Naslovna Obavještenja Uloga porodice u prevenciji ortodontskih anomalija

Uloga porodice u prevenciji ortodontskih anomalija

Pišu: Predrag Nikolić (Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu) i Pavle Nikolić (student)
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravstveno vaspitanje predstavlja aktivan proces učenja i osposobljavanja pojedinca i zajednice da koristi stečena znanja o psihološkom, fizičkom i socijalnom zdravlju. Osnovni cilj zdravstvenog vaspitanja je podizanje ošteg nivoa higijenske i zdravstvene kulture i motivisanje pojedinca i društva da brine o zdravlju, pa i o oralnom zdravlju. Učestalost ortodontskih anomalija u svijetu, pa i kod nas je u porastu. Podaci o učestaosti anomalija, koji se prezentiraju u literaturi, su neujednačeni, a kreću se u rasponu od 21-81%. Takvo stanje zahtijeva primjenu intenzivnih preventivnih mjera od strane stomatologa, ali i mnogo veće učešće porodice i pojedinca u sprovođenju preventivnih mjera koje omogućuju da se to oralno zdravlje očuva.

Preventivne mjere podrazumijevaju promociju faktora koji pozitivno utiču na očuvanje oralnog zdravlje pa i na prevenciju ortodontskih anomalija: Preporuke za higijennsko dijetetski režim kod trudnica, Prevenciju u doba odojčeta, mješovite i stalne denticije, Odvikavanje od loših navika. Ove mjere se ne mogu sprovoditi samo u ordinaciji već se moraju svakodnevno sprovoditi i kontrolisati u okviru porodice. Glavni kordinator prevencije oralog zdravlja trebalo bi da bude izabrani stomatolog, odnosno porodični stomatolog. Ova institucija na našim prostorima još uvijek nije u potpunosti zaživjela. Porodični stomatolog imao bi potpuni uvid u stanje oralnog zdravlja svih članova porodice, jer porodica ima neprocjenjivu ulogu u prevenciji ortodontskih anomalija, pogotovo u prevenciji nasljednih i stečenih ortodontskih anomalija. Izabrani stomatolog u okviru savjetovališta upoznaje trudnicu sa preporukama o higijensko dijetetskom režimu života u toku trudnoće. O ovim preporukama bi putem brošure trebalo da budu upoznati i ostali članovi porodice.

Porodica ima neprocjenjivu ulogu u sprovođenju preventivnih mjera u prvim mjesecima života. Ishrana dojenjem jedan je od glavnih faktora pravilog razvoja orofacijalnog sistema u tom periodu. Porodica je jedan od glavnih motivišućih faktora za očuvanje laktacije. Zato svi članovi porodice moraju biti upoznati sa značajem pravilne ishrane u periodu dojenja. U periodu mliječne denticije porodica ima apsolutnu kontrolu u izboru namirnica i tipu adekvatne ishrane. Roditelji moraju biti upoznati o značaju tipa disanja, gutanja i žvakanja na razvoj orofacijalnog sistema i posljedicama nepravilnih funkcija. Članovi porodice moraju biti obaviješteni o štetnosti pojedinih loših navika na razvoj orofacijalnog sistema i koje posljedice dijete može imati ako se one tolerišu. Upražnjavanje loših navika se toleriše do kompletiranja mliječne denticije odnosno do treće godine starosti.

U ovom uzrastu, ukoliko dođe do prestanka dejstva loših navika, još uvijek je moguća spontana korekcija eventualnih nepravilnosti zahvaljujući fiziološkom dejstvu mišića obraza, usana i jezika. Iako se ne nalaze na prvom mjestu premu učestalosti javljanja među djecom, loše navike koje najčešće dovode do pojave malokluzija u mliječnoj, a kasnije i u stalnoj denticiji su sisanje prsta, tiskanje jezika i disanje na usta. Ukoliko su loše navike prisutne, svi članovi porodice moraju biti jedinstveni u sprovođenju mjera odvikavanja. Obuka u pravilnom i redovnom održavanju oralne higijene jedan je od osnovnih zadataka. Članovi porodice međusobno, najbolja su motivacija za održavalje pravilne oralne higijene. Pravovremeni ortodontski tretman, kao i u drugim granama medicine i stomatologije, podrazumijeva terapiju početnih simtoma i sprovodi se u vrijeme mliječne i rane mješovite denticije.

