja stiska vrat poput kravata, šalova ili uz vrat zakopčanih košulja.

  Svaki pacijent prije početka stomatološkog zahvata dobija zaštitni prekrivač (od tkanine ili plastične folije) koja pokriva veći ili manji dio vrata i prsa. Prekrivač štiti pacijenta od vode, pljuvačke, krvi, nenamjernog izlivanja stomatoloških otopina ili materijala. Ipak, katkad se odjeća pacijenta može uprljati i oštetiti. O tome pacijent takođe treba voditi računa pri izboru odjeće za posjetu stomatološkoj ordinaciji.

  Autor: doc. dr. sc. Marin Vodanović; Tekst je preuzet sa portala zdrav-zivot.com.hr

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.