Vetmetal organizuje seminar “Rehabilitacija subtotalne krezubosti primenom intraradikularnih atečmena”

  Distributerska kompanija Vetmetal organizovaće 14. aprila u saradnji sa Rhein ’83 seminar “Rehabilitacija subtotalne krezubosti primenom intraradikularnih atečmena”. Kurs će se održati u beogradskom hotelu “M”, a rukovodioci su dr Miloš Maksimović, vzt Nikola Nešković i dr sci. Jelena Nešković.

  Program

  Registracije polaznika planirana je za period imeđu devet i 10 sati ujutro nakon čega će početi predavanja. Raspored predavanja je sledeći:

  • dr Miloš Maksimović – “Intraradikularni atečmeni-povratak u budućnosti”
  • dr sci Jelena Nešković – “Endodontski tretman kao preduslov uspešne protetske rekonstrukcije”
  • vzt Nikola Nešković – “Primena intraradikularnih atečmena-tehnika i filozofija”

  Učesnici programa dobiće informacije o terapijskim modalitetima subtotalne krezubosti upotrebom preciznih veznih elemenata – intraradikularnih atačmena.

  Takođe, biće upoznati o prednostima i nedostatcima supradentalnih proteza, zašto i koje preostale zube zadržati u vilici, preporuke kod upotrebe intraradikularnih atečmena. U toku programa prisustvovaće demonstraciji svih faza, kliničkih i laboratorijskih, u izradi intraradikularnih atečmena – specifičnostima pripreme kanala korijena, otiska, cementiranje IRA, otisaka za izradu PSP sa atačmenima, za dalji, budući samostalni rad.

  Za učesnike seminara predviđena je kotizacija u iznosu od 3.000 dinara (sa PDV-om), a uplata kotizacije vrši se na žiro račun “Akademije novih znanja”.

  Svrha uplate je “program KME”, br. žiro računa 205-247164-64, poziv na broj “datum skupa”.

  Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici sa plaćenom kotizacijom, koji su se registrovali.

  Za prijavu je potrebno da dostavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona +381 11/ 36 13 799, ili na e-mail: edukacija@vetmetal.com.

  Akreditovano za stomatologe, zdravstvene tehničare, medicinske i stomatološke sestre sa 6 bodova.

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.