Za uspjeh ove vrste terapije bitan faktor je odnos na relaciji pacijent-pedodont-ortodont. Pedodont vrši trijažu u okviru sistematskih, ciljanih i kontrolnih pregleda i pacijenate sa početnim simtomima ortodontskih anomalija upućuje ortodontu, objašnjavajući roditeljima značaj pravovremene terapije. Bilateralni transver podrazumijeva da ortodont poslije opservacije pacijenta daje detaljno uputstvo pedodontu šta treba činiti. Ortodont poslije objektivizacije stanja, predlaže interceptivne mjere koje treba sprovesti. Iako literaturni podaci pokazuju zadovoljavajuće rezultate u očuvanju prostora kod preuranjenih ekstrakcija mliječnih zuba, rehabilitacije poremećenih funkcija i odvikavanja od loših navika, kao i ublažavanju nepravilnosti zagrižaja u sva tri pravca, u praksi najveći problem predstavlja činjenica da uspjeh zavisi od saradnje pacijenta i njegove uže okoline kao i vremena kad je pacijent upućen kod ortodonta.

Članovi porodice treba da podrže sprovođenje ovih mjera jer se na taj način ispravljaju efekti stečenih i umanjuju efekti nasljednih ortodontskih anomalija. Uklanjanje loših navika i terapija eventualnih nepravilnosti, miofunkcionalna terapija, korekcija obrnutog preklopa sjekutića i bočno ukrštenog zagrižaja, sprječavanje razvoja skeletnih nepravilnosti, povraćaj izgubljenog prostora i čuvanje prostora za stalne zube, uklanjanje prekobrojnih ili ankilotičnih zuba, kao i mekotkivnih i koštanih barijera koje ometaju nicanje stalnih zuba, prestavljaju samo neke od tih mjera. Sprovođenjem preventivnih i interceptivnih mjera moglo bi se uticati na redukciiju broja i trajanja ortodontskih tretmana. Na taj način eliminiše se potreba za opsežnom i skupom ortodontskom terapijom. Ukoliko se u mliječnoj denticiji, ili na početku perioda mješovite denticije, primijeti da u zubnom nizu neće biti dovoljno prostora za smještanje svih stalnih zuba, posebno u bočnom segmentu, neophodno je razmisliti o primjeni serijske ekstrakcije zuba kod pacijenta.

Serijska ekstrakcija predstavlja vid interceptivne terapije koji se koristi kod izrazite primarne tjeskobe zuba nastale usljed uske apikalne baze odnosno nesklada između veličine vilica i mezio-distalnog promjera zuba. Ona obuhvata postupak vađenja mliječnih očnjaka i prvih mlečnih molara tokom mješovite denticije i najčešće prvih premolara tokom stalne denticije. Prije otpočinjanja, roditelji moraju biti upoznat sa svim fazama tretmana i dati pisani pristanak. Blagovremenim započinjanjem terapije serijskom ekstrakcijom moguće je izbjeći razvoj veće tjeskobe koja bi se prenijela i na stalnu denticiju, kao i olakšati i ubrzati kasniju ortodontsku terapiju. Kod nekih pacijenata zbog postojanja nasljednih predispozicija ortodontski, tretman je neophodan. Ortodont mora upoznati roditelje sa tipom anomalije i potrebom za blagovreneni ortodontski tretman, kao i o posljedicama nesprovođenja tretmana. Porodica bi trebala da bude glavni motivišući i kontrolni faktor. Ako je anomalija nasljedna u porodici uvijek postoje tamni i svijetli primjeri kad je ortodonska terapija u pitanju. Često su ovi tamni primjeri glavni motivišući faktor jer su svjesni posljedica.
Tekst je preuzet iz Zbornika referata i radova XXXIV simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

- Advertisment -

POPULARNO

Najčešće intervencije kod stomatologa

Pri samoj pomisli da treba obaviti odlazak kod zubara, većini ljudi je taj momenat zastrašujući. Bilo da je zbog toga što je...

Kako da znate da su vam potrebne fiksne ortodontske proteze?

Sve veći broj naše djece ima potrebu za liječenje ortodontskih anomalija. Preporučuje se da dijete do sedme godine prvi put posjeti ortodonta....

DDS Dental Design Solution – kvalitet, preciznost i povjerenje

DDS je prvi 3D printing and milling center u Srbiji namijenjen isključivo digitalnoj izradi dentalnih nadoknada. Nastao je kao podrška kolegama -...

Implantati za zube i sve što treba znati

Implantati za zube rješavaju problem nedostatka jednog ili više zuba. Više ne moraš živjeti s nelagodom zbog nedostatka zuba i imati stalni...
- Advertisment